Crida a l’acció de les autoritats locals i regionals per implementar una agenda d’aigua i sanejament

31/03/2018 - 13:07

La Crida de Brasília a l’Acció sobre l’Aigua, que han subscrit 150 governs locals i regionals al Fòrum mundial de l'Aigua, és una proposta d’actuació per incentivar l’aplicació de deu recomanacions que inclouen, entre d’altres, la promoció de la resiliència de l’aigua urbana, l’enfortiment de les capacitats en la governança de l’aigua i la igualtat d’accés per equilibrar la qualitat i la quantitat per a la població amb pocs recursos.​

La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, ha signat  a Brasília (Brasil), en representació de la Generalitat de Catalunya, la Crida de Brasília a l’Acció sobre l’Aigua.

Una crida a l’acció

Les autoritats locals i regionals són actors centrals pel que fa a la gestió de l'aigua i el sanejament. De fet, tenen un paper primordial en la qüestió de la municipalització de l'aigua i els serveis de sanejament. Per assegurar que s’atenen les necessitats de les comunitats, els governs locals i regionals reclamen un paper més important a nivell mundial en les discussions sobre gestió de l'aigua.

En concret, demanen que s'apliqui l'Agenda Local i Regional sobre l'Aigua, que adopta una visió compartida per a un futur millor i més sostenible, en el qual totes les persones tinguin els mateixos drets d’accés a l'aigua, i s'utilitzi i gestioni d'una manera que garanteixi un futur saludable i sostenible per a les properes generacions, tot protegint els ecosistemes naturals i aquàtics. Ho fan a través de la Crida de Brasília a l’Acció sobre l’Aigua, impulsada a través de la Xarxa Mundial de Ciutats i Governs Locals i Regionals (UCLG, per les seves sigles en anglès) amb els seus socis internacionals.

Fòrum Mundial

La signatura ha tingut lloc durant la cinquena Conferència Internacional d’Autoritats Locals i Regionals sobre l’Aigua, en el marc del vuitè Fòrum Mundial de l’Aigua. El fòrum és el principal esdeveniment internacional en la matèria i està organitzat pel Consell Mundial de l’Aigua (WWC), una organització internacional que reuneix totes les parts interessades.

La seva comesa és promoure la conscienciació; construir un compromís polític i activar accions sobre problemes crítics del recurs a tots els nivells; i facilitar la conservació, la protecció, el desenvolupament, la planificació, la gestió i l'ús eficients de l'aigua en totes les seves dimensions de forma ambientalment sostenible. El WWC agrupa prop de 400 institucions de gairebé 70 Estats d'arreu del món.

Catalunya, cas d’èxit

Durant la Conferència Internacional d’Autoritats Locals i Regionals sobre l’Aigua s’ha presentat una guia amb estudis de casos d’èxit internacionals, on hi figura el Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU), implementat a Catalunya des de finals dels anys 80 del segle passat. El document destaca que el pla ha proporcionat el servei d’aigua al 97% de la població i ha implicat la construcció de més de 500 depuradores. També posa de relleu que l'èxit de l'estratègia del Govern català es basa principalment en què va anar acompanyada d'un impost ambiental, el cànon de l’aigua, que ha finançat serveis essencials per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. Gràcies als esforços conjunts de la Generalitat de Catalunya i les administracions i organismes locals, el pla ha garantit l'aigua òptima per al consum i ha restaurat la qualitat ambiental dels rius i aigües costaneres.

Recentment, la Generalitat ha començat a implementar una nova fase d’aquest pla, que inclou un miler mesures que asseguraran el tractament de l'aigua per a tota la població de Catalunya l'any 2027.


 

Categories: 

Relacionats

Article

El temporal Gloria, que va passar entre els dies 20 i 23 de gener del 2020, va sacsejar el litoral tant a la seva part emergida com a la submergida.

Notícia
La instal·lació de la nova xarxa de reg automatitzada que funciona amb intel·ligència artificial | ACN

La instal·lació de la nova xarxa de reg automatitzada que funciona amb intel·ligència artificial | ACN

Girona participa en una prova pilot d'una xarxa de reg automatitzada que funciona amb intel·ligència artificial. Ho fa amb l'empresa barcelonina Aonchip, que ha desenvolupat un sistema que ja s'ha començat a testejar. Entre d'altres, calcula l'aigua necessària per al reg en funció del grau d'humitat que té el terra en aquell moment. La prova, que es fa a la plaça del Rellotge de Girona i a les dependències dels responsables del manteniment de parcs i jardins, durarà mig any. S'emmarca dins les accions del Laboratori SmartCatalonia de la Generalitat.

Article

Davant la problemàtica de les captacions d’aigua a les rieres, Paisatges Vius i la Diputació de Barcelona faciliten una aplicació dirigida als propietaris de les masies i habitatges situats dins dels parcs i espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals amb l’objectiu d’orientar-los a l’hora d’instal·lar un sistema d’aprofitament d’aigua de pluja per a usos de la finca. L’aplicació ha estat creada per l’empresa AMB.

Butlletí