Campanya de promoció de la recollida selectiva a Sant Pere de Riudebitlles

26/06/2017 - 12:13

S'ha iniciat una campanya de reforç de les recollides selectives al municipi que té com a objectiu incrementar els percentatges de recuperació de residus, i sobretot augmentar el percentatge de recollida selectiva de la fracció orgànica. 

Les darreres dades indiquen que el percentatge de recollida selectiva al municipi és del 51%, el que vol dir, que encara es destina al dipòsit controlat el 49% de la brossa restant.

La brossa orgànica representa el 44% de les escombraries que es generen (en pes) diàriament a casa. Són les restes de menjar i les restes vegetals de mida petita que poden ser recollides selectivament. Aquestes restes es transformen en compost, un adob de gran valor biològic que retornem al sòl, reduint el seu impacte ambiental i contribuint a la reducció de metà i de diòxid de carboni, responsables de l’escalfament de l’atmosfera.

Amb l’objectiu d’avançar en aquesta direcció, durant les properes setmanes es visitaran totes les llars del municipi per informar sobre el reciclatge dels residus i resoldre tots els dubtes existents. També es facilitarà un paquet de bosses compostables i un recurs informatiu que inclourà tots els circuits de reciclatge existents al municipi.

En paral·lel a aquesta acció informativa personalitzada, es realitzarà una visita informativa a tots els comerços que generen fracció orgànica. D’altra banda, durant la campanya, els establiments d’alimentació facilitaran bosses compostables amb nanses per a que puguin ser utilitzades al cubell de la brossa orgànica.

També es substituiran els contenidors d’orgànica malmesos i es facilitarà el cubell marró de 10 litres i un paquet de bosses compostables, als nous habitatges del municipi. 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Es tracta d'una campanya de caire informatiu i coercitiu contra l'inicivisme de persones i establiments que deixen residus fora dels contenidors. L'Ajuntament ha identificat més de 20 punts especialment conflictius a Vilafranca, distribuïts per tots els barris, tot i que és una problemàtica que no es dóna només a Vilafranca

Notícia

La campanya “Organitza’t amb l’orgànica!” per tal de poder arribar a tots els habitatges, es farà mitjançant visites porta a porta que s’iniciaran aquest setembre al barri de Sant Adrià Nord i s’allargaran fins el pròxim mes de febrer per arribar a tots els barris del municipi. A cada visita es donarà gratuïtament un «kit» de reciclatge per habitatge: un cubell reixat i una mostra de bosses compostables, per facilitar la correcta separació dels residus a la cuina, a més d’un díptic informatiu. En el cas de no trobar ningú a casa, es deixarà un avís amb la ubicació dels «Punts informatius» que s’habilitaran a tots els barris per lliurar els cubells .

Notícia

Fa un any que la Mancomunitat La Plana va posar en funcionament el servei de recollida d'oli vegetal mitjançant contenidors al carrer. La recollida d'oli vegetal usat es tracta de recollir l'oli vegetal que s'utilitza per cuinar, amanir o que prové de les llaunes de conserva i portar-lo a un gestor autoritzat que n'obté biodièsel.

Butlletí