Calaf disposa de la nova planta per a l'eliminació de nitrats de l’aigua

27/04/2023 - 08:17

La nova planta per a l'eliminació de nitrats a través compta amb un tractament biològic de doble etapa anaeròbia-aeròbia per corrent ascendent a l'interior d'uns reactors.

La planta ha estat finançada amb un ajut de l'ACA del 70% (més de 425.323 euros) del cost total de l'actuació i també amb una subvenció de la Diputació de Barcelona (més de 241.200 euros)

Calaf s'abasteix majoritàriament a través de dues fonts de proveïment, la primera d'elles provinent de l'aigua dels pous del Molí (principal) i pou Vell (reserva), situats en el mateix recinte del dipòsit de Calaf, amb un elevat contingut de nitrats en la seva aigua, i la segona provinent de la xarxa d'abastament de la Llosa del Cavall. Al dipòsit general de regulació de 1.000 m³ es barreja l'aigua d'aquestes dues procedències per tal de complir amb els límits decretats en el RD140/2003.

La nova planta per a l'eliminació de nitrats a través compta amb un tractament biològic de doble etapa anaeròbia-aeròbia per corrent ascendent a l'interior d'uns reactors. La nova planta fa possible garantir a la població una aigua de qualitat, amb uns valors de nitrats per sota dels 40 mg/l, 10 mg/l per sota del que estableix la normativa. Cal tenir en compte que la planta, amb una capacitat màxima de tractament de 300 m³/dia, reduirà en un 77% les concentracions de nitrats a l'aigua.

S'ha optat per aquest sistema després de valorar altres possibilitats i de constatar que té un cost energètic més baix, la inexistència de llots i una llarga vida útil. També aquest sistema és menys contaminant i més respectuós amb el medi. Cal tenir en compte que el tractament biològic que es projecta transforma els nitrats de l'aigua en nitrogen gas, inodor i innocu i present a l'atmosfera, i no es generen pràcticament aigües de rebuig.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

L'Ajuntament d'Igualada cedeix el terreny adjacent a la depuradora del Rec perquè els adobers la puguin ampliar i iniciar un projecte de reutilització de l'aigua.

Article

L'Ajuntament d’Igualada i Aigua de Rigat han estat premiats amb el premi a la Millor Iniciativa en Mobilitat Sostenible que otorga la publicació especialitzada Mobilicat.

Notícia

Calaf va celebrar el Ple d'octubre on els punts més destacats van ser l'aprovació de les noves ordenances fiscals per al 2023 i una modificació de crèdit per la compra de panells fotovoltaics per valor de 73.187,51€ a través de dues subvencions. 

Butlletí