Continua a Castelldefels la implantació dels nous contenidors

30/06/2018 - 08:39

Completar aquest procés d'implementació permetrà finalitzar la complexa convivència de tres sistemes de recollida de residus, ajustant el servei a les necessitats reals de la ciutat.

La instal·lació dels nous contenidors està a punt d'acabar a Canyars i en uns dies es procedirà a cobrir els darrers barris: Castell-Poble-Vell i Centre.

L'Ajuntament de Castelldefels, a través de l'empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC), continua a bon ritme amb la implantació del nou model de recollida de residus que disposarà d'uns nous contenidors més moderns, més nets i compactes, i permetran una menor ocupació de la via pública. Aquest procés estarà enllestit durant el proper mes quan es finalitzi la instal·lació als barris de Canyars, pràcticament acabada, Castell-Poble Vell i Centre.

En virtut del nou sistema, s'estan substituint tots els contenidors del municipi i es reubiquen agrupant-los en illes ecològiques complertes, es a dir, en grups de cinc contenidors corresponents a totes les fraccions: paper, envasos, vidre, matèria orgànica i resta. D'aquesta manera, s'està incrementant considerablement el nombre d'illes ecològiques (es passa de 175 a 378). L'objectiu es facilitar el reciclatge a tots els veïns del municipi, suprimint també els punts on actualment hi ha contenidors aïllats (sense recollida selectiva). Al 2016, Castelldefels va enregistrar un 27% de recollida selectiva dels residus, sent la mitjana catalana de 38,5%, una dada que revela que la nostra ciutat es de les que menys recicla de tot l'àrea metropolitana. "Un dels principals objectius de la implantació dels nous contenidors i, sobre tot, disposar-los en illes ecològiques és incrementar aquest percentatge, fet que també implica un estalvi a la factura de l'aigua, on es repercuteix aquest impost metropolità. Aques és el gran repte de la implementació del nou sistema de recollida", explica la presidenta de SAC, Candela López (Movem).

El nou sistema suposa un gran canvi per a la ciutat i això comporta un període d'adaptació per a tots i algunes dificultats en la implementació, moltes d'elles temporals degut a la complexa coexistència momentània dels tres sistemes de recollida. Aquesta situació millorarà sensiblement quan es completi en menys d'un mes la instal·lació dels nous contenidors i es funcioni amb un únic i modern sistema de recollida residus. Ajustant horaris i freqüències en funció de les necessitats de la ciutat. "Coneixem l'experiència d'altres ajuntaments i el que passa a Castelldefels també passa en altres llocs on s'ha implementat un nou sistema de recollida, hi ha un període d'adaptació, però tal i com hem demostrat des de la empresa municipal SAC amb la millora reconeguda de la neteja viaria a la ciutat, aviat també serà positiu el nou sistema de recollida", assegura López.
• Ubicació dels nous contenidors. S'està analitzant punt per punt i s'intentarà donar resposta a totes les incidències i suggeriments. Es finalitzarà la implementació i després s'actuarà en aquells punts que es consideri necessari.

• Sobreeiximents i freqüències. El servei s'ha ajustat en relació a un estudi de densitat de població per zones i de generació de residus. Tot i així, el nombre de contenidors és superior. Es passa de 3.370.000 litres de contenidors a 5.334.000, amb aproximadament la mateixa quantitat de contenidors, uns 2.030, però de dimensions més grans, encara que concentrats en menys punts de recollida. S'ha tingut en compte també que paral·lelament s'anirà posant en marxa la recollida porta a porta als comerços, restaurants... fet que provocarà que aquests establiments no hauran de fer servir els contenidors del carrer.

D'altra banda, els nous camions porten un sistema de pesatge que permet detectar aquells punts amb més volum de brossa. Dos equips de sobreeiximents estan prenent nota dels punts crítics i amb aquesta informació es valorarà l'increment de contenidors en algunes zones i també de les freqüències.

• Les mides de les entrades de les bosses. Els contenidors de resta i orgànica són de mides més reduïdes mentre que les entrades dels d'envasos, vidre i paper són més grans. També s'ha detectat que gran part de les bosses que es deixen a terra quan el contenidor està buit entren. Per aquesta raó es demana una mica de col·laboració per part de la ciutadania.

• Neteja dels contenidors. Aquesta setmana acaba d'entrar en funcionament el sistema de neteja de contenidors per evitar males olors. Aquesta acció es durà a terme setmanalment en els contenidors d'orgànica i de resta.

• Horaris. Des de SAC s'està analitzant per veure com ajustar el horaris de recollida. Un cop finalitzada tota la implementació i unificat tot amb un únic sistema es podrà valorar i donar les solucions adequades.

Més informació a l'enllaç.


 

Categories: 

Relacionats

Article

És el reconeixement físic i simbòlic que Ecovidrio atorga al municipi que més implicació ha demostrat en la campanya "Moviment Banderes Verdes 2021", convertint-se en el referent del reciclatge d'envasos de vidre, la lluita contra el canvi climàtic i la cura de les nostres costes

Notícia
Foto: El Castell

Foto: El Castell

L'Ajuntament de Castelldefels dona suport a l´Àrea Metropolitana de Barcelona en la campanya de millora de la recollida selectiva dels 36 municipis metropolitans

Article

Sant Just Desvern redueix en un 30% la quantitat de fracció resta generada a les llars, a través d’un programa individualitzat de sensibilització per a la millora de la gestió de residus i els contenidors intel·ligents. 

Es confirma el resultat positiu de la primera prova pilot a l’Estat Espanyol del projecte LIFE REthinkWASTE juntament amb els contenidors intel·ligents.

La ciutadania valora favorablement la implementació del model GxC (Generació per Coneixement) de comunicació bidireccional mitjançant missatgeria mòbil.

Butlletí