L'Ajuntament de Reus aprova de manera inicial la nova ordenança de sorolls i vibracions

09/07/2021 - 08:23
Carrer a Reus. Foto: Diari Més

El Ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat el passat 18 de juny de manera inicial la nova ordenança reguladora del soroll i les vibracions al municipi de Reus, adequa el text vigent actualment, del 1999.

L’ordenança concreta els instruments jurídics i tècnics d’àmbit municipal, necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica. Té per objectiu donar una resposta adequada a les inquietuds de la ciutadania vers la contaminació acústica, millorant la seva qualitat de vida, en un procés d’una creixent conscienciació ambiental.

Els canvis més destacables del nou text en relació a l’ordenança anterior són els següents.

En primer lloc, s’introdueix el criteri de l’ús del sòl en la delimitació de les zones acústiques, i la seva vinculació amb l’urbanisme. Les diferents zones de sensibilitat acústica en que primerament es dividia el territori ara es subdivideixen en varies subzones atenent a criteris urbanístics i els límits acústics varien entre elles.

Per altra banda, s’augmenta el grau d’exigència dels objectius de qualitat acústica aplicables, principalment per als nous desenvolupaments urbanístics i a l’interior de les edificacions destinades a usos sensibles al soroll, com ara, residencials, hospitalaris, educatius o culturals. Els valors límit d’immissió interior ja no depenen de la zona  de sensibilitat acústica sinó de l’ús dels locals o dependències.

S’estableix noves franges horàries d’avaluació del soroll i s’estableixen grups d’activitats segons el seu potencial de soroll i s’estableixen límits mínims d’aïllament d’acord amb aquest potencial per tal de garantir no sobrepassar els límits màxims d’immissió establerts.

També s’estableixen límits per a la transmissió del soroll d’impacte i per a les condicions acústiques mínimes que haurien de respectar les activitats a l’aire lliure que disposin de sistemes de música/so amplificada.

Es regula la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica per causes degudament justificades i acreditades amb el corresponent estudi acústic, per exemple en cas d’obres importants.

I finalment, es defineixen el casos de suspensió automàtica dels objectius de qualitat acústica, per exemple en cas de les festes majors de Sant Pere i de Misericòrdia, actes de rellevància econòmica, cultural o festiva organitzats o participats per l’Ajuntament, com la revetlla de Sant Joan, festa de cap d’any, carnestoltes, festival Trapezi, actes d’Estiu a la fresca, festes de barris i actes de dinamització de la ciutat en època nadalenca.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Aquesta serà un dels reptes a debat al congrés ACUSTICAT, el gran punt de trobada de l’acústica catalana que se celebrarà els dies 24 i 25 d’abril a Manresa. Ja es pot consultar el programa.

Acte
24/04/2024 - 00:00
Teatre Kursaal de Manresa

Butlletí