El CILMA fa recomanacions sobre la il·luminació nadalenca

Font: CILMA

06/12/2010 - 00:00
La normativa catalana de protecció del cel nocturn per una banda regula el fenomen de la contaminació lluminosa - l'emissió a l'atmosfera de la llum procedent de fonts d'il·luminació artificial que produeix un deteriorament del medi i de la qualitat de vida- i per altra banda atorga nombroses competències i obligacions als municipis catalans en matèria de regulació i control dels sistemes d'enllumenat, entre els quals hi ha la il·luminació ornamental nadalenca.

Aquesta regulació té l'objectiu final de prevenir la contaminació lluminosa, tot i que en època nadalenca s'accepten algunes modificacions. Per exemple, és possible ampliar el règim horari i que l'enllumenat funcioni un màxim de 168 hores entre el 26 de novembre de 2010 i el 6 de gener de 2011.

Pel que fa a l'enllumenat nadalenc que es vulgui encendre més d'una setmana, caldrà una autorització, ja sigui de titularitat privada (quan caldrà sol·licitar-la a l'ajuntament juntament amb una memòria justificativa respecte de les característiques luminotècniques de l'enllumenat ornamental i la seva necessitat de funcionament en horari nocturn), o pública (el mateix ajuntament en validarà la proposta).

En ambdós casos cal tenir en compte les característiques tècniques de l'enllumenat. Si és nou, ha d'incorporar sistemes d'eficiència energètica i de prevenció de la contaminació lluminosa.

Amb aquestes recomanacions per als ens municipals, el CILMA continua amb la seva línia de prevenció de la contaminació lluminosa que va encetar amb la redacció del "Manual per al desenvolupament de les competències municipals en matèria de contaminació lluminosa" o el curs pràctic sobre la prevenció de la contaminació lluminosa en l'àmbit municipal, realitzat el passat 2009; documentació que es pot consultar al seu web.

Podeu accedir aquí al document: Supor municipal a l'enllumenat nadalenc