El canvi climàtic, principal tema del Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local

02/12/2007 - 00:00
L'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona organitza els dies 15 i 16 de febrer el Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local per donar a conèixer el compromís del món local en les polítiques ambientals, fent especial èmfasi en el canvi climàtic i la participació ciutadana. El Fòrum vol ser un punt de trobada, entre els diferents agents socials, que permeti la reflexió i el debat d'experiències i recursos encaminats cap a la sostenibilitat. Un element que permeti plantejar accions de futur i establir les bases per a l'elaboració d'actuacions de la Diputació en matèria ambiental. Les activitats que es portaran a terme seran: sessions plenàries, grups de treball, trobada de consells municipals, micropresentacions, exhibicions i activitats paral·leles com ara: la Primera Trobada de Consells Municipals i la Trobada de Red de Redes, que agrupa totes les xarxes de municipis per la sostenibilitat de l'estat espanyol. S'ha obert un espai de participació a través de la web del Fòrum, on totes les persones, assistents o no a l'esdeveniment, tenen l'oportunitat de participar i col·laborar en l'elaboració del document final "11 propostes per la sostenibilitat local", amb què es vol obtenir les bases per tal que el món local adopti un paper i un protagonisme actiu en la gestió sostenible del municipi. Entre els ponents, hi ha Arturo Gonzalo Aizpiri, Secretari General de Prevenció de la Contaminació i del Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient i membre del Environmental Policy Review; Domingo Jiménez Beltran, assessor de l'Observatori de la Sostenibilitat a Espanya (OSE) i Jaime Lerner, arquitecte i urbanista graduat l'any 1964 per l'Escola d'Arquitectura de la Universitat Federal de Paranà. Tres vegades alcalde de la Ciutat de Curibita (Brasil), va liderar la revolució urbana que va fer de la ciutat referència nacional i internacional en planejament urbà: principalment en transports, medi ambient, programes socials i projectes urbanístics. Ignacio Ramonet, que des de 1999 dirigeix Le Monde Diplomatique i Manière de voir i és cofundador d'ATTAC i Media Watch Global, també participarà a la trobada. El Fòrum és un esdeveniment adreçat a representants dels ens locals i dels agents socials i econòmics. En base a les inscripcions, es pot dir que el públic assistent, més de 500 persones, correspon a ajuntaments (37,5 %), altres administracions públiques (23 %), empreses (14,5 %), universitat i món educatiu (8,5 %), fundacions i món associatiu( 8,5 %) i ciutadania en general ( 9%). El fòrum s'estructura al voltant de quatre eixos temàtics:
> Gestionem els recursos del municipi de manera eficient. > Fem una planificació sostenible del municipi. > Apostem per una economia més sostenible. > Apostem per l'educació ambiental i la participació ciutadana.
L'organització del fòrum ha convidat els participants a realitzar visites tècniques a instal·lacions. És imprescindible inscriure's prèviament en cas de voler-hi participar. Paral·lelament, es preveu la projecció de documentals o pel·lícules de temàtica ambiental o sobre sostenibilitat. El Centre de Convencions Internacional de Barcelona està ubicat a les instal·lacions del Fòrum.
AdjuntMida
Image icon Notícies del Fòrum publicades21.91 KB

Relacionats

Butlletí