Contenidors diferents per al nou model de recollida selectiva a Sant Cebrià de Vallalta

16/03/2018 - 15:15

El nou sistema de recollida de residus urbans, que durà a terme l'empresa Resmar a través de la gestió del Consell Comarcal del Maresme, vol potenciar el reciclatge i reduir dràsticament la quantitat de fracció resta, el que fins ara s'anomenava rebuig.

El nou sistema de recollida de residus urbans, que durà a terme l'empresa Resmar a través de la gestió del Consell Comarcal del Maresme, vol potenciar el reciclatge i reduir dràsticament la quantitat de fracció resta, el que fins ara s'anomenava rebuig. Aquest nou model, que s'implementarà l’abril d'enguany, presentarà un nou tipus de contenidor que se situarà a les 38 àrees de reciclatge completes que es col·locaran al llarg de tot el municipi, incloent-hi el nucli urbà  i les diferents urbanitzacions. Àrees en les quals s'hi trobaran un contenidor per cada tipus de residu per recollir: envasos, paper-cartró, fracció orgànica, vidre i fracció resta.

El model de recollida actual consta de contenidors de càrrega posterior de rebuig, brossa orgànica i fracció vegetal i d'iglús per a envasos, vidre i paper i cartró. A més, es proposa un nou model de contenidor per a les cinc fraccions amb una capacitat major que els actuals i que per tant, permetrà reduir ubicacions. Així, els contenidors tindran una capacitat de 3.200 litres per a la resta, per als envasos i per al paper i cartró i 1.800 litres per a la brossa orgànica i vidre.

A més, aquests nous contenidors aniran fixats a terra mitjançant un sistema de guies i constaran d'un sistema d'obertura més simple, que assegurarà que no hagin de ser mobilitzats a la via pública. A banda, el fet concretar àrees de reciclatge, permetrà incrementar els percentatges de la recollida selectiva i millorar els índexs de reciclatge a Sant Cebrià.

Aquest sistema, que ja fa temps funciona a altres municipis com Mataró, Premià de Mar o Barcelona, representa una millora pel què fa al volum i la qualitat de residus recollits i esdevé un gir positiu a la recollida actual de residus urbans del nostre municipi


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

La policia, juntament amb la brigada, busca els infractors que no reciclen bé obrint les bosses de deixalles.

Notícia

Els objectius europeus i la normativa vigent marquen que aquest 2020 s’haurien de recollir de forma selectiva el 50 % dels residus que es generen.

Article
Va ser el primer municipi amb aquest sistema a Catalunya

Actualment, Tiana està posicionat com el poble de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb el percentatge més elevat de recollida selectiva.

Butlletí