Tarragona aprova la nova licitació de la recollida

11/05/2023 - 08:39

El Consell Plenari de l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat la nova licitació del contracte de recollida de residus i neteja viària, que ja s'havia licitat l'últim trimestre del 2022 i va quedar desert.

En aquesta segona licitació es manté la filosofia, però s'estableixen canvis econòmics per fer front a la inflació i increments de preus i alhora recull els eixos principals resultants del procés participatiu de neteja.

Els principals canvis realitzats han estat un increment des del primer any dels recursos per a la recollida selectiva, un increment del percentatge de despeses generals; una més llarga amortització de les obres del parc de maquinària municipal i finalment, també s'allarga la vigència del contracte a deu anys, en lloc de nou; així com la incorporació del servei de platges amb el servei de neteja per tal d'optimitzar recursos.

Aquesta nova licitació ha passat tots els tràmits legalment establerts com l'aprovació de l'estructura de costos pel plenari de 27 de gener del 2023, la informació pública dels costos, l'informe favorable del Comitè de Preus de la Junta de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i l'informe favorable de la intervenció municipal.

Després de vint-i-dos anys sense un contracte totalment nou, resulta estratègic iniciar aquest nou procediment per tal d'obtenir uns nous serveis més adequats a la realitat urbanística i social del municipi i a les necessitats de neteja actuals. Mentre això no es resolgui l'empresa actual continuarà treballant, en règim de continuïtat.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

La millora, la primera que es du a terme en aquest espai litoral en molt de temps, s’iniciarà el segon semestre d’enguany i permetrà el recorregut de vianants i bicicletes entre les platges de l’Arrabassada i de la Savinosa

Notícia

Surten a licitació la redacció dels plans de gestió de l’Anella Verda, la renaturalització del riu Francolí i del litoral

Notícia

Aquesta és una de les millores del nou contracte de neteja viària i gestió de residus. També està previst el reforç de la recollida selectiva d’envasos a les unitats hoteleres. Es crearà una nova brigada per netejar els carrers després de les activitats nocturnes

Butlletí