Deu mesures per uns entorns escolars segurs i saludables

03/10/2023 - 08:00

La Societat Catalana de Pediatria acaba de presentar un decàleg on insta a portar a terme accions urgents per reduir la contaminació, atmosfèrica i acústica, i l’accidentalitat relacionada amb el trànsit, fomentar la mobilitat activa per al desplaçament als centres educatius i augmentar el contacte amb la natura.

Foto: Instant de la presentació del Decàleg.


 

En el context de la Setmana Europea de la Mobilitat i amb l'objectiu de vetllar per l'ambient escolar, on la infància juga, aprèn i passa un terç de la seva jornada, el Grup de Treball de Salut Mediambiental de la Societat Calana de Pediatria ha elaborat el "Decàleg per uns entorns escolars segurs i saludables" que ha presentat en una jornada realitzada a Sant Joan Despí. Aquest decàleg ha comptat amb la col·laboració de l'Institut de Salut Global (ISGlobal) i amb el suport de diverses entitats socials i sanitàries.

Els infants tenen unes característiques físiques, conductuals i biològiques que els fan especialment vulnerables als contaminants i altres factors mediambientals de risc. Els nens i les nenes no són “adults petits”: presenten una immaduresa generalitzada, un desenvolupament neuropsicològic i cognitiu en evolució constant, una menor estatura que els fa respirar contaminants de l’aire que es concentren al voltant del metre d’alçada i per si no n'hi hagués prou, no poden decidir sobre l’entorn on viuen.

L’exposició a la contaminació atmosfèrica relacionada amb el trànsit motoritzat es relaciona amb múltiples impactes en salut - ja des de l’època prenatal- com el retard en el desenvolupament cognitiu, afecció de vies respiratòries superiors, augment de pneumònies, alteracions en el sistema endocrí, relació amb el càncer infantil o l’asma, actualment una de les malalties cròniques més freqüents en infants i adolescents.

Els accidents de trànsit són una de les principals causes de mort prematura en infants i joves al nostre país. La superfície urbana dedicada al trànsit motoritzat ocupa prop del 60-70% de l’espai públic, majoritàriament asfaltat, que contribueix a l’efecte illa de calor, arracona espais protectors de la salut com les zones verdes i blaves, i no promou una mobilitat activa. L’entorn on la infància viu, creix, aprèn i juga té una gran repercussió a totes les esferes de la seva salut.

Aquestes són les deu mesures que els pediatres consideren necessàries per millorar la salut de la infància en edat escolar i les condicions entorn dels centres educatius:

1- Pacificar el trànsit als entorns escolars, prioritzar l’espai per a vianants i restringir el trànsit motoritzat, així com promoure un canvi generalitzat cap al model de ciutat 30 per reduir la velocitat del trànsit.

2- Crear camins escolars i carrils bici amples i segregats per afavorir la mobilitat escolar activa i promoure l’arribada al centre educatiu i la sortida de manera autònoma i segura.

3- Prioritzar la proximitat al centre escolar com a criteri bàsic de l’àrea escolar per tal de disminuir el nombre de desplaçaments motoritzats diaris i promoure la mobilitat activa.

4- Substituir aparcaments per a cotxes dels carrers adjacents als centres educatius per aparcaments per a bicicletes, patinets i zones d’espera, de trobada i joc a l’espai públic amb arbrat, vegetació i aigua, així com crear pàrquings de bicicletes i patinets a dins dels centres educatius. Utilitzar autobusos elèctrics en les línies escolars.

5- Monitorar les aules: instal·lar sensors de qualitat de l’aire i acústica com una eina pedagògica i de millora de la salut, seguint els valors de referència de l’Organització Mundial de la Salut.

6- Naturalitzar els patis escolars i els entorns escolars amb arbrat i plantes que contribueixin a millorar la qualitat ambiental proporcionant ombra, frescor i color a aquests espais, i mitiguin l’efecte illa de calor —refugis climàtics.

7- Fer l’activitat lectiva i no lectiva a l’aire lliure sempre que sigui possible —traslladar l’aula a entorns naturals propers al centre educatiu com a mínim un cop a la setmana.

8- Posar en marxa iniciatives com la d’”Entorns sense fum” o “Classe sense fum” per afavorir l’eliminació de l’exposició al fum ambiental del tabac als entorns immediats dels centres educatius i prevenir el tabaquisme abans de l’adolescència, així com el consum d’alcohol i altres drogues.

9- Establir plans de salut mediambiental escolar per a cada centre, amb un diagnòstic escolar i amb la participació de tota la comunitat educativa i incorporant la salut mediambiental al currículum escolar.

10- Incloure experts i afectats en les decisions en relació amb la mobilitat i els entorns escolars segurs i saludables i integrar-les en la redacció dels POUM (Plans d’Ordenació Urbanística Municipal) i els PMUS (Plans de Mobilitat Urbana Sostenible).

 


 

Municipis: 
Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Per tal de conscienciar la població d’aquesta qüestió, la Comissió de Salut i Medi Ambient de l'Hospital de la Vall d'Hebron ha impulsat una acció que ha consistit en la instal·lació d’uns grans plafons situats als diferents vestíbuls de l’hospital en què es pot veure una silueta humana acompanyada dels 17 tipus de malalties que causa la contaminació als diferents òrgans i sistemes.

Article

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat l’informe Canvi climàtic i salut a la ciutat de Barcelona.

Article

Davant la previsió del descens de les temperatures, la xarxa de refugis climàtics de Barcelona ofereix un total de 134 espais que estaran a disposició del veïnat per fer front a la caiguda del mercuri.

Butlletí