El blat de moro transgènic haurà de ser cultivat a 50 metres de la resta

27/04/2005 - 00:00
Els agricultors catalans que cultivin blat de moro transgènic no podran cultivar més a prop de 50 metres -que és la distància que determina la barrera de seguretat mínima- de la resta de conreus. Això figura en un projecte d'ordre que prepara el Departament de Agricultura, Ramaderia i Pesca, i que ja ha estat respost per la Unió de Pagesos, que reclama que aquesta distància sigui major, concretament de 200 metres. Unió de Pagesos apunta que la distància de precaució proposada pel Govern català és insuficient, ja que 'diferents estudis científics determinen la capacitat de disseminació del pol·len a distàncies molt superiors'. Tot i amb això, el DARP s'ha basat en un dictamen de l'IRTA, que estipulava la distància en 25 metres, fet que finalment s'ha doblat. A més de la distància, el projecte d'ordre determina una barrera vegetal, formada per un mínim de sis línies sembrades amb blat de moro no modificat genèticament. El decret i l'ordre que prepara el DARP, i que estan en període d'exposició pública, responen a la normativa europea sobre control dels productes transgènics i coexistència amb les varietats convencionals.

Relacionats

Butlletí