Què és l'aigua regenerada ?

30/01/2023 - 10:21

Les estacions de regeneració son una eina per donar una nova vida a l’aigua

Tot i que en els darrers anys s’ha consolidat la cultura de l’estalvi i una major eficiència en l’ús de l’aigua, la necessitat de disposar d’aquest recurs, en la quantitat i la qualitat necessàries per a satisfer les diferents demandes, fa que haguem de recórrer a solucions imaginatives i amb ple recolzament de la tecnologia per a disposar de més aigua.

A més, amb els efectes cada cop més notoris del canvi climàtic, que ens porten cap a un futur amb una distribució més irregular de les pluges i amb fenòmens meteorològics més extrems.

 

L’aposta pels recursos no convencionals

L’Agència Catalana de l’Aigua està apostant des de fa anys per a l’ús de recursos no convencionals per a incrementar la garantia i la disponibilitat. La dessalinització és un d’ells, però avui us volem parlar de la regeneració de l’aigua.

L’aigua regenerada és el recurs que s’obté a partir de l’aplicació d’un tractament addicional a l’aigua ja depurada, mitjançant instal·lacions denominades terciaris o Estacions Regeneradores d’Aigua (ERA).

Avui tenim més de 530 sistemes de sanejament en servei, que tracten anualment més de 700 hm3, quantitat equivalent a la capacitat d’emmagatzematges dels 9 embassaments principals de les conques internes de Catalunya.

Tot i que no totes les aigües residuals depurades són aptes per a la seva regeneració ni totes les depuradores poden disposar d’una ERA, a Catalunya hi ha prop de 30 terciaris que, mitjançant tractaments com l’osmosi inversa o la ultrafiltració, atorguen a l’aigua tractada una qualitat apta per a diferents usos.

L’aigua regenerada es fa servir per a usos ambientals (cabals ecològics, recàrrega d’aqüífers i manteniment de zones humides), industrials (refrigeració d’instal·lacions), agrícoles, lúdics (com el reg de camps de golf) i municipals (reg de zones verdes, baldeig de carrers)..

D’entre les estacions més importants per volum tenim les del Prat de Llobregat, la del Port de la Selva i les de Vila-seca i Salou.

 

ERA del Prat de Llobregat

Aquesta Estació de Regeneració d’Aigua (ERA) té una capacitat de tractament de 3,25 m3/s i disposa dels tractaments d’ultrafiltració més osmosi inversa, filtració més electrodiàlisi reversible i tractaments físics i químics més filtració i desinfecció. Amb aquests tractaments, l’aigua resultant es destina per a diversos usos (reg agrícola i de zones verdes, neteja de carrers i usos industrials), però destaquem l’aigua regenerada que es destina per habilitar la barrera contra la intrusió salina de l’aqüífer del delta del Llobregat, preservant la qualitat d’una reserva estratègica de l’àrea metropolitana de Barcelona. A més, l’aigua regenerada, durant l’estiu de 2021, s’ha destinat per a garantir el cabal ambiental del tram final del riu Llobregat.

Estació de regeneració d’aigües del Prat de Llobregat . Foto AMB

 

La recàrrega de l’aqüífer de Port de la Selva

El municipi del Port de la Selva (Alt Empordà) és una localitat lligada a una alta estacionalitat. Durant els mesos d’estiu, la seva població es multplica per deu i, per tant, el consum d’aigua també s’incrementa de manera considerable. Aquest municipi s’abasteix d’aigua del seu aqüífer que, en situacions de sequera perllongada, pugui baixar força de nivell, comprometent les demandes, havent-hi anys que s’hagi recorregut a dessalinitzadores mòbils per a garantir l’abastament. Amb l’objectiu de buscar alternatives, el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ha impulsat en aquest àmbit l’ús de l’aigua regenerada. Per una banda, utilitzant-la per a usos no potables i, per l’altra, recarregant l’aqüífer (projecte Demoware).

 

El terciari de Vila-seca i Salou

A les instal·lacions de la depuradora de Vila-seca i Salou trobem dues estacions de regeneració, una titularitat de l’Agència i l’altre d’Aigües Industrials de Tarragona, SA (AITASA). La primera dona servei a Port Aventura, subministrant-los aigües pel reg, i la segona a la indústria petroquímica pels usos industrials. Aquest terciari, que en els darrers anys ha incrementat progressivament la seva producció, fa possible que es deixi d’emprar aigua provinent de l’Ebre a través del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT).

 

Com funcionen aquestes instal·lacions?

Una estació de regeneració disposa, en primer lloc, d’un dipòsit de recepció i regulació de l’aigua d’entrada procedent de la depuradora, en el que s’emmagatzema l’aigua abans de conduir-se al pretractament físic químic en què es clarifica l’aigua mitjançant l’adició de reactius químics.

Seguidament, un procés de filtració permet seguir millorant la qualitat de l’aigua abans d’arribar al cor de la instal·lació, l’osmosi inversa.

En aquesta part del procés es duu a terme una filtració mitjançant una membrana semipermeable que deixa passar l’aigua però no les sals. Això permet reduir el contingut en sals, matèria orgànica, virus i bactèries.

Finalment les aigües ja estan preparades per a la seva desinfecció, amb ultraviolats i/o amb la dosificació d’hipoclorit i posterior enviament als dipòsits de distribució.


 

Relacionats

Article

La Setmana de la Natura té lloc del 22 de maig, Dia Internacional de la Biodiversitat, al 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, i és una bona oportunitat per apropar-se a conèixer i passar a l’acció per la natura, a través de les més de 500 activitats que tindran lloc arreu de Catalunya.

Article

 

Descobreix "El bosc a la taula"! Aquest fascinant llibre és molt més que una simple col·lecció de receptes. És una poderosa eina de promoció de la gestió forestal sostenible a Catalunya.

Article

Publicació de l'informe d’avaluació "La qualitat de l’aire a Catalunya 2023 – Xarxa Automàtica"

Butlletí