Impuls per la millora ambiental del riu Besòs

Font: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i AMB

23/01/2023 - 08:16

Un nou pla proposa gairebé mig miler d’habitatges públics i impulsar la millora ambiental del Besòs. El programa inclou una trentena de mesures conjuntes enfocades a la integració urbana, la recuperació ambiental, la protecció del litoral, la dinamització econòmica i l’habitatge públic.​

La proposta, avalada pels ajuntaments del Besòs, requereix d’un compromís interinstitucional, amb inversions de la Generalitat, el Govern central, l’AMB, la Diputació de Barcelona i els mateixos consistoris.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els ajuntaments del Besòs han presentat a Montcada i Reixac un programa d’actuacions per transformar, cohesionar i dinamitzar l’eix del Besòs. 

Aquest pla, amb un cost de 500 milions d’euros en un termini de 10 anys, requereix d’una col·laboració interinstitucional entre la Generalitat, el Govern central, l’AMB, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments.


L'acte ha tingut lloc a la Casa de la Vila de Montcada i Reixac, amb la presència d'Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB, i els alcaldes i representants polítics de l'àmbit del Besòs: Filo Cañete, alcaldessa de Sant Adrià del Besòs, Jordi Sánchez, 1r tinent d'alcalde de Montcada i Reixac, Nuria Parlón, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, i Rubén Guijarro, alcalde de Badalona.

Foto: Filo Cañete, Jordi Sánchez, Antonio Balmón, Nuria Parlón i Rubén Guijarro. Font AMB


Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB ha afirmat que "el pla del Besòs necessita d'una visió i una potència supramunicipals per transformar i cohesionar un territori fragmentat, dotar-lo d'habitatge públic, impulsar la recuperació ambiental del riu o la reactivació econòmica de la zona". "L'AMB vol ser l'administració pública coordinadora i dinamitzadora de totes aquestes actuacions. Hi és preparada per ser-ho; aquest pla és la demostració factual", ha afegit.

L’àmbit per al qual es formulen propostes d’actuació és el que conformen els municipis de Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs, i els barris de Barcelona confrontants amb el riu Besòs: Vallbona, Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor. Aquest territori compta amb una superfície total de gairebé 60 km2 i una població de prop de 450.000 habitants.

Les propostes de millora i transformació es basen en la integració urbana, la connectivitat, la recuperació ecològica i paisatgística del riu, la protecció i resiliència de la franja costanera, la rehabilitació i reactivació econòmica i l’impuls d’habitatge protegit.

L'alcaldessa, Núria Parlon ha assenyalat que "aquestes actuacions suposen respostes concretes per a la superació de dèficits històrics a Santa Coloma de Gramenet, respostes consensuades en el marc de la conca metropolitana del Besòs. Entorn els eixos de recuperació mediambiental, habitatge públic i millora econòmica, Santa Coloma continua avançant en la seva transformació, en col·laboració amb les administracions supramunicipals com l’AMB".Transformació urbana i mediambiental

Entre les intervencions urbanístiques i mediambientals incloses en aquest paquet de mesures, per a la llera del riu hi trobem la connexió dels marges del Besòs amb creació de noves passeres per a vianants i bicicletes que connectin els marges del riu i millorar els passos transversals per facilitar la integració urbana i els desplaçaments entre els diferents barris de l’eix del Besòs.

També la renaturalització i millora ambiental del riu Besòs. L’AMB està treballant en la primera fase d’aquesta renaturalització, que consisteix en la creació d’un refugi de biodiversitat entre el Pont Vell i Can Zam. A banda, també es proposa la millora de les zones verdes adjacents al riu, amb la revegetació i plantació d’espècies autòctones en passeigs i parcs annexos a l’espai fluvial.

Les propostes de millora i transformació es basen en la integració urbana, la connectivitat, la recuperació ecològica i paisatgística del riu, la protecció i resiliència de la franja costanera, la rehabilitació i reactivació econòmica i l'impuls d'habitatge protegit.

Es proposa la descontaminació de les platges de Sant Adrià de Besòs i Badalona entre el port i la desembocadura del Besòs. Els sòls de les platges d'aquest tram del litoral es troben contaminats a causa de diferents indústries i activitats que antigament ocupaven la franja costanera. Es preveu la descontaminació per etapes. L'execució es basarà en tècniques d'excavació selectiva, tractament del sòl, transport a abocadors i posterior rebliment. S'iniciarà el procés amb la descontaminació de la platja litoral de Sant Adrià de Besòs, que actualment es troba tancada. També s'inclou la construcció del nou col·lector de Llevant i desmuntatge de l'actual. També s'haurà de descontaminar la zona afectada i retirar l'escullera actual.

Es vol impulsar la restitució de la legalitat urbanística i recobrament dels espais ocupats i degradats de les ribes del Besòs. En ambdós costats de la llera del Besòs, en el terme municipal de Montcada i Reixac, s'han produït ocupacions il·legals i extensives de sòl, on s'hi desenvolupen activitats irregulars i s'han construït diverses edificacions inestables. En total es comptabilitzen més de 31 hectàrees afectades. Mitjançant la Comissió Tècnica per a la Gestió del Barraquisme a la Llera del Besòs (CBB) s'intervindrà per eradicar-les i per restituir la legalitat urbanística i qualitat ambiental.

Altres accions inclouen la promoció d'habitatge públic i la millora de polígons industrials.
 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Són dades de l’estudi "La calor en un futur: índex de vulnerabilitat al canvi climàtic (IVAC)”, elaborat per l’Institut Metròpoli i finançat per l’AMB.

Notícia

L'Ajuntament de Sant Adrià realitza l'abalisament de la barra de sorra de la desembocadura del riu Besòs per protegir la nidificació i descans d'espècies amenaçades i protegides.

Notícia

S’invertiran gairebé 6 milions en el Refugi de Biodiversitat com a estratègia de renaturalització.

Butlletí