AMB assumeix la gestió directa de la planta de tractament de residus voluminosos de Gavà-Viladecans

Font: AMB.cat

12/04/2019 - 08:00

L'AMB n'assumeix la gestió i incorpora 23 persones a la planta de Gavà-Viladecans

Des del 14 de gener, l'AMB ha assumit la gestió directa de la planta de tractament de residus voluminosos del Centre de Tractament de Residus Muncipals de Gavà-Viladecans i ha incorporat en la seva plantilla interna els treballadors encarregats del tractament de residus de gran volum (mobles, fusta i aparells elèctrics i electrònics), que fins ara estava adjudicat a una empresa subcontractada.

L'objectiu d'aquesta mesura és optimitzar encara més la qualitat del servei, ja que la tria de residus voluminosos és una activitat molt específica i no existeixen empreses especialitzades dedicades al sector. A la vegada, es volen evitar les subcontractacions i alhora mantenir els alts estàndards de qualitat, sostenibilitat i seguretat que, tant l'AMB com SEMESA ─l'empresa metropolitana 100% pública que s'encarrega de la gestió de la planta─ garanteixen en aquest servei tot creant una plantilla especialitzada en aquesta tasca.

Aquest procés ha comportat la incorporació de 23 empleats que treballaven a l'empresa externa, que des d'aquest moment passen a formar part del personal de la instal·lació. A més, aquesta decisió implica la creació de nous llocs de treball, ja que s'ha ampliat l'equip professional amb 10 noves contractacions i s'ha optimitzat el sistema de torns del personal.

Instal·lació de referència

Aquesta planta de recuperació de fusta i voluminosos va tractar, durant el 2018, 62.877,57 tones de residus procedents de deixalleries o de serveis municipals de recollida, cosa que suposa la totalitat dels residus voluminosos recollits al territori metropolità.La instal·lació gestiona diferents tipus de voluminosos de manera diferent:

Fusta i derivats: es trituren i s'envien a fàbriques per fer taulells d'aglomerat. Això evita la tala d'arbres per fabricar mobles o taulells, i suposa un important benefici ambiental a canvi de menor despesa energètica. Durant el 2018, es van obtenir 47.153,84 tones de material (estella de fusta) destinades a aquests usos. Una part del triturat també es pot aprofitar com a combustible per a la producció d'energia.

Residus d'aparells elèctrics i electrònics: s'emmagatzemen i es lliuren als sistemes integrats de gestió (SIG). Això permet la descontaminació dels components i la classificació per materials i s'aconsegueixen matèries que es poden reintroduir al cicle de producció. La recollida de RAEE de gran volum ─especialment neveres─ també evita que metalls pesants i gasos amb impacte a la capa d'ozó arribin al medi ambient.

Altres: es separen altres residus voluminosos que arriben a la instal·lació (matalassos, ferralla etc.) que es reciclen mitjançant gestors autoritzats.

La planta de tractament de residus voluminosos de Gavà-Viladecans forma part del Centre de Tractament de Residus Municipals (CTRM) i va ser la primera d'aquest tipus que es va posar en funcionament a Catalunya. En una gran remodelació l'any 2015 es va augmentar la capacitat de processament de la instal·lació i es va automatitzar pràcticament tot el procés, alhora que es van minimitzar les possibles emissions de pols resultant de la trituració de fusta, així com la contaminació acústica.

L'altra gran activitat del CTRM consisteix en la tria de la fracció d'envasos lleugers, usualment dipositats al contenidor groc. Pel que fa a aquesta fracció, la instal·lació en gestiona 24.000 tones cada any, un 55% del total recollit a l'àrea metropolitana de Barcelona; la resta d'enavsos recollits es gestionen a la planta de triatge d'envasos de Montcada.


 

Categories: 

Relacionats

Article

L’Ajuntament va posar en marxa el nou servei concertat a domicili l’1 de setembre de 2021. El nou model de gestió és una aposta per millorar la qualitat ambiental i crear ocupació en sectors en situació d’exclusió social.

Article

S’han col·locat cinc càmeres de videovigilància en diferents ubicacions del municipi que es posen en funcionament aquesta setmana, amb l’objectiu de continuar lluitant contra les conductes incíviques.

Notícia

La jornada “Fem camí cap al residu zero” de l'Ajuntament de Barcelona mostra algunes de les experiències d’èxit de prevenció de residus que ja són realitat a la ciutat

 

Butlletí