El MARM treu a informació pública el Reial Decret de Fons de Carboni per a una economia sostenible

Font: MARM
28/07/2011
El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí sotmet a informació pública l'esborrany de Reial Decret de Fons de Carboni per a una economia sostenible, el qual té com a objectiu contribuir a la transformació del model productiu espanyol en un model baix en emissions de gasos d'efecte hivernacle i generar activitat econòmica per part de les empreses espanyoles en els sectors associats a la lluita contra el canvi climàtic.

El text estarà disponible al web del Ministeri per a consulta i el termini de legacions es tancarà el proper 15 d'agost.

Aquest Fons crea un instrument que incrementarà la transparència i bona gestió dels recursos públics invertits en els mercats de carboni, enfortint la coherència de les decisions amb els objectius del Govern en la política de lluita contra el canvi climàtic.

El Fons està gestionat per un Consell Rector presidit per la Secretària d'Estat de Canvi Climàtic que establirà les prioritats, tant en les inversions realitzades en el marc dels mecanismes de flexibilitat del Protocol de Kyoto o dels nous mecanismes que puguin establir-se en el si de la Convenció Marc de Nacions Unides per al Canvi Climàtic, com d'aquelles que es realitzin en el territori nacional.

En ambdós casos, i de manera congruent amb els objectius de la Llei d'economia sostenible, el Fons té per objectiu prioritari generar activitat econòmica i noves oportunitats de generació d'ocupació per part de les empreses espanyoles en els nous sectors associats a una economia baixa en carboni.

Relacionats

Butlletí