El sistema de recollida “porta a porta” s’iniciarà a Manlleu al primer trimestre del 2022

Font: El Ter i Ràdio Manlleu

01/11/2021 - 08:00

El sistema de recollida “porta a porta” s’iniciarà a Manlleu al primer trimestre del 2022 i estarà plenament actiu a mitjans del pròxim any. 

La regidora Maite Anglada va explicar a Ràdio Manlleu els conceptes bàsics que la ciutadania ha de conèixer

Al mes de març s’iniciarà a la indústria i als comerços. Dos mesos després començarà a mitja ciutat i un mes més tard, a l’altra part del municipi. Entre el juny i el juliol del 2022 ha d’estar aplicat a tot Manlleu.

Als habitatges particulars hi haurà una hora i un dia en concret per baixar les deixalles al carrer i el servei de recollida es farà de nit i durarà entre dues i tres hores aproximadament. El ciutadà haurà de saber quin dia es baixa cada tipus de deixalla per fer un correcte reciclatge.

Quan a l'horari setmanal de recollida, la fracció multi producte (plàstics, envasos, cartons, etc.) es podrà treure dos dies a la setmana. L’orgànic, entre tres i quatre dies a la setmana. El rebuig, un dia a la setmana. Es podrà baixar cada dia de la setmana el tèxtil sanitari (bolquers, compreses, etc.).

Al carrer ja no hi haurà contenidors. Només hi haurà els iglús verds per reciclar el vidre. Desapareixeran els contenidors per la matèria orgànica i els de rebuig. També els de color blau i groc de multi producte.

I a canvi a  cada família es donaran dos contenidors (pots de deixalles). Un per tirar la matèria orgànica i un altre una mica més gran que és el que es baixarà al carrer. Aquest serà per treure la bossa d’orgànica els dies que toca i un dia a la setmana el rebuig. El contenidor que s’utilitzarà per deixar la brossa al carrer estarà tancat i portarà un identificador personalitzat. Les persones que el recullin sabran, amb una canellera, quin habitatge ha tret aquell tipus de residu.

Per la fracció multiproducte es podrà deixar al carrer amb qualsevol envàs (una capsa de cartó, una bossa de deixalles normal, una bossa del supermercat, etc.). Es deixarà baixarà de la manera que li sigui més còmode a l’usuari.

El servei de recollida comptarà amb entre 5 i 7 equips que es repartiran per barris, amb una plantilla de 21, 22 persones les que faran el servei de recollida i es farà de nit.

 Aquelles persones que tingui dificultats, se’ls facilitarà anar a les àrees d’aportació més sovint. També es farà un treball comunitari perquè la persona que no pugui baixar les deixalles, tingui la col·laboració de veïns, amics o familiars perquè li pugui recollir la brossa i baixar-la al carrer.

A banda, a Manlleu hi haurà tres àrees d’aportació dels residus, les quals cada usuari tindrà una targeta que podrà obrir uns contenidors per deixar la brossa en el moment que es vulgui. En un principi, aquestes àrees d’aportació estaran limitades perquè es vol que la ciutadania participi del porta a porta i potser es limitarà a 10 o 12 aportacions a l’any.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

El passat 14 de febrer, a la tarda, es va constituir la taula ciutadana “Fem porta a porta”, un grup de treball que es reunirà periòdicament i que està integrat pel teixit social i econòmic del municipi.Amb aquesta acció l’Ajuntament inicia el procés participatiu de nou model de recollida de residus que s’implantarà a la ciutat.

Notícia

Ambdós lots d’aquest contracte compten amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, d’acord amb l’ajut obtingut, el contracte inclou objectius d’eficiència social i la seva adjudicació s’ha fet tenint en compte criteris d’innovació i de reducció de l’impacte ambiental.

Notícia
28 dels 36 dels municipis metropolitans encara no assoleixen l'objectiu europeu de reciclatge

L'any 2021 es van produir, a la metròpolis de Barcelona, 1.522.456 tones de residus, de les quals se'n van recollir selectivament un 38,1 %. Això suposa un total de 573.648 tones.

Butlletí