Acord per promoure el pasturatge extensiu i prevenir la propagació d'incendis a Catalunya

07/02/2007 - 00:00
Joan Pallisé, director general del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge, i Francesc Batalla, president de la Federació d'Entitats Catalanes de Ramaders d'Oví i Cabrum (FECOC), han signat aquest migdia un acord de col·laboració que permet establir els mitjans i coordinar les actuacions adreçades a mantenir, mitjançant el pasturatge extensiu, franges de prevenció d'incendis i àrees tallafocs i de baixa densitat de combustible i sotabosc en les condicions adequades per defensar les forests a Catalunya del greu problema dels incendis forestals. Amb aquesta finalitat, es pretén reforçar el paper multifuncional i de biodiversitat dels boscos catalans, alhora que s'assoleix un major grau d'ocupació i estabilització de les àrees rurals amb el foment del pasturatge extensiu amb cabres i ovelles. D'aquesta manera, s'aconsegueix disminuir la densitat de combustible del sotabosc, i es redueix considerablement el risc d'incendi als terrenys forestals. Aquest acord de col·laboració estableix, d'una banda, que el Departament de Medi Ambient i Habitatge assenyalarà les zones d'actuació i àrees forestals d'acord amb les necessitats de manteniment d'infraestructures de prevenció d'incendis, i segons les disponibilitats pressupostàries. I, d'altra banda, la disponibilitat de ramats, localitzats en àrees properes a les franges de prevenció d'incendis, per realitzar les tasques de pasturatge. Les franges i zones d'actuació, definides dins dels perímetres de protecció prioritària (PPP), ja han estat objecte d'una planificació integral dins del programa de la Direcció General del Medi Natural, i d'un sistema de compensacions econòmiques adreçades als ramaders amb dedicació exclusiva i socis de la FECOC. Aquest acord té continuïtat fins al 31 de desembre de 2010, mentre no hi hagi cap altre programa que cerqui els mateixos objectius.

Relacionats

Butlletí