Aplegats en un sol espai els màsters i postgraus sobre sostenibilitat als Països Catalans

30/07/2004 - 00:00

Sostenible recull en aquesta pàgina especial la major part de màsters, cursos de postgrau i especialitzacions relacionades amb la sostenibilitat, impartides, el curs 2004-2005 a les universitats dels Països Catalans. L'oferta formativa aplegada es presenta amb l'enllaç corresponent amb les pàgines web de cadascuna de les universitats.

Índex Universitat Politècnica de Catalunya Universitat de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Pompeu Fabra Universitat Oberta de Catalunya Universitat de Girona Universitat de Lleida Universitat Rovira i Virgili Universitat Ramon Llull Universitat de València Universitat Politècnica de València Universitat d'Alacant Universitat Jaume I Universitat de les Illes Balears Universitat d'Andorra


Universitat Politècnica de Catalunya

 Informació genèrica dels cursos, aquí.

Programa de màster Energia per al desenvolupament sosteniblec Enginyeria i gestió ambiental Gerència i tecnologia ambiental Gestió integral de l'aigua Sostenibilitat Programa de postgrau Anàlisi i tractament biotecnològic d'aigües residuals Gerència ambiental Gestió de residus municipals, industrials i específics Tecnologia ambiental Curs de postgrau Agendes 21 per a un desenvolupament sostenible Ciència, tecnologia i gestió per a un desenvolupament sostenible Educació, salut i cooperació per a un desenvolupament sostenible Energia de la biomassa Energia eòlica Energia i sostenibilitat Energia solar fotovoltàica Energia solar tèrmica Energies renovables i processos d'estalvi energètic Estalvi i eficiència energètica Gestió ambiental Globalització i governabilitat mundial Prospectiva, sistèmica i modelització de sistemes socionaturals Una anàlisi pluridisciplinària de l'estat del món: desenvolupament sostenible Valoració de riscos ambientals Curs d'especialització Aigües residuals industrials i urbanes Contaminació atmosfèrica Contaminació de sòls i aigües subterrànies Eficiència energètica Eficiència energètica Eines de gestió ambiental Residus industrials i urbans: gestió i tractament. Anàlisi del risc medi ambiental i industrial Tecnologies de sanejament de sòls contaminants (semipresencial) Creació de models en ecologia i gestió de recursos naturals Dinàmica de sistemes [ inici ] Universitat de Barcelona

 Informació genèrica dels cursos, .

Avançat en gestió del risc i les emergències Climatologia aplicada Conservació de la natura i gestió de recursos naturals biòtics Contaminació marina i efectes antropogènics en els sistemes marins Direcció estratègica de la qualitat i del medi ambient en serveis turístics Direcció i gestió ambiental. Aspectes jurídics i empresarials Dret ambiental aplicat a l'empresa i a les administracions públiques Economia i gestió de l'activitat pesquera Educació i comunicació ambiental Educació i comunicació ambiental Energies alternatives Energies alternatives Estudis d'impacte i auditories ambientals Gestió ambiental costanera i marina Gestió ambiental per a l'empresa Gestió d'un sistema integrat de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals Gestió de fauna i espais naturals Gestió del risc i de les emergències Gestió forestal i prevenció d'incendis Gestió i diagnosi ambiental Gestió i tractament de residus Gestió i tractament de residus Gestió mediambiental de l'empresa Gestió sostenible dels sistemes costaners i marins Integració de sistemes de gestió: qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals Intervenció ambiental: persona, societat i gestió Prevenció de riscos laborals [ inici ] Universitat Autònoma de Barcelona

 Informació genèrica: .

Ciències ambientals Màsters d'especialització Avaluació i prevenció de riscos ambientals a l'entorn centreamericà Gestió pública i desenvolupament sostenible Intervenció ambiental: persona, societat i gestió (interuniversitari) Intervenció i gestió del paisatge Tecnologies de la informació geogràfica Tecnologies de la informació geogràfica Diplomatures de postgrau Avaluació, prevenció i mitigació de riscos derivats d'activitats urbanes i industrials Ecodisseny (interuniversitari) Gestió ambiental a l'empresa i a l'administració pública (interuniversitari) Identificació i prevenció de riscos naturals a l'entorn centreamericà Internacional en ecoturisme i turisme sostenible Intervenció i gestió del paisatge per a la dinamització del patrimoni cultural i turístic Intervenció i gestió del paisatge per a l'ordenació del territori i del medi ambient Participació i desenvolupament sostenible. Metodologies per al desenvolupament local i comunitari Prevenció i seguretat a les activitats físiques i esportives en el medi natural Prevenció i seguretat a les activitats físiques i esportives en el medi natural Tècnic en avaluació ambiental a l'empresa Tècniques professionals en cartografia digital. El cicle de vida de la cartografia Cursos d'especialització Auditories mediambientals: ISO 14011 Ecodiagnòstics i valoracions ambientals Legislació ambiental Organització de la gestió ambiental en l'empresa Tècniques de control de la contaminació i de la qualitat ambiental [ inici ] Universitat Pompeu Fabra

 Informació genèrica sobre els cursos, .

Màster d'Estudis Territorials i Urbanístics - Programa interuniversitari UPF-UPC-EAPC Diploma universitari de postgrau sobre Planificació i Gestió de la Mobilitat - Programa interuniversitari UPF-UPC amb la col·laboració del RACC Curs de perfeccionament sobre Sistemes d'Informació Geogràfica i les seves Aplicacions Ambientals (en preparació) - IDEC [ inici ] Universitat Oberta de Catalunya Ciutat i urbanisme: Gestió del Territori, Paisatge i Medi Ambient (1a. Edició) [ inici ] Universitat de Girona

 Informació genèrica sobre els cursos, .

Gestió de Sistemes d'Informació Geogràfica Ciència i Tecnologia de l'Aigua [ inici ] Universitat de Lleida

 Informació genèrica sobre els cursos, .

Postgrau en sistemes d'informació geogràfica per a la gestió municipal i territorial Desenvolupament i cooperació: de l'àmbit global al local Curs d'especialització sobre anàlisi del comportament de l'incendi forestal en extinció Curs d'especialització sobre Foc prescrit Defensa contra incendis forestals [ inici ] Universitat Rovira i Virgili

 Informació genèrica sobre els cursos, .

Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, Mediambient i Seguretat Laboral Especialista Universitario en Ingenieria de Climatización de Edificios Especialista Universitari en Energies Renovables Curs d'Enginyeria de Climatització d'Edificis Curs d'Energies Renovables Curs d'Il·luminació Eficient [ inici ] Universitat Ramon Llull

 Informació genèrica sobre els cursos, .

Màster en enginyeria ambiental a l'empresa (IQS) Diploma tècnic en medi ambient (IQS) Màster en Control d'Edificis i Arquitectura Sostenible (La Salle) [ inici ] Universitat de València

 Informació genèrica sobre els cursos, .

Màster en Sanitat Mediambiental Màster en Estratègies i Gestió Ambiental Diploma en Aproximació Interdisciplinar al Medi Ambient Diploma en Instrumentació i Tècniques en Gestió Ambiental Diploma en Estratègies per a un Desenvolupament Sostenible Diploma en Protecció, Conservació i Gestió d'Espais Naturals Protegits Diploma de Nous Sistemes d'Observació i Vigilància en Meteorologia i Climatologia Diploma d'Especialització Professional Universitari en Aplicacions Industrials i Mediambientals en la Mesura de la Distància de la Temperatura Certificat en Aspectes Jurídics i Administratius del Medi Ambient Certificat en Disseny i Implantació de Sistemes de Qualitat Ambiental [ inici ] Universitat Politècnica de València Formació ambiental on-line gratuïta Centre de formació del postgrau [ inici ] Universitat d'Alacant

 Informació genèrica sobre els cursos, .

Màster Universitari en gestió i tractament d'aigua Màster universitari en urbanisme i gestió del territori (Pendent d'aprovar per la junta de govern [ inici ] Universitat de les Illes Balears

 Informació genèrica sobre els cursos, aquí.

II Expert Universitari en Sistemes de Gestió Empresarial orientats a la Certificació II Expert Universitari en Sistemes de Gestió Empresarial orientats a l'Excel·lència II Expert Universitari en Sistemes de Gestió Ambiental II Expert Universitari en Problemàtica Ambiental a l'Empresa VI Especialista Universitari en Gestió Empresarial: Qualitat i Mediambient VI Màster Universitari en Gestió Empresarial: Qualitat i Mediambient I Màster Universitari en Economia del Turisme i del Mediambient [ inici ] Universitat Jaume I X Màster Internacional en Estudis per a la Pau i el Desenvolupament Curs Interuniversitari en Cooperació per al Desenvolupament Especialista en Ordenació i Planificació Turística Integrada (UJI) Curs de formació continuada Pau, Conflictes i Desenvolupament Sostenible [ inici ] Universitat d'Andorra Pàgina específica amb l'oferta de tercer cicle de la Universitat d'Andorra [ inici ]

Relacionats

Butlletí