A gran part de Catalunya ha plogut entre un 30% i un 10% menys respecte a la mitjana climàtica

10/06/2006 - 00:00
L'any pluviomètric 2005-2006, comprès entre l'1 de setembre de 2005 i el 31 d'agost de 2006, s'ha de considerar sec a gran part de Catalunya, ja que ha plogut entre un 70% i un 90% respecte a la mitjana climàtica. No obstant això, no ha estat tan extrem com ho va ser la campanya 2004-2005, quan a gran part del territori la precipitació va estar per sota del 70% respecte a la mitjana climàtica. Només a les parts més elevades del Ripollès i en punts de la Costa Daurada i de la comarca del Montsià els valors han estat lleugerament per damunt de la mitjana climàtica. Aquestes dades es desprenen de l'informe elaborat pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) a partir de les dades de precipitació recollides al país en les Estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA) gestionades pel SMC i integrades en la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (Xemec). On el dèficit pluviomètric ha estat més important és a la part més occidental del país, amb valors inferiors al 70% respecte a la mitjana climàtica. En aquest sentit, destaquen la serralada del Montsec, la conca de Tremp i punts de la comarca de l'Urgell on el percentatge ha estat fins i tot inferior al 50% respecte a la mitjana climàtica. El SMC considera que un període ha estat molt sec quan les quantitats enregistrades han estat per sota del 30% respecte a la mitjana climàtica; sec, si ha plogut entre un 30% i un 90%; normal, si els totals enregistrats se situen entre un 90% i un 110%; plujós, entre un 110% i un 190%; i molt plujós si els totals enregistrats han estat per damunt del 190%. La primavera climàtica (març-maig) ha estat entre seca i molt seca a tot Catalunya i molt més rigorosa que la campanya anterior. Així, a gran part del territori les quantitats acumulades de precipitació han estat per sota del 30% respecte a la mitjana climàtica, és a dir, que ha plogut un 70% menys. Des del moment en què funcionen les EMA que configuren la Xemec, la primavera passada ha estat quan el dèficit pluviomètric ha esdevingut més important des de l'any 1997. Aquest fet no s'ha donat, però, a les estacions situades a les comarques de l'Alt Empordà, el Berguedà, Osona, el Pla de l'Estany, el Ripollès, el Solsonès i la Vall d'Aran. El dèficit ha estat especialment important el mes de maig, molt sec a gairebé tot el país. L'Observatori Fabra (Barcelona) ha registrat el mínim històric de pluja en un mes de maig des que funciona, fa 92 anys. El període de les estacions de tardor (setembre-octubre-novembre) i hivern (desembre-gener-febrer) ha estat plujós a tota la meitat oriental del país. En canvi, ha estat sec a la part occidental de Catalunya. El període de febrer a agost s'ha de considerar de sec a molt sec amb una clara disminució de la precipitació de nord a sud. Aquest dèficit pluviomètric ha estat crític a la zona central de Catalunya que es dibuixa des del litoral fins a les terres de ponent. L'estiu, igual que la campanya passada, ha estat sec a gran part del territori. Destaca el delta de l'Ebre, on el percentatge de precipitació respecte a la mitjana ha estat el menor de tot el país, de l'ordre del 10%.

Relacionats

Butlletí