Calaf disposa de la nova planta per a l'eliminació de nitrats de l’aigua

27/04/2023 - 08:17

La nova planta per a l'eliminació de nitrats a través compta amb un tractament biològic de doble etapa anaeròbia-aeròbia per corrent ascendent a l'interior d'uns reactors.

La planta ha estat finançada amb un ajut de l'ACA del 70% (més de 425.323 euros) del cost total de l'actuació i també amb una subvenció de la Diputació de Barcelona (més de 241.200 euros)

Calaf s'abasteix majoritàriament a través de dues fonts de proveïment, la primera d'elles provinent de l'aigua dels pous del Molí (principal) i pou Vell (reserva), situats en el mateix recinte del dipòsit de Calaf, amb un elevat contingut de nitrats en la seva aigua, i la segona provinent de la xarxa d'abastament de la Llosa del Cavall. Al dipòsit general de regulació de 1.000 m³ es barreja l'aigua d'aquestes dues procedències per tal de complir amb els límits decretats en el RD140/2003.

La nova planta per a l'eliminació de nitrats a través compta amb un tractament biològic de doble etapa anaeròbia-aeròbia per corrent ascendent a l'interior d'uns reactors. La nova planta fa possible garantir a la població una aigua de qualitat, amb uns valors de nitrats per sota dels 40 mg/l, 10 mg/l per sota del que estableix la normativa. Cal tenir en compte que la planta, amb una capacitat màxima de tractament de 300 m³/dia, reduirà en un 77% les concentracions de nitrats a l'aigua.

S'ha optat per aquest sistema després de valorar altres possibilitats i de constatar que té un cost energètic més baix, la inexistència de llots i una llarga vida útil. També aquest sistema és menys contaminant i més respectuós amb el medi. Cal tenir en compte que el tractament biològic que es projecta transforma els nitrats de l'aigua en nitrogen gas, inodor i innocu i present a l'atmosfera, i no es generen pràcticament aigües de rebuig.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Durant els dos primers mesos de l’any, però, el rebuig generat ha augmentat un 6% en relació al 2021 i, per contrarestar-ho, l’Ajuntament endegarà un seguit de campanyes de conscienciació

Notícia

Es reunirà un cop al mes per gestionar les mesures necessàries per respondre a l’escassetat d’aigua

Reportatge
XII Jornada Ambiental Torres

La XII Jornada Ambiental Torres celebra la seva dotzena edició a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona amb ponents de rellevància internacionals com la directora del Departament de Recursos Hídrics de Califòrnia, Karla A. Nemeth, i l’activista Luisa Neubauer.

Butlletí