El Govern aprova el Pla de gestió de l'aigua

Font: Govern.cat

17/05/2023 - 18:15

El Pla està dotat amb una inversió superior a 2.400 milions d'euros que ha de permetre afrontar futures sequeres.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla de gestió de l’aigua de les conques internes de Catalunya. Es tracta del full de ruta del Govern amb les actuacions i inversions per preservar i millorar la qualitat de les masses d’aigua i els ecosistemes hídrics, garantir les demandes d’aigua, impulsar actuacions en matèria de sanejament i regeneració, entre d’altres. El Pla inclou una inversió superior als 2.400 milions d’euros per desplegar una nova cultura de l’aigua i poder afrontar fenòmens meteorològics cada vegada més freqüents com sequeres o inundacions. Així ho han explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, i el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, en una roda de premsa posterior al Consell Executiu i a la Comissió Interdepartamental de la Sequera.

Segons ha explicat la portaveu del Govern, “l’objectiu a mig termini és preparar el país per afrontar aquesta sequera, però sobretot per les futures sequeres que vindran, cada vegada més freqüents, les noves situacions d'estrès hídric que caldrà gestionar sense condicionar-ho tot al cel, a les precipitacions”. Patrícia Plaja ha destacat la importància “d’avançar-nos, planificar i preveure que la dependència que com a país tenim de l’aigua no només depengui de les pluges i que cada vegada serà més necessari produir aigua i ser més eficients”. Segons les previsions de l’Agència Catalana de l’Aigua, de cara a l’horitzó 2050, es preveu una reducció de fins a un 18% de la disponibilitat d’aigua a Catalunya

Les inversions de pla asseguraran la qualitat del medi hídric a través de la incorporació de recursos no convencionals com la regeneració i també la dessalinització.

Es preveuen destinar 266 milions d’euros a suports als ajuntaments i al món local per a millores de l’abastament, l’eficiència en l’ús de l’aigua, la regeneració i la prevenció d’inundacions i es multiplicarà fins a 5 vegades la inversió en restauració ambiental del cicle de l’aigua.La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat que amb totes les actuacions incloses al pla “queda palès que l’objectiu principal és avançar en la autosuficiència hídrica del país a través de l’eficiència en la gestió de l’aigua”.

Per la seva part, el director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Samuel Reyes, ha fet un balanç de l’estat dels embassaments després de les precipitacions de les últimes setmanes. “En alguns punts de Catalunya, han arribat a caure fins a 100 litres, una quantitat interessant a la capçalera del riu Ter, però a Ponent no ha plogut” ha explicat Reyes, que ha assegurat que “podríem tenir un bon mes de maig, però no compensa els 32 mesos sense pluges”.

El total d’actuacions previstes pel Govern incrementaran prop d’un 30% la disponibilitat de nova aigua.

Pel director de l’Agència Catalana de l’Aigua, que també ha destacat la importància del Pla de gestió de l’aigua aprovat avui pel Govern per afrontar l’actual situació de sequera, “ens trobem amb les reserves com fa 3 o 4 setmanes i tenim més marge per tirar endavant actuacions per afrontar millor la tardor”. Reyes ha recordat que “amb 10 dies de pluja no s’acaben els 32 mesos de sequera i és important continuar estalviant aigua”.

Roda de Premsa. Foto: Govern.cat

 

Garantia d’aigua per a tots els usos i cabals ambientals

El pla de gestió té com a objectiu principal avançar en l’autosuficiència hídrica del país a través de l’eficiència en la gestió de l’aigua. Per això, en els pròxims sis anys se centra a millorar la qualitat de les masses d’aigua i a garantir el subministrament de les conques internes de Catalunya sense dependre del règim pluviomètric. Aquest doble objectiu s’assoleix mitjançant la concreció de les mesures necessàries que cal aplicar i, sobretot, garantint el finançament adequat d’aquestes accions.

Tots els recursos hídrics addicionals que es preveu incorporar al sistema seran per donar resposta a les demandes ambientals de les masses d’aigua –cabals ambientals i recuperació d’aqüífers– i al dèficit de garantia actual. No es preveu en cap cas la reducció dels usos actuals i sí un impuls important de la reutilització per fomentar la substitució d’usos on això sigui possible.

En aquest període, pel que fa a la necessitat d’abastament urbà, es preveu una demanda més o menys constant, i aquesta ja s’ha ajustat amb escreix en els darrers anys (tenim una de les taxes de consum urbà més baixes d’Europa). Tot i això, l’actual situació de sequera, que s’està perllongant des del 2021, ha provocat que algunes mesures previstes s’avancin i puguin estar enllestides abans del previst.

El pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya també fa especial èmfasi en la millora hidromorfològica i la restauració de cabals ambientals i connectivitat fluvial i té en especial atenció les mesures per fer front als efectes del canvi climàtic i la davallada de recursos disponibles per als usos i el medi.

Per això, fa especial incidència en l’aigua regenerada, i en segon terme, la dessalinització, com a mesures per compatibilitzar usos i preservació de cabals de manteniment als rius i sistemes aquàtics.

 

Triplicar la inversió

En el pròxim cicle de planificació es preveu invertir prop de 2.437 milions d’euros, 1.401 dels quals seran aportats per l’Agència Catalana de l’Aigua. Cal tenir en compte que el pla de gestió 2022-2027 gairebé triplica la inversió del pla que fins ara estava en vigor (2016-21) i que ha destinat més de 950 milions d’euros.

El Programa de mesures s’articula en 4 blocs:

  • Assoliment dels objectius ambientals: Es destinaran 866,6 milions d’euros (el 35,6% del pressupost) a actuacions destinades a la millora del medi hídric (actuacions de sanejament, gestió de la contaminació difusa, actuacions per a la restauració hidromorfològica, entre d’altres).
  • Atenció a les demandes i racionalitat en l’ús de l’aigua: Es destinaran 1.417 milions d’euros (un 58,2% del total), a actuacions per incrementar la disponibilitat, la regeneració i la modernització de regadius.
  • Adaptació a fenòmens eventuals i extrems: Es destinaran prop de 150 milions d’euros a aquest bloc (6,1% del total), a actuacions per reduir els riscos d’inundació.
  • Coneixement i governança: Es destinaran 3,6 milions d’euros (un 0,1% del pressupost total) a aquest àmbit per fomentar la recerca i el desenvolupament en el cicle integral de l’aigua, triplicant gairebé la inversió destinada en aquest àmbit en l’anterior cicle de planificació.

 

Actuacions destacades del Pla de gestió 2022-2027

Les actuacions previstes en el pla de gestió incrementaran en prop d’un 30% la disponibilitat d’aigua nova. D’aquesta manera, el Govern s’avança a la progressiva disminució de recursos prevista fins al 2050.

També es destinaran 266 milions a suports als ajuntaments i al món local per a millores de l’abastament, l’eficiència en l’ús de l’aigua, la regeneració i la prevenció d’inundacions. Així mateix, es multiplica per 5 la inversió en restauració ambiental del cicle de l’aigua.

1.INCREMENT DE LA DISPONIBILITAT D’AIGUA

a) Millores en dessalinització, potabilització i reaprofitament: Es generaran 182 hm³ nous d’aigua per al consum. Són 20 hm³ més que la capacitat de l’embasament de Sau (166 hm³): 80 hm³ de la dessalinització; 56 hm³ de la reutilització i de millores en plantes potabilitzadores; 6,3 hm³ en millores d’eficiència de la xarxa, 15 hm³ de recuperació de pous, i 25 hm³ per intensificar l’aprofitament del riu Besòs. A la sequera del 2008, es va ampliar la capacitat de producció en 122 hm³.

b) Impuls de la regeneració: Es passarà de les 24 estacions de regeneració d’aigua actuals a 40. Es regeneraran 120 hm³/any, 50 hm³ més que ara. Així, si actualment es reutilitza el 10% del total de l’aigua depurada, arran de les inversions del Pla es doblarà aquesta xifra fins a arribar al 20%. Aquesta aigua s’utilitza per al reg agrícola i per a usos industrials, ambientals lúdics i municipals, entre altres usos.

c) Modernització de regadius

2.ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS

a) Millora del sanejament: Ara mateix, Catalunya està en uns nivells molts alts de sanejament (97,1% de població sanejada). El sanejament té un doble repte: fer depuradores en petits nuclis que actualment no tenen sistema de sanejament i modernitzar les depuradores que fa anys que estan actives. L’objectiu és arribar al 100% de població. Fins al 2027, es preveuen 174 noves depuradores i la millora de 438 que ja estan actives. El pla 2022-2021 donarà prioritat que les depuradores s’autoabasteixin amb energies netes com la fotovoltaica o la producció de biogàs, de manera que el 78% de l’energia que necessiten les depuradores provingui de fonts netes.

b) Restauració ambiental i connectivitat fluvial: El Pla 2022-2027 multiplica per 5 la inversió en restauració ambiental, dels 8 milions d’euros de l’actual cicle (2016-2021) fins als 44 milions d’euros per al període 2022-2027. La renaturalització dels rius tindrà el lloc que li correspon en la planificació hidrològica.

c) Reducció de la contaminació salina al Llobregat

3.ADAPTACIÓ A FENÒMENS EVENTUALS I EXTREMS

a) Protecció davant d’avingudes


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

La situació de sequera i l'aplicació de les mesures d'estalvi en el consum d'aigua aplicades aquest any han fet més visible la necessitat de prendre mesures per l'estalvi de l'aigua potable.

Article

Amb l’estat d’excepcionalitat per sequera, que prohibeix la utilització d’aigua potable en determinats usos, la regenerada esdevé clau per reduir els efectes de l'estrès hídric.

Notícia

Aquest descens s’ha aconseguit sobretot amb l’ús d’aigua regenerada i l’eficiència en l’ús del reg.

Butlletí