El llibre 'El paisaje y la gestión del territorio' recull les claus de la gestió paisatgística

12/01/2006 - 00:00
El llibre 'El paisaje y la gestión del territorio: criterios paisajísticos en la ordenación del territorio y el urbanismo' recull - i amplia - els continguts del curs que, amb el mateix nom, es va celebrar la tardor del 2003 al centre Ernest Lluch de la Universitat Internacional Menendez Pelayo (UIMP), a Barcelona. Es tracta doncs d'un volum col·lectiu, en el qual han participat una cinquantena d'autors. En paraules de Rafael Mata, catedràtic de geografia a la Universitat Autònoma de Madrid i un dels coordinadors del llibre, "el més remarcable és que ha aconseguit una convergència de mètodes i propostes, de moltes mirades des de perspectives diferents, que permeten entendre la importància de la gestió paisatgística en l'ordenació del territori". Presentació a Barcelona El llibre està editat per la Diputació de Barcelona conjuntament amb el Consorci Universitat Internacional Menendez Pelayo. A la presentació, el passat 29 de novembre a l'edifici del Rellotge de Barcelona, hi van ser presents Lorenzo Albardías, cap del gabinet d'estudis de la Diputació de Barcelona, Jaume Busquets, subdirector general de paisatge de la Generalitat de Catalunya, Blanca Vilà, directora acadèmica del centre Ernest Lluch de la UIMP i Rafael Mata, coordinador del llibre. Albardías va destacar la inclusió d'aquesta obra dins la col·lecció 'Territori i govern: visions', que des del 2002 pretén "aportar criteris per a l'administració amb les seves publicacions, que són alhora interessants per al món acadèmic". En el mateix sentit, Rafael Mata va dir que "el llibre pot ser d'utilitat per una gamma molt àmplia de professionals i estudiosos com ara geògrafs, arquitectes, urbanistes, ecòlegs i polítics, a més de per a l'administració; i aquesta col·lecció és de referència obligada a les universitats, especialment als cursos de doctorat". Per la seva banda, Jaume Busquets va assegurar que "a hores d'ara no hi ha cap altre llibre tan coherent i tan útil per a l'aplicació de polítiques de gestió territorial i de paisatge; és segur que esdevindrà ràpidament un referent no només a Catalunya sinó a tot l'estat espanyol". Diversitat d'enfocaments La major part dels capítols del llibre són obra de geògrafs, arquitectes i experts en urbanisme, però hi ha també aportacions des de l'àmbit de l'ecologia, l'enginyeria agrícola, la prevenció d'incendis forestals, el dret administratiu, la història de l'art i fins i tot des de l'esport del golf. A més d'aspectes teòrics i conceptuals, el volum recull un ampli ventall d'experiències d'ordenació i intervenció paisatgística de diferents escales i tipologies: des d'espais naturals protegits com el cim del Montseny a zones agrícoles com l'horta de Múrcia o les àrees de vinya del Penedès, o espais urbanitzats com la Costa Brava o la zona de les instal·lacions del circuit de Catalunya. Sobretot es recullen exemples i iniciatives d'àmbit comarcal ja que "és en aquest àmbit on s'aprecia més clarament la percepció social del paisatge", segons Mata. Tot el llibre pren com a referències les conclusions de la convenció de Florència del Consell d'Europa de l'any 2000, que determina que "el paisatge és qualsevol part del territori tal i com la percep la població, el resultat de la interacció de factors naturals i humans". Així doncs, no s'entén el paisatge com una realitat estàtica, sinó com un ens canviant. "S'ha d'entendre que és necessari gestionar els canvis. No és fàcil portar-ho a terme a l'hora de fer intervencions, però caldria mirar de prendre les decisions sobre la gestió paisatgística del territori de manera democràtica i participativa", va afirmar Rafael Mata. El catedràtic, a més, va defensar la importància de la gestió del paisatge com a eina que podria ajudar les administracions a regular de manera més efectiva l'ordenació del territori: "malauradament, la corrupció urbanística enterboleix el debat sobre urbanisme i territori, i el que caldria és posar en primer terme la necessitat de la participació pública sobre el patrimoni paisatgístic en tot tipus d'espais. El compromís polític amb el paisatge pot ser la via de gestió sostenible del territori. De fet, els espais que necessiten de manera més urgent una gestió paisatgística no són els que ja estan protegits, sinó precisament els que poden passar a ser urbanitzables i, per tant, destruïts". Tres anys més tard El llibre apareix tres anys després de la celebració del curs en què es basa. Aquest lapse de temps, però, no ha restat vigència al document, segons Lorenzo Albardías, cap del gabinet d'estudis de la Diputació de Barcelona, perquè "l'interès dels plantejaments d'aquest llibre són a llarg termini". En aquesta línia, el coordinador del llibre va afegir que "es tracta, sobretot, d'un document de compromís sobre el paisatge i el territori". Rafael Mata sí que va reconèixer, no obstant, que algunes coses han canviat en els darrers tres anys. Per una banda, durant aquest temps s'ha perdut territori paisatgístic a diferents indrets. Per una altra, s'ha avançat de manera significativa en la protecció del paisatge: "la sensibilitat paisatgística ha començat a impregnar algunes polítiques de territori". Rafael Mata va destacar el paper pioner de Catalunya en aquest sentit, amb la llei de paisatge (llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge de l'any 2005) que ja s'està aplicant a través de l'Observatori del Paisatge i que, va dir, "ha esdevingut un referent a la resta de l'estat. Ara cal que hi hagi continuïtat, i també que altres administracions d'altres comunitats autònomes i de l'estat avancin en aquesta línia". Ja a la venda El llibre 'El paisaje y la gestión del territorio' estarà a la venda des de finals d'aquesta setmana a la llibreria de la Diputació de Barcelona (avinguda Diagonal, 393). El preu de venda al públic és de 26 euros.
AdjuntMida
Image icon Foto: A.B.60.25 KB

Relacionats

Butlletí