La Diputació de Barcelona obre una línia d’ajuts per a la recollida de l'amiant a les deixalleries

15/07/2020 - 09:21

La Diputació de Barcelona acaba d’aprovar una línia de subvencions destinada als consells comarcals, ajuntaments i consorcis i mancomunitats de gestió de residus per facilitar la implantació de mesures de prevenció dels riscos derivats de l’exposició a l’amiant a les deixalleries.

D’acord amb les bases que publica el BOPB de 13 de juliol, l’objectiu de la convocatòria és dotar als ens locals de recursos per a l’adequació de les deixalleries a la recollida dels residus d’amiant i contribuir a reduir l’exposició a aquest contaminant en benefici tant de la població usuària com de les persones que hi treballen.

La línia de subvenció inclou mòduls de descontaminació del material recollit —amb dutxa i sistemes de filtració d’aigua i aire—i concedirà fins al 80% del cost de l’actuació, amb un màxim de 35.000 euros, amb l’objectiu de garantir les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.

L’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Gerència de Serveis de Medi Ambient ja gestiona enguany 16 estudis concedits com a suports tècnics en el marc del Catàleg de Serveis 2020. Es tracta de projectes d’adequació de deixalleries a la recollida, inventaris d’equipaments municipals amb risc d’amiant, anàlisi de costos i adaptació a la normativa vigent, entre d’altres.

La iniciativa s’emmarca en les polítiques de sostenibilitat de l’Àrea d’Acció Climàtica, que aposten per l’economia circular a través de la prevenció i la gestió sostenible dels residus, i s’alinea clarament amb alguns dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, com ara l’ODS 3 —Salut i benestar—, l’ODS 8 —Treball digne i creixement econòmic— i l’ODS 11 —Ciutats i comunitats sostenibles.

L’amiant, de cost reduït i bona durabilitat, va ser a bastament utilitzat en el passat com a material d'aïllament en façanes, teulades i canonades. Actualment  està prohibit als països industrialitzats i a la Unió Europea a causa dels impactes que les microfibres que genera quan envelleix tenen sobre la salut de les persones.

Es pot accedir a la Documentació sobre la convocatòria de les subvencions i a la Documentació per fer la sol·licitud aquí.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia
L'acció s'ha 'emmarcat en la Setmana de Prevenció de Residus de Rubí
El lot de prevenció de riscos per retirar residus de fibrociment | Ajuntament de Rubí

El lot de prevenció de riscos per retirar residus de fibrociment | Ajuntament de Rubí

El fibrociment amb amiant és un material compost per ciment i fibres d’amiant que es feia servir a la construcció, i que es va deixar de fer servir l’any 2002, substituïnt-lo per fibra de vidre o cel·lulosa. El fibrociment amb amiant pot tenir conseqüències per a la salut quan es trenca, ja que, en fragmentar-se, allibera unes fibres molt petites d’amiant. Si es respiren aquestes partícules, poden entrar al pulmó i provocar, amb el pas del temps, malalties com ara el càncer.

Acte
15/12/2019
Mercat de segona ma i d’intercanvi. Rambla Sant Jordi cantonada Josep Calva. Vilanova i la Geltrú

Butlletí