Castelldefels es compromet a reduir la contaminació

24/07/2017 - 08:12

L'Ajuntament de Castelldefels signa un conveni amb l'AMB per elaborar un estudi sobre les mesures a aplicar a la ciutat per reduir la contaminació.

Tot i que el paquet de mesures s'està concretant encara, l'Ajuntament ja s'ha avançat i s'està treballant en l'ampliació de l'aparcament situat rere l'estació de tren i en la creació d'un carrill bici de connexió amb la universitat, que segueix aquest objectiu de millorar la qualitat de l'aire.

El govern municipal de Castelldefels està fermament decidit a reduir els nivells de contaminació a la ciutat, provocada sobretot i com a la resta de municipis de l'àrea metropolitana, pel trànsit de vehicles. És per això que està treballant, dins del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), en la implantació d'un paquet de mesures que anirien des de la millora del transport públic a la reforma de l'espai públic, passant per mesures disuasòries destinades a reduir el volum de vehicles que circulen pels carrers de la ciutat, com ara l'habilitació d'aparcaments o la implantació de més carrils bici.

Els municipis que estan dins de l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona estan sotmesos a uns nivells que excedeixen els llindars de contaminació de diòxid de nitrogen (NO2) i de partícules en suspensió establerts per l'Unió Europea i l'Organització Mundial de la Salut. És, per tant, un problema de salut pública. Conscients d'aquesta problemàtica i amb la voluntat de redreçar-la,  l'Ajuntament va aprovar per unanimitat al ple municipal del passat mes de juny, un conveni de col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que estableix un marc formal de relació, per tal de dur a terme un estudi per implantar diferents mesures de caràcter estructural o puntual que tinguin com a finalitat avançar cap una mobilitat mes sostenible i neta. El conveni també indicaque l'AMB subvencionarà amb un màxim de 40.000€ algunes de les mesures a adoptar.

Per últim, el paquet de mesures que està estudiant el govern municipal inclou iniciatives de reforma de l'espai públic, com ara l'increment de la xarxa de carrils bici, l'ampliació de les zones de vianants o la incentivació de la mobilitat sostenible. Una d'aquestes actuacions seria la construcció d'aparcaments dissuasoris, ben connectats amb la xarxa de transport públic. En aquest sentit, l'Ajuntament ja té en marxa una iniciativa: la remodelació de l'aparcament situat rere l'estació de tren per tal de guanyar més places i habilitar un carril bici de connexió amb la universitat. L'Ajuntament, en canvi, no ha estudiat encara la possibilitat de limitar l'accés de vehicles al centre, com es desprèn de les informacions que han aparegut en diferents mitjans de comunicació en els últims dies arran d'unes accions anunciades per l'AMB.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia
Foto: El Castell

Foto: El Castell

L'Ajuntament de Castelldefels dona suport a l´Àrea Metropolitana de Barcelona en la campanya de millora de la recollida selectiva dels 36 municipis metropolitans

Article

Es van instal·lar 120 punts de mesura de nivells de NO2 (una quinzena per escola, decidits pels centres educatius) per tal de “mapificar” la qualitat de l’aire a escala de carrer, a l’entorn de l’escola i a la porta, al pati i a l’interior del centre. Els tubs de captació passiva instal·lats pel mateix alumnat (d’entre 9 a 12 anys) han recollit dades durant l’octubre i novembre de 2020.

Notícia

La Diputació de Barcelona ha lliurat al Consell Comarcal del Vallès Occidental el document final del Pla d’Acció Supramunicipal per la millora de la qualitat de l’aire de la comarca. El Pla pretén ser una eina que permeti assentar les bases per a reduir la contaminació atmosfèrica a nivell comarcal, a través de la implementació d’un seguit d’actuacions a diversos nivells. El Vallès Occidental és la primera comarca de Catalunya a disposar d’un Pla d’aquestes característiques, incloent a tots els municipis de la comarca.

Butlletí