Barcelona emetrà bons verds i socials per valor de 35 milions

L’Ajuntament de Barcelona es converteix en la primera administració pública de Catalunya en emetre bons verds i socials

Font: Ajuntament de Barcelona

12/01/2018 - 08:32

S'han formalitzat les noves operacions d'endeutament de l'exercici del 2017. Per primera vegada a Catalunya, una administració pública emetrà deute públic amb condicions sostenibles. El finançament que es rebi s'haurà de destinar de manera exclusiva a projectes i inversions mediambientals o de caire social, ja sigui en educació, serveis socials o ocupació.

L’emissió de bons verds i socials per valor de 35 milions d’euros, una mesura que només té un precedent a Madrid, segons ha explicat el tinent d’alcaldia d’Economia i Treball, Gerardo Pisarello, és una de les novetats que s’han presentat per afavorir un finançament alternatiu. L’aposta per la banca ètica com a alternativa de finançament municipal ha suposat una gran diversificació en l’endeutament: “Fa dos anys, la dependència de la banca convencional era d’un 92% i ara, en canvi, hi ha una presència molt important de banca ètica i pública”, assegura Pisarello.

Aquestes actuacions s’emmarquen en una nova política municipal de relació amb les entitats financeres, per afavorir una economia més plural, amb la incorporació de nous serveis bancaris i noves ofertes de finançament en la gestió municipal que tinguin criteris i clàusules socials i mediambientals. La formalització de les noves operacions d’endeutament del 2017 té un valor global de 126 milions d’euros.

L’Ajuntament de Barcelona ha formalitzat les noves operacions d’endeutament de l’exercici 2017 per un valor global de 126.125.000€, on, per primera vegada en una administració pública a Catalunya, s’han emès Bons Verds i Socials i s’aposta per la banca ètica com alternatives de finançament municipal. Aquestes operacions s’han complementat amb l’obtenció de crèdit per part de la banca pública (BEI) i la banca tradicional.

La formalització de préstecs pel 2017 amb noves entitats financeres, constata aquest gir impulsat pel Govern municipal per tal d’explorar noves vies de finançament, més enllà dels préstecs amb la banca tradicional. i de amb qui ha treballat històricament l’Ajuntament. Es dona continuïtat a l’evolució iniciada tímidament l’any passat, on per primera vegada, la banca ètica va entrar a l’Ajuntament amb un 8% del nou endeutament, així com obrir-se a noves entitats bancaries, més enllà de la banca tradicional, que el 2016 va copar el 92% de les necessitats de finançament municipal.

Banca pública i banca ètica

L’obtenció de crèdit per part de la banca pública, concretament del Banc Europeu d’Inversions (BEI), ha suposat 40 milions d’euros de préstec per a l’Ajuntament de Barcelona, que servirà per donar un impuls al Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025, amb l’objectiu de finançar la construcció d’habitatge de lloguer social a la ciutat.

La presència de la banca ètica, que l’any passat ja va suposar el 8% de l’endeutament, seguirà tenint continuïtat, i es formalitzaran nous préstecs a llarg termini amb dues entitats financeres més, Fiare Banca Ética i Triodos Bank.

Amb les noves operacions financeres, l’Ajuntament de Barcelona manté el nivell d’endeutament en 835,5 milions d’euros, el més baix de l’última dècada, que ja va assolir fa dos anys.

Barcelona emet per primera vegada Bons Sostenibles per valor de 35 M€

L’Ajuntament de Barcelona ha cobert aquest 2017 una emissió de Bons Sostenibles per valor de 35 milions d’euros i venciment a 10 anys per finançar inversions verdes i/o socials, d’acord amb els requisits establerts a nivell europeu i auditats per entitats independents.

Es tracta de la primera emissió de deute públic amb condicions sostenibles per part d’una administració a Catalunya i la primera que emet una administració local a tot l’Estat. Els únics precedents a Espanya corresponen a alguna comunitat autònoma, com la de Madrid.

El finançament que l’Ajuntament de Barcelona rebrà dels inversors haurà de dirigir-se única i exclusivament a finançar projectes o inversions mediambientals o de caire social, com ara educació, serveis socials o ocupació.

El Banc Europeu d’Inversions també aporta finançament al consistori

A la vegada destaca l’obtenció del crèdit del Banc Europeu d’Inversions (BEI) que suposarà un gran estalvi econòmic per al consistori, i permetrà obtenir a l’Ajuntament de Barcelona obtenir un préstec de 40 M€.

Aquest préstec se suma al finançament acordat entre el BEI i el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona per donar un enorme impuls al Pla del Dret a l’Habitatge 2016-2025 i finançar la construcció d’habitatge destinat a lloguer social a la ciutat de Barcelona, un dels pilars d’aquest pla.

La Bancà Ètica s’obre camí en les seves relacions amb l’Ajuntament de Barcelona

D’una altra banda la Comissió de Govern ha aprovat les ofertes per a la formalització de préstecs a llarg termini amb dues entitats financeres de banca ètica Fiare Banca Ética i Triodos Bank i finalment, amb el Banc de Sabadell.

En resum, les noves operacions financeres de l’any 2017 corresponen un 28% a l’emissió de Bons Verds i Sostenibles, un 32% a banca pública, un 18% a banca ètica i 22% a banca tradicional.

Amb la formalització d’aquestes operacions financeres, l’endeutament de l’Ajuntament de Barcelona a 31/12/2017 es mantindrà en 835,5 milions d’euros, sense variació en relació al volum d’endeutament dels darrers dos anys, que s’ha mantingut en la xifra més baixa de la darrera dècada.


 

Municipis: 
Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Acte
11/06/2024 - 09:00
Sala d’actes de l’Institut Nacional d’Educació Física (INEF) de Catalunya (Av. de l’Estadi, 12-22 08038 Barcelona
Acte
09/04/2024 - 09:30
Edifici DFactory Barcelona.
Notícia

El projecte ‘Economia circular comunitària’ sensibilitza sobre la importància d'introduir petits canvis en els nostres hàbits de consum com gestionar els residus o comprar productes de proximitat.

Butlletí