El govern impulsa una comissió sobre el canvi climàtic que aplega diferents departaments

02/12/2007 - 00:00
El Govern de la Generalitat acordarà dimarts, 13 de febrer, la composició i els objectius de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic. Aquesta Comissió coordina l'acció del Govern en aquesta matèria i està integrada per un representant de cadascun dels departaments de la Generalitat afectats directament. Així, la presidència de la Comissió serà exercida pel conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, i hi haurà onze vocalies de caràcter permanent exercides per un representant de cadascun dels departaments de Medi Ambient i Habitatge, Economia i Finances, Política Territorial i Obres Públiques, Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Salut, Treball, Interior, Relacions Institucionals i Participació, Innovació, Universitats i Empresa, Educació, Presidència i Vicepresidència. Els objectius de la comissió són coordinar l'actuació del Govern de la Generalitat en l'àmbit de la lluita contra el canvi climàtic; impulsar actuacions de caràcter transversal entre els diferents departaments per afavorir l'adaptació al canvi climàtic a fi de disminuir els seus efectes a Catalunya; promoure accions de caràcter transversal entre els diferents departaments per disminuir les emissions dels gasos amb efecte d'hivernacle, responsables del canvi climàtic i fer el seguiment i l'avaluació de les actuacions anteriors. L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, creada per decret el 19 de desembre, donarà suport tècnic a la Comissió. L'Oficina té com a missió principal implantar les polítiques de lluita contra el canvi climàtic per tal de mitigar-ne els efectes i buscar les fórmules d'adaptació més adients. El Departament de Medi Ambient i Habitatge ja ha destinat un milió d'euros aquest 2007 a l'Oficina. Aquests diners han de servir per a estudis destinats a l'avaluació, la modelització i l'anàlisi de les causes i els efectes del canvi climàtic a Catalunya (220.000 euros), per donar suport econòmic i tècnic a projectes que promoguin accions de lluita contra el canvi climàtic (600.000) i a difusió a les escoles, universitats i altres centres de recerca (180.000). L'Oficina també tindrà un consell assessor que estarà format per organismes i institucions, els quals, com el Departament de Medi Ambient i Habitatge, també han treballat i treballen contra el canvi climàtic, és a dir, universitats, centres de recerca, agents socials i econòmics, grups ecologistes, etc. El programa 2007 de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic el conforma la redacció de l'Estratègia catalana de lluita contra el canvi climàtic; el desenvolupament de plans de reducció de les emissions difuses de Catalunya a fi de col·laborar amb els objectius del PNE 2008-2012 de l'Estat espanyol; el plantejament de les polítiques d'adaptació al canvi climàtic en les zones més vulnerables de Catalunya (Delta de l'Ebre, delta del Llobregat i la Tordera i les zones costaneres); els ajuts per promoure accions de lluita contra el canvi climàtic als ens locals i altres actors socioeconòmics i el suport a la comunitat científica catalana per a l'estudi i comprensió del canvi climàtic...; així com el suport i col·laboració amb la Xarxa Catalana de Pobles i Ciutats pel Clima. Convenció Catalana del Canvi Climàtic El Departament de Medi Ambient i Habitatge impulsa la I Convenció Catalana del Canvi Climàtic. Es tracta d'una jornada, que es celebrarà el mes de juny, en la qual es reuniran representants dels sectors social, rural, econòmic, tècnic, de recerca i acadèmic. Aquesta reunió de professionals, investigadors i especialistes té per objectiu analitzar i realitzar aportacions al primer esborrany de l'Estratègia catalana del canvi climàtic que elaborarà l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i la Comissió Interdepartamental, per tal de definir les accions més efectives i viables per a la mitigació i l'adaptació del canvi climàtic a Catalunya.
AdjuntMida
Image icon [ notícies publicades ]20.95 KB

Relacionats

Butlletí