L’Ajuntament de Sant Cugat impulsa noves bonificacions socials, ambientals i de suport al petit comerç i congela tots els tributs municipals

Font: Ajuntament de Sant Cugat

16/11/2020 - 11:55

El consistori aprova provisionalment les Ordenances Fiscals per a l’any 2021, emmarcades en el PAM i el pla contra la crisi de la Covid

El ple municipal extraordinari i telemàtic celebrat aquest dimarts al matí ha aprovat provisionalment –amb els vots a favor d’ERC, PSC i CUP i els vots en contra de JuntsxSantCugat i C’s- la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021.

L’equip de govern ha destacat que aquest marc d’ingressos s’ha dissenyat seguint l’estratègia marcada al Pla d’Actuació Municipal (PAM) i el Pla municipal per lluitar contra la crisi de la Covid. Per aquest motiu les bonificacions socials, les ambientals (emergència climàtica) i les de recuperació econòmica (crisi COVID) seran les protagonistes d’aquests comptes.

Una de les principals novetats d’enguany és l’aplicació de la tarifació social a les bonificacions de l’IBI per a les famílies nombroses. D’aquesta manera, la bonificació ja no serà lineal sinó que es concedirà en funció dels ingressos familiars. 

El suport al petit comerç i a la promoció econòmica també és una de les principals novetats de les OOFF. En aquest sentit, es modificarà el redactat de les taxes de recollida de residus, mercats municipals i ocupació de la via pública per permetre mitjançant un Decret d’Alcaldia una reducció de fins el 80% en cas de produir-se una situació excepcional (com per exemple un confinament o un tancament parcial de l’activitat). Aquest nou redactat agilitzarà enormement els tràmits i facilitarà aplicar descomptes d’aquesta taxa als comerciants de la ciutat en cas de necessitat.

Pel que fa a l’impuls de les polítiques ambientals i de lluita contra l’emergència climàtica, l’Ajuntament crearà una nova tarifa reduïda de l’impost de construccions i obres (ICIO) per a les obres d’instal·lacions d’elements d’aprofitament d’energia solar, biomassa, geotèrmic i/o sistemes per estalvi d’aigua. Així mateix, es refà el redactat de la bonificació del 50% de l’IBI a habitatges amb instal·lacions fotovoltaiques per tal de facilitar la seva tramitació i concessió (no afecta econòmicament).

L’IBI i la resta d’impostos, congelats

Amb la voluntat de no incrementar la pressió fiscal envers la ciutadania en l’actual context de crisi Covid l’equip de govern proposa congelar el conjunt de tributs, taxes i preus públics municipals.

Pel que fa l’Impost de Béns Immobles (IBI), es mantindrà el mateix tipus impositiu que enguany (0’528%).

Una vegada aprovades les OOFF al ple municipal, ara s’obrirà un període per presentar al·legacions. La previsió de l’equip de govern és poder-les aprovar definitivament en un altre ple abans d’acabar l’any.


 

Categories: 

Relacionats

Article

L’Ajuntament de Reus i la Cambra de Comerç de Reus han signat el conveni per a l’organització de la I edició dels Premis pel Medi Ambient Ciutat de Reus. Aquests premis tenen l’objectiu de reconèixer públicament les millors pràctiques mediambientals per part de les empreses adherides al Pacte pel Medi Ambient de Reus.

Article
 

 

Els premis de Ciutat verda europea i Fulla verda europea tenen l’objectiu de promoure models de ciutat més sostenibles, resilients i saludables. Gavà, al Baix Llobregat, ha estat nominada a Fulla verda europea, un premi al que poden optar els municipis de 20.000 a 100.000 habitants.

Article

Segons mostra la Memòria de la contractació pública sostenible de l’exercici 2019, més del 88% dels contractes públics inclouen clàusules socials, ambientals o destinades al foment de la innovació. L’estudi constata un augment en la incorporació de clàusules socials respecte al 2018 de més del 46% en les adjudicacions de districtes i gerències, i superior al 30% en els ens del Grup Municipal.

Butlletí