Andorra referma el seu compromís amb el desenvolupament sostenible i aposta per la implicació de tota la societat

20/07/2018 - 08:07

Andorra ha presentat el seu Informe Nacional Voluntari sobre la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) al Fòrum Polític d’Alt Nivell de l’ECOSOC, a Nova York.

Les ministres d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el president de la Federació Andorrana de Muntanyisme, Jaume Esteve, han exposat el gran compromís del país amb el desenvolupament sostenible i han remarcat la importància de la implicació de tota la societat en aquesta fita.

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha detallat algunes de les mesures que ha impulsat el Govern per implementar els ODS. Així, ha explicat que es va decidir vincular totes les decisions del Consell de Ministres als Objectius de Desenvolupament Sostenible per situar-los al centre de la política del Govern. A més, ha explicat que s’ha fet difusió dels objectius a la societat, i també s’han revisat les prioritats sectorials de cooperació basant-se en els ODS.

En el seu discurs, Ubach també ha posat de manifest que l’elaboració de l’informe nacional voluntari ha servit per acostar els ODS a la ciutadania, ja que s’ha fet amb la participació de la societat i del sector privat. De fet, ha remarcat que no es poden assolir els objectius sense la coordinació de totes les parts, i per això es dona una gran importància als resultats de la consulta pública que es va fer durant l’elaboració de l’informe.

En aquest sentit, Ubach ha detallat que de les respostes de la ciutadania s’extreu que les preocupacions principals són la lluita contra el canvi climàtic, el consum i la producció responsables i la reducció de residus i promoció del reciclatge.

D’altra banda, amb la voluntat de millorar el seguiment de l’aplicació de l’Agenda 2030 i la recollida d’indicadors que permetin una bona avaluació, Andorra ha anunciat la creació d’un grup de treball de seguiment. Igualment, el Govern farà l’adaptació dels ODS a la realitat andorrana perquè es puguin traduir en accions concretes.

En l’informe nacional voluntari s’han analitzat amb detall 8 ODS: els relacionats amb el medi ambient i el 4, sobre educació. Per això, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha exposat els resultats que s’han recollit i algunes de les accions més destacables que s’han dut a terme per impulsar-los.

Així mateix ha assegurat que les noves estratègies es definiran en funció dels ODS, i que es donarà prioritat a la gestió transversal que afavoreixi la participació pública.
Calvó ha manifestat l’especial satisfacció pels resultats obtinguts en l’ODS 6 Aigua neta i sanejament, ja que el 100% de les aigües residuals estan connectades al clavegueram i tractades a les depuradores.

Pel que fa als objectius 7 i 13 Energia neta i assequible i Acció climàtica, l’any 2015 es va crear l’Oficia de l’energia i el canvi climàtic amb l’objectiu de consolidar les polítiques energètiques nacionals necessàries per respondre als compromisos internacionals encapçalats per l’Acord de París. En aquest sentit, Calvó ha destacat que el nou model energètic que impulsa Andorra és més baix en carboni i més sostenible i eficient, i que aposta per l’augment de la producció nacional d’energies renovables i netes.
Concretament, Calvó s’ha referit al Projecte de llei d’impuls de la transició energètica que hi ha actualment a tràmit parlamentari i al Pla sectorial d’infraestructures energètiques que va aprovar el Govern i que identifica el potencial d’energies renovables del país.

Per a l’objectiu 11 Ciutats i Comunitats sostenibles, la mobilitat elèctrica ha estat un dels eixos prioritaris del Govern, amb els ajuts del programa Engega, i el resultat és d’una qualitat de l’aire excel·lent o bona durant el 91% del temps. Calvó també ha destacat els bons resultats recollits en relació amb l’ODS 12 Consum i producció responsables, amb unes taxes de reciclatge properes al 50%, que situen Andorra al nivell dels països més avançats d’Europa. Igualment ha parlat de l’ODS 15 Vida dels ecosistemes terrestres, i ha remarcat que el 35% dels espais naturals del Principat són entorns de protecció.

Amb l’objectiu d’implicar al màxim la societat civil, el president de la Federació Andorrana de Muntanyisme, Jaume Esteve, també ha participat en la presentació de l’informe exposant la tasca exemplar que es du a terme amb la cursa Font Blanca en l’àmbit de la sostenibilitat.

Esteve ha narrat que tot i que l’organització de les curses d’esquí de muntanya sempre han tingut poc impacte en el medi ambient, gràcies a la sensibilitat dels organitzadors, l’augment de la massificació ha portat a buscar mesures de foment de la sostenibilitat. Així, ha indicat que en la cursa Font Blanca del 2016 ja es van iniciar accions en aquest sentit, i que els darrers dos anys s’han implementat diverses mesures capdavanteres com la compensació de la petjada de carboni, el projecte “residus zero”, el foment de la recollida selectiva i el reciclatge durant la cursa, o la formació i sensibilització dels voluntaris. A més, la integració d’eco-partners permetrà a la FAM avançar en nous reptes lligats a la sostenibilitat.

La FAM com a responsable de la Comissió de Sostenibilitat de la Federació Internacional d’Esquí de Muntanya, ha elaborat, en base a les accions empeses, dos manuals de sostenibilitat que han estat recollits amb l’objectiu d’estendre les accions a tots els esdeveniments de la Copa del món i dels Campionats internacionals. A més, el Govern també ha llançat un pla destinat a implicar tots els organitzadors d’esdeveniments esportius en la mateixa línia.

Andorra ha participat en la presentació del seu primer informe nacional voluntari que inclou la revisió dels 6 ODS establerts per les Nacions Unides per al 2018 més els ODS 4 Educació de qualitat i 13 Acció climàtica que ha triat el Govern per la importància particular que tenen per al Principat. Andorra es compromet a avaluar els altres ODS de cara a una propera avaluació nacional voluntària.


Què són els Objectius de Desenvolupament  Sostenible (ODS)?

Són un conjunt de 17 objectius i 169 fites acordats a la Cimera de Desenvolupament de Nacions Unides, celebrada el 25 de setembre de 2015. Representen la columna vertebral de l’Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible

Marcaran l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030, estimulant l'acció en 5 esferes d'importància crítica (conegudes com 'les 5 P'): People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership.


 

Municipis: 
Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Opinió

L’Agenda 2030 manifesta que no és sostenible assegurar l’accés universal a tots els serveis essencials sense fixar les causes que originen la vulnerabilitat en termes de desigualtats socials i de degradació del clima i de la biodiversitat

Entrevista
AGENDA 2030: La visió des del sindicalisme

El secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, proposa una reflexió sobre com es pot aprofitar aquest moment de crisi per activar canvis profunds en l’organització econòmica a favor de la sostenibilitat i un model de societat més just.

Butlletí