Arcadi Oliveres serà el president del nou Consell Català de Foment de la Pau

27/07/2005 - 00:00
Arcadi Oliveres, president de la Federació Catalana d'ONG per la Pau i de Justícia i Pau, serà el president del Consell Català de Foment de la Pau (CCFP). Així es va anunciar en l'acte de constitució, aquest dilluns 25 de juliol, del Consell. Un organ que va aprovar el govern de Catalunya el passat mes de maig. El Consell, que queda adscrit a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, s'ha creat per coordinar l'actuació de la Generalitat i d'altres Administracions Públiques en les actuacions del foment de la pau.
Aquest òrgan farà d'observatori per la prevenció de conflictes violents i guerres i també emetrà informes sobre els programes que es duguin a terme per tal d'eradicar la guerra i la violència entre pobles i entre persones. A més, també tindrà la funció d'assessorar sobre continguts i valors de la formació de professionals civils de la pau.
El nou Consell estarà integrat pel secretari de Cooperació Exterior, la secretària de Relacions Internacionals, quatre vocals dels departaments de Relacions Institucionals i Participació, Justícia, Educació i Interior, el director de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, un vocal per cadascun dels grups parlamentaris, quatre vocals del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, cinc vocals de la Federació Catalana d'organitzacions no governamentals per la Pau, dos vocals de les universitats, un vocal del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya,un vocal del Centre Unesco de Catalunya, un vocal del Consell Escolar de Catalunya, un vocal de la Fundació CIDOB i cinc experts de reconegut prestigi en l'àmbit de la cultura de la pau, designats per la presidència del Consell a proposta dels vocals.
La creació d'aquest consell dóna resposta així al que s'estableix a la Llei de Foment de la Pau, de juliol de 2003, on diu que el Govern, en el termini de cinc anys, ha de presentar al Parlament el projecte de creació a Catalunya d'un institut internacional per la pau o de l'estructura organitzativa més adequada per a la consecució de les finalitats de foment de la pau.
AdjuntMida
Image icon Foto: Justícia i Pau57.24 KB

Relacionats

Butlletí