Barcelona Energia es converteix en el nou proveïdor elèctric de la xarxa urbana d’Econergies

Font: Barcelona Energia

26/11/2020 - 11:12

La comercialitzadora municipal proveirà energia per al funcionament de les centrals d’energia tèrmica que la xarxa de calor i fred disposa a Barcelona i L’Hospitalet. El subministrament d’energia 100% sostenible, que s’estima en 8,11 GWh, evitarà l’emissió de més de 1.600 tones de CO2 .

Barcelona Energia (BE), la comercialitzadora elèctrica pública metropolitana, veu ampliada la seva cartera de clients després de convertir-se en el nou proveïdor d’Ecoenergies, la xarxa urbana de fred i calor que subministra energia tèrmica a Barcelona sud, la zona Franca i L'Hospitalet de Llobregat. El contracte entrarà en vigor l’1 de gener de 2022, una vegada s’hagi finalitzat l’acord amb el proveïdor actual.

D’aquesta manera, la comercialitzadora municipal subministrarà el servei d’energia sostenible a les tres centrals d’energia, a partir de les quals, i a través d’una xarxa de tubs, proveeixen d’energia tèrmica a clients residencials, industrials i del sector terciari en una àrea de 15.000.000 m2 de les ciutats de Barcelona i de L’Hospitalet de Llobregat. Aquest acord, permetrà als clients adherits a la xarxa d’Ecoenergies tenir calefacció, climatització i aigua calenta sanitària de forma respectuosa amb el medi ambient.

Segons Iu Gallart, director de Barcelona Energia, “el fet que Econergies s’aculli a la nostra energia 100% renovable per al funcionament de les seves centrals suposa un impuls en l’eficiència mediambiental, ja que es contribueix de forma directa en la reducció d’emissions de CO2 I és que tenint en compte que el volum estimat a subministrar per part de BE serà de 8.110.000 KWh, l’equivalent al consum de 3.119 usuaris residencials, s’aconsegueix evitar 1.622 tones de CO2 a l’atmosfera, xifra que correspondria a les emissions de 8.912.088 km d’un cotxe dièsel.

Els objectius generals de BE i Ecoenergies estan totalment alineats i en plena sintonia, ja que la seva missió està focalitzada en reduir l’impacte de les instal·lacions sobre el medi ambient i en el desenvolupament sostenible. En aquesta línia, Gallart explica que “les dues entitats potenciem l’ús de recursos locals i de proximitat per impulsar un model energètic basant en l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables”.

Per la seva banda, Xavier Gil, gerent d’Ecoenergies afegeix: “Ecoenergies Barcelona té com a objectiu principal oferir una energia sostenible i neta per a Barcelona, exemple de ciutat enfocada cap al ciutadà en la cura del medi ambient. Aquest acord de col·laboració reafirma aquest objectiu principal i ens permet continuar treballant amb les mateixes ganes i la mateixa il·lusió com ho hem estat fent des de l’inici de la nostra activitat al 2009”.

Amb aquest nou acord, Barcelona Energia segueix el seu compromís d’oferir un model energètic 100% renovable i un servei de qualitat, transparència i proximitat. En aquests moments, Barcelona Energia comercialitza energia 100% d’origen renovable a més de 4.500 punts de subministrament públics i a més de 2.300 persones usuàries.
 


 

Categories: 

Relacionats

Article

Pactes verds en temps de pandèmies s’ha redactat i actualitzat en aquest context complex, inquietant, incert i, per a algunes persones, dramàtic. La seva intenció neix de la certesa que, tot i viure en un moment d’intersecció d’emergències (sanitària, climàtica, ambiental, feminista, etc.) i de restriccions de tot tipus (confinaments totals, parcials, perimetrals, tancaments sectorials, tocs de queda, etc.), cal no ser meres espectadores del futur que ha de venir. Aquesta publicació de l'Observatori del Deute per la Globalització, escrita per Alfons Pérez, és una crítica al GreenNewDeal i vol crear consciència crítica de cara als reptes globals del segle XXI. Es pot aconseguir de manera gratuita a la web de l'ODG.

Notícia

Un total de 50 ajuntaments presenten al·legacions conjuntes a la consulta pública de Govern sobre les comunitats Energètiques. En elles reivindiquen mecanismes senzills i unificats per a la seva tramitació, recursos i eines per impulsar-les, capacitat de participació directa en les normes que els afecten, que les comunitats Energètiques puguin facilitar el bo social i un sistema de governança de l'energia més democràtic, en oposició a l'actual.

Notícia

Iberdrola construirà i explotarà la instal·lació al polígon de la Zona Franca per subministrar energia verda a autobusos i altres vehicles els pròxims deu anys 

Butlletí