Acabades les obres de modernització de l'enllumenat públic a Sant Celoni: menys despesa i menys contaminació

24/12/2018 - 08:00

Han acabat les darreres obres de millora de l'enllumenat públic de Sant Celoni que permeten disposar d'una il·luminació més moderna i eficient amb menys consum energètic i menys contaminació. A finals de 2015, els treballs de modernització ja van permetre començar a recuperar els punts de llum que s'havien apagat durant els tres anys anteriors.

El Pla Director d'Enllumenat Públic de Sant Celoni aprovat el novembre de 2014 ha marcat els passos a seguir per posar al dia les instal·lacions, els criteris sobre procediments i tecnologies per assolir els nivells de seguretat i de confort nocturn adequats pel municipi i per reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera i la despesa en consum i manteniment.

Sant Celoni compta amb 3.340 punts de llum que es regulen des de 87 quadres. En el moment d'elaboració del Pla Director d'enllumenat a Sant Celoni, l'any 2011, un 89,4% d'aquests punts eren de Vapor de Sodi d'Alta Pressió, i la potència total instal·lada era de 443 kW. Amb l'aplicació total del Pla Director s'han substituït 563 lluminàries, la gran majoria per tecnologia led, 150 suports o columnes i s'han actualitzat 1685 lluminàries existents, en aquest darrer cas reduint de la potència instal·lada i substituint les reactàncies existents per reactàncies electròniques amb sistema de reducció de flux en funció de l'horari. Totes aquestes actuacions han permès reduir el consum energètic de mitjana en un 35% en relació a l'any de referència (2011) i això suposa un estalvi energètic anual de 420.000 kW/h equivalent a una reducció de les emissions a l'atmosfera de 161,7 tones de CO2 anuals.

La inversió total per fer-ho possible ha estat de 453.000 €, i s'ha comptat amb una ajuda del Programa de ayudas alumbrado exterior municipal (FNEE) de fons europeus FEDER.


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

L'Ajuntament de Vilanova del Vallès continua amb la modernització de l'enllumenat públic, optant per la tecnologia LED per reduir la petjada de carboni municipal.

Notícia

Llinars del Vallès ha aconseguit estalviar un 60% en la seva factura energètica amb la substitució de pràcticament tots els punts d’il·luminació exterior i als equipaments

Notícia

La Diputació de Barcelona subvenciona el canvi amb 1.499.389 euros.

Butlletí