Catalunya actualitza l'inventari de zones humides, un hàbitat ric però també molt amenaçat

02/02/2007 - 00:00
El Dia Mundial de les Zones Humides té com a objectiu divulgar entre les societats locals el valor d'aquest tipus d'espais naturals, els més productius i rics de la Terra i, a la vegada, els més fràgils i amenaçats, i remarcar la importància dels aspectes culturals com a eina per a la seva conservació i ús sostenible. A Catalunya actualment hi ha 4 zones incloses en la llista del conveni Ramsar: el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, el Parc Natural del Delta de l'Ebre, el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i l'Estany de Banyoles. A més de les zones Ramsar, a Catalunya hi ha moltes més àrees de gran importància per la seva condició de zona humida. El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha actualitzat l'Inventari de zones humides de Catalunya i n'ha catalogat 68 més, fet que eleva la xifra total d'aquests ecosistemes a 682. La gran majoria d'aquests espais gaudeix d'algun tipus de protecció, ja sigui perquè formen part d'espais naturals de protecció especial o bé perquè estan protegits per la normativa del PEIN o de la xarxa Natura 2000. La revisió de l'Inventari de zones humides de Catalunya, presentat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, és fruit dels treballs d'elaboració del Pla de protecció, iniciat l'any 2006, i ha permès, fins ara, elaborar una diagnosi d'aquests espais de gran biodiversitat però també especialment fràgils i vulnerables. Aquest Pla ha de garantir l'adequat nivell de protecció legal i l'ús racional que s'ha de donar a aquests ecosistemes. I, alhora, ha de permetre aplicar les directrius que estableix la Directiva marc de l'aigua per assegurar el manteniment i l'assoliment del bon estat de conservació d'aquests ecosistemes aquàtics. El 2 de febrer de 1971 es va signar, a la ciutat iraniana de Ramsar, la Convenció sobre les Zones Humides, coneguda popularment com el conveni o la llista Ramsar. L'objectiu d'aquest tractat internacional és treballar a favor de la conservació i l'ús racional dels aiguamolls i els seus recursos. Aquest conveni té una llista de zones humides d'importància internacional, que actualment està formada per 150 països implicats i 1.590 zones humides d'arreu del planeta, que suposen 134 milions d'hectàrees d'aiguamolls protegits. Quan un país designa una zona Ramsar es compromet a promoure la conservació i l'ús racional de la zona humida mitjançant un pla de gestió que s'ha de plantejar i posar en pràctica amb la participació de tots els agents locals. El conseller de Medi Ambient i Habitatge ha visitat l'estany d'Ivars Vila-sana, una de les 682 zones humides catalogades que hi ha a Catalunya segons l'inventari presentat ahir pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. A més, per celebrar el Dia Mundial de les Zones Humides, els parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels Aiguamolls de l'Empordà han organitzat per a aquest cap de setmana una sèrie d'activitats lúdiques.

Relacionats

Butlletí