El Govern presenta l'esborrany del pla d'emissions per a complir amb Kyoto

22/06/2004 - 00:00
Les elèctriques espanyoles podran emetre 88 milions de tones anuals de CO2 en el període 2005-2007, segons l'esborrany del Pla d'Assignació d'Emissions que ha presentat la ministra de Medi Ambient, Cristina Narbona, i que el govern espanyol farà arribar a la Comissió Europea abans de l'u d'agost. Des d'ara fins aquesta data, el govern iniciarà un període de discussió amb els agents afectats. De moment, les principals organitzacions ecologistes, com ara Greenpeace, han exposat que els sembla un pla raonable -Els Verds l'han criticat, tanmateix- i els sindicats també l'han valorat positivament. Les empreses tampoc s'hi ha mostrat contràries, tot i que hi ha tota una gamma de grisos entre les posicions dels uns i dels altres. El govern té la intenció de resoldre el desgavell de l'anterior equip, que havia estat 'renyat' en diferents ocasions per l'executiu comunitari, amb un pla concret que fa del realisme la seva millor virtut. Tot i que elprotocol de Kyoto obliga a que les emissions del 2012 no creixin a més del 15% respecte l'any 1990, les previsions espanyoles indiquen que les emisison de gasos superaran un 24% les de l'any de referència. La diferència -d'un 9%- s'obtindrà amb la compra de drets a d'altres països: en total uns 20 milions de tones, que costaran uns 500 milions d'euros. Per aconseguir-ho, caldrà reduir un 0,4 per cent les emissions entre el 2005 i el 2007. L'objectiu, per tant, és canviar la tendència que ha portat a l'estat a superar, l'any 2003 en un 40,4% les emissions de 1990, un trist rècord en l'àmbit europeu. L'esborrany reparteix de manera força equilibrada l'esforç entre els sectors afectats per la directiva europea: elèctric -el que haurà de fer un esforç més gran-, el del petroli, el del ciment, el del vidre, el del paper, el de la siderúrgia. També es contemplen altres sectors, com el residencial i el transport. Per aconseguir els objectius, es preveu l'impuls d'un Pla d'Acció 2004-2007 que identifiqui aquestes mesures addicionals necessàries per a complir amb l'escenari. Els projectes de generar drets a l'exterior mitjançant la inversió en projectes nets (mecanismes de desenvolupament net) i les iniciatives de repoblació forestal (embornals de CO2) -dues opcions contemplades per Kyoto- permetran de moment invertir la tendència i complir -almenys formalment- el protocol. Més informació, aquí.

Relacionats

Butlletí