S'obre el procés participatiu per a la creació de l'Agència de la Natura de Catalunya

10/11/2022 - 13:00

A finals del mes d'octubre es va celebrar la primera sessió informativa i durant els mesos de novembre i desembre se n’organitzaran 10 més de caràcter territorial i sectorial.

A finals del mes d'octubre es va donar el tret de sortida al procés participatiu per a la creació de l’Agència de la Natura de Catalunya, amb una sessió informativa on han participat la secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas, i el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur. Aquesta nova entitat de dret públic aglutinarà la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com marí.

La secretària d’Acció Climàtica ha afirmat que aquest procés dona compliment al compromís adquirit perquè la creació dels estatuts del nou ens siguin el més participats possibles

Així, a banda de la sessió informativa celebrada aquesta setmana, també s’organitzaran altres sessions informatives arreu del territori. En total, es faran 8 sessions territorials presencials a Terres de l’Ebre, l’Alt Pirineu, el Penedès, Lleida, la Catalunya Central, Barcelona, el Camp de Tarragona i Girona i dues sessions sectorials en línia adreçades al món científic i entitats representatives del món local. Les sessions se celebraran durant els mesos de novembre i desembre d’aquest any.Tres eixos de debat

El debat s’estructurarà a l’entorn de tres eixos. Un primer a l’entorn sobre com ha de ser la Comissió social de l’Agència de la Natura, un dels tres òrgans col·legiats de govern de l’Agència, conjuntament amb el Consell de Direcció i la Comissió Científica. Aquesta comissió ha d’estar formada per una trentena de membres i hi ha d’haver una representació suficient i representativa del conjunt d'actors, incloent-hi com a mínim representants de la propietat rural, dels sectors agrari, forestal, pesquer, naturalista i conservacionista, ecologista, excursionista i turístic, i de les activitats marítimes.

 

Un altre dels eixos del debat es centrarà en la territorialització de l’Agència i abordarà aspectes com ara quins àmbits geogràfics s’haurien d’utilitzar per estructurar-la o quins serveis haurien de tenir les oficines territorials d’aquest ens, entre altres qüestions.

El darrer eix de debat es focalitzarà en els òrgans i mecanismes de participació i col·laboració amb entitats, empreses i persones. Es formularan qüestions com ara: De quina manera i amb quins instruments l’Agència hauria de donar impuls i suport a les persones, les entitats i les empreses per fomentar i enfortir la seva implicació en la conservació del patrimoni natural o com han de ser els òrgans de participació previstos a la Llei de creació de l’Agència, entre altres.


 

Una de les palanques per aturar la pèrdua de biodiversitat

L’Agència de la Natura de Catalunya tindrà personalitat jurídica pròpia i s’adscriurà al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La seva creació permetrà tenir una major capacitat executiva i una millor definició de funcions en la protecció, la planificació, la restauració, la millora i l’estudi del medi natural, tant en l’àmbit continental com en el marí. L’Agència disposarà d’autonomia financera i recursos propis per preservar el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat.

La creació de l’Agència de la Natura és una de les quatre palanques que el Govern vol impulsar per fer front al repte d’aturar la pèrdua de biodiversitat, que segons l’informe “L’estat de la natura i la biodiversitat a Catalunya” ha estat d’un 25%. Conjuntament amb altres eines com l’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat, el Fons del Patrimoni Natural i la Llei de biodiversitat ajudaran a fer més efectives les polítiques de conservació, generar valor afegit al territori i fixar capital humà al món rural. L’objectiu és que l’any 2024 ja pugui estar en marxa.

 


 

Relacionats

Reportatge

Un equip liderat pel CREAF i la UAB ha publicat l’informe EU Innovation Blueprint: Analysing factors influencing innovation within Urban Forestry, que revela el camí de la innovació en silvicultura urbana.

Notícia

Arrenca el procés participatiu, obert a tota la ciutadania, per a l’elaboració de l’Agenda Estratègica del Pirineu amb horitzó 2030. L’Agenda, impulsada per la Vicepresidència del Govern, serà el full de ruta per orientar el desenvolupament de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, Solsonès, Berguedà i Ripollès, prioritzant la dinamització econòmica, la sostenibilitat i l’arrelament de la ciutadania.

Entrevista

Les platges i dunes de les nostres costes són un atractiu turístic inqüestionable. A més, són ecosistemes amb potencial per a la indústria farmacèutica i altres sectors productius, i fins i tot a l'àmbit culinari. Fa anys que l'ecòloga Sara M. Vallés estudia aquests entorns degradats i dona les claus per millorar la seva situació. L'acció individual també compta.

Butlletí