Quina ha estat la qualitat de l'aire a Catalunya l'any 2022?

Font: Generalitat de Catalunya

14/04/2023 - 08:22

Dels contaminants avaluats per la xarxa automàtica de la Generalitat de Catalunya l'any 2022, es compleixen la majoria d’objectius de qualitat de l'aire a la majoria de zones. L’ozó troposfèric (O3) presenten algun incompliment d’algun objectiu de qualitat de l’aire. Les PM10 i el diòxid de nitrogen presenten superacions dels valors límit en un punt de mesurament.

La Generalitat de Catalunya ha publicat de l'informe d’avaluació "La qualitat de l’aire a Catalunya 2022 – Xarxa Automàtica".


Amb les mesures obtingudes durant el 2022, les partícules PM2.5, el benzè, el sulfur d’hidrogen, el diòxid de sofre i el monòxid de carboni mostren nivells de concentració que compleixen els objectius de qualitat de l’aire de la normativa, i tenen nivells que es troben per sota dels màxims permesos.

Durant l’any 2022, els contaminants que han presentat algun incompliment dels objectius de qualitat de l’aire han estat tres: diòxid de nitrogen (NO2), material particulat de diàmetre inferior a 10 μm (PM10) i l’ozó troposfèric (O3). S’ha enregistrat 1 superació del valor límit anual de NO2, 1 superació del valor límit diari de PM10 i, per a l’ozó troposfèric, s’ha superat el llindar d’informació, el valor objectiu per a la protecció de la salut humana i el valor objectiu per a la protecció de la vegetació.

En concret s'ha superat el valor límit anual del diòxid de nitrogen al punt de mesurament de Barcelona (Eixample), corresponen a la zona de qualitat de l’aire de l’Àrea de Barcelona. I el valor límit diari de PM10 al punt de mesurament de Manlleu (hospital comarcal), corresponent a la zona de qualitat de l’aire de la Plana de Vic.

En detall i respecte l'ozó troposfèric s'han superat els següents valors de referència marcats per la legislació europea i/o estatal per a l’ozó troposfèric. S’ha superat el valor objectiu per a la protecció de la salut humana a les zones de qualitat de l’aire de la Plana de Vic i del Prepirineu. S’ha superat el valor objectiu per a la protecció de la vegetació a les zones de qualitat de l’aire de l’Àrea de Barcelona, Camp de Tarragona, Plana de Vic, Comarques de Girona, Prepirineu i Terres de Ponent. I hi ha hagut 42 hores de superacions del llindar d’informació horari (180 µg/m3) en 14 punts de mesurament: Badalona, Alcover, Reus, Tarragona, Vila-seca, Berga, Manresa, Manlleu, Tona, Vic, Mataró, Montseny, Santa Maria de Palautordera i Bellver de Cerdanya corresponents a les zones de qualitat de l’aire de l’Àrea de Barcelona, Camp de Tarragona, Catalunya Central, Plana de Vic, Maresme, Comarques de Girona i Pirineu Oriental. 

De cara a l'any 2023 es preveu la implantació del nou Índex Català de Qualitat de l’Aire, de forma que quedi harmonitzat amb l’Índex Europeu de Qualitat de l’Aire i adopti la inclusió de nous contaminants. 


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

L’any 2022 s’ha reduït un 13% les emissions de diòxid de nitrogen, un 4% les de CO₂, un 18% el carboni negre, un 6% les partícules PM10 i un 8% les PM2,5.

Notícia

Només Barcelona, l'Hospitalet i Sant Cugat del Vallès limiten la circulació dels vehicles més contaminants, perquè van començar a fer-ho abans que existís la llei del canvi climàtic que obliga els municipis de més de 50.000 habitants a tenir ZBE.

Notícia

L'informe anual d'Ecologistes en Acció conclou que tota la població de Catalunya ha estat exposada a nivells insalubres d'aquest contaminant

Butlletí