El IV Fòrum Mundial de l'Aigua abordarà accions locals per pal·liar l'escassesa del recurs

15/03/2006 - 00:00
El IV Fòrum Mundial de l'Aigua, organitzat pel Consell Mundial de l'Aigua, comença el divendres 16 de març i, fins el 22, aplega a Mèxic DF més de 10.000 persones per discutir el que els organitzadors de la trobada han definit com 'les accions locals per a un repte global'. Els ministres de 130 països que a hores d'ara han confirmat l'assistència al fòrum, reforçaran la significació política de la trobada, de la qual haurien de sortir iniciatives concretes per abordar solucions a la crisi mundial d'accés i gestió dels recursos hídrics. Les accions locals són clau per a generar resultats concrets que permetran un acostament als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, el pla d'acció del Cimera Mundial de Desenvolupament Sostenible i l'Agenda 21. Cinc grans eixos estructuren el fòrum: aigua per al desenvolupament; gestió integrada dels recursos hídrics; aigua i sanejament; aigua i alimentació i gestió de riscos. El Fòrum busca "propiciar la participació i diàleg de múltiples actors amb la finalitat d'influir en l'elaboració de polítiques a nivell global". Mentre duri el Fòrum, tindrà lloc l'anomenada Fira de l'Aigua, un espai on les organitzacions internacionals, així com governs i centres educatius, exposaran les seves polítiques concretes per a un ús eficient del recurs. En un sentit similar, l'Expo Mundial de l'Aigua exhibirà solucions ambientals. Tot tipus d'empreses han estat cridades perquè hi exposin les seves pràctiques i solucions, tant en matèria tecnològica com en matèria d'investigació.

Relacionats

Butlletí