El Consell de Ministres aprova el projecte de Llei de Responsabilitat Ambiental

03/09/2007 - 00:00
El Consell de Ministres d'aquest divendres, 9 de març, ha aprovat la remissió a les Corts Generals del Projecte de Llei de Responsabilitat Ambiental, un text que busca tant reparar els danys causats al medi ambient com evitar que es produeixin. Aquesta Llei trasllada la Directiva comunitària europea l'entrada de la qual en vigor es produirà el 30 d'abril de 2007. La futura llei tindrà per objecte fer efectiu el principi de 'qui contamina repara', que, segons ha explicat la ministra Cristina Narbona a l'acabar el consell, 'va més enllà del principi de qui contamina paga'. Segons això, es tracta d'assegurar que el responsable de l'activitat retorni els recursos naturals danyats al seu estat original, sufragant el total dels costos, encara quan no hagi comès cap infracció administrativa i hagi actuat de conformitat amb la normativa aplicable. Amb això es vol evitar que la factura de la reparació sigui sufragada pels pressupostos públics, com passa moltes vegades. A títol d'exemple, recorden fonts del ministeri, només el pressupost del Ministeri de Medi ambient ha afrontat al llarg dels últims set anys despeses de reparació ambiental properes als 183 milions d'euros, dels quals 113 milions són atribuïbles a la descontaminació de sòls. Principi de prevenció Al costat de la reparació efectiva del dany, es persegueix reforçar el principi de 'prevenció' per a evitar que els danys ambientals arribin a produir-se. Per a això, obliga als operadors de les activitats econòmiques i professionals que adoptin totes les mesures de prevenció que resultin necessàries davant un supòsit d'amenaça de dany al medi ambient. Cal destacar que la despesa de les empreses espanyoles en prevenció de riscos ambientals ha crescut de manera molt significativa al llarg dels últims anys, tot arribant a en 2003 la xifra de 2.000 milions d'euros. No obstant això, la taxa d'accidents industrials amb conseqüències per al medi ambient és susceptible de millora. La Llei afectarà, aproximadament, a més de cinc mil instal·lacions industrials, a unes trenta mil empreses de transport de mercaderies perilloses i a gairebé un milió d'explotacions agràries. Es preveu que el cost de la Llei sigui d'aproximadament uns cent milions d'euros anuals. La Llei incorpora, de manera homogènia per al conjunt de l'Estat, una sèrie de normes tècniques per a les mesures de reparació en les seves diferents modalitats. Reconeix a les organitzacions sense ànim de lucre el dret a promoure la intervenció administrativa per a assegurar la correcta execució de la llei de responsabilitat ambiental i evitar així que els danys ambientals quedin sense reparar per qui els va ocasionar, en la mateixa línia que la 'Llei Aarhus', recentment aprovada per les Corts Generals i que regula els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi. Per a garantir l'eficàcia de la Llei i assegurar que els operadors disposen dels recursos econòmics necessaris per a plantar cara a aquestes obligacions legals, la Llei els exigeix que comptin amb una garantia financera amb la qual cobrir la responsabilitat ambiental en la qual puguin incórrer.

Relacionats

Butlletí