El municipi de Vitòria-Gasteiz enllesteix un indicador de biodiversitat basat en aus

04/03/2006 - 00:00
Les aus són excel·lents indicadors de l'estat de conservació dels ecosistemes, pel que el seu estudi i seguiment periòdics pot proporcionar informació molt útil sobre els patrons generals i tendències de la biodiversitat en l'àmbit municipal. A aquest efecte, durant 2005 el municipi de Vitoria-Gasteiz ha dissenyat un indicador de biodiversitat basat en aus. A més, s'ha procedit a assajar la metodologia, tot obtenint els primers resultats. La idea és obtenir anualment aquestes dades per mitjà d'una xarxa d'estacions de control d'aus disperses pels diferents ambients naturals del municipi. D'aquesta forma es podran observar les tendències poblacionals dels diferents grups d'aus i interpretar indirectament els canvis que es puguin estar produint en el medi natural. La mateixa metodologia l'estan utilitzant altres àmbits geogràfics, fet pel qual serà possible realitzar comparacions entre el municipi de Vitòria-Gasteiz i altres regions similars. Aquí trobareu més informació. Font: CEA.

Relacionats

Butlletí