El Consorci Besòs Tordera vol recuperar el 100% dels espais fluvials i la biodiversitat del riu abans del 2030

Font: Vallès Visió i Consorci Besòs Tordera

08/05/2021 - 08:00

El consorci Besòs Tordera vol recuperar el 100% dels espais fluvials i la biodiversitat del riu abans del 2030. També centrarà el seu treball en mantenir aquells espais que ja han recuperat durant aquests anys.

Aquests són alguns dels objectius del nou Pla Estratègic de l’organisme, que també fa especial èmfasi en la divulgació i conscienciació de la Fundació Rivus i el pla viu el Besòs.

El nou pla estratègic del Consorci Besòs Tordera és el full de ruta a seguir fins el 2030, i inclou 40 projectes per aconseguir la trentena d’objectius que s’han proposat.

D’entre aquests objectius destaquen el sanejament total, la regeneració d’aigua, l’ampliació i adequació de tractaments per valoritzar recursos, la conscienciació i pedagogia ciutadana, la recuperació de la biodiversitat i del 100% dels espais fluvials, així com el manteniment dels ja recuperats.

Per assolir aquests i els altres objectius s’han definit una sèrie de projectes, entre els quals hi trobem la implementació de Plans Directors Integrals de Sanejament i del Pla Director d’Aigües Regenerades; així com el desplegament de tancs de tempesta i de control de punts d’abocament a riu, la redacció de Plans d’usos dels espais fluvials, la recuperació ecològica d’hàbitats i l’erradicació d’espècies exòtiques, la renaturalització d’espais d’oportunitat i la millora de la connectivitat, amb camins fluvials i carrils bici.

Aquest Pla Estratègic s’ha desenvolupat també tenim en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS 2030), especialment dins les àrees de salut i benestar, aigua neta i sanejament, energia assequible i no contaminant i vida submarina.

El document també incorpora la gestió de les eines transversals amb entitat pròpia que el Consorci ha anat incorporant darrerament, com són la Fundació RIVUS i el pla Viu el Besòs!.

Aquest document, fruit d’un treball intens que va començar l’any 2017, preveu cohesionar i aconseguir la relació òptima entre ciutadania i entorns fluvials, preservar aquest bé tan escàs i preuat com és l’aigua, millorar la nostra gestió del sanejament i fer-la més sostenible, i aconseguir uns rius de qualitat en el sentit més ampli de la paraula”, ha explicat Josep Monràs, president del Consorci, qui ha conclòs: “l’objectiu final de tot aquest treball és el desenvolupament d’una estratègia de gestió eficient que permeti el millor desenvolupament integral del nostre Consorci”.

En aquesta planificació estratègica, molt determinada per la crisi sanitària de la COVID-19, també s’ha tingut en compte la persistència i amplitud dels efectes de la crisi econòmica, les reformes legislatives que afecten als ens locals, la nova percepció social del medi ambient i una demanda de transparència i participació creixents, així com les crisis derivades d’accidents industrials i fenòmens meteorològics adversos que es donen cada vegada amb major freqüència.


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Article

Granollers inicia una transformació verda de la ciutat amb el projecte Connecta Congost Natura 2025 (link is external), que es converteix en el primer tram d’una anella verda al voltant de la ciutat i que connecta amb el nucli urbà. Es tracta d’una actuació de gran magnitud que obre el riu a la ciutat i renaturalitza l’entorn del Congost, tant el riu, el parc com el passeig fluvial, en benefici de la qualitat de vida de la ciutadania. Aquest projecte inclou la renaturalització del riu i el Parc del Congost i rep una subvenció de 3 milions i mig d’euros dels Fons Next Generation.

Notícia

L’estratègia per recuperar el riu, que es va dissenyar partint d’una anàlisi prèvia i després d’entrevistar més de 40 persones de diferents àmbits, s’estructura en 4 àmbits d’acció: Natura, Accessibilitat, Producció-Coneixement i Esport-Cultura-Patrimoni.

Butlletí