Reciclem bé. Separem bé

11/06/2020 - 10:28

La Generalitat de Catalunya ha iniciat la segona onada de la campanya informativa “Reciclem bé. Separem bé”, per fomentar la recollida selectiva dels residus domèstics.

La iniciativa posa èmfasi en aquelles persones que llencen tota la brossa al contenidor de la fracció resta o rebuig i que, per tant, no separen correctament. Es vol transmetre el missatge que reciclar ja no és una opció, ja que el contenidor de qui no separa no existeix, en referència a aquest mal hàbit. Els missatges també s’adrecen a les empreses i a les institucions, fent així una crida transversal que abasta diferents actors. La campanya finalitzarà el 21 de juny.

 

Residus sanitaris, al rebuig

Entre els diversos espots i anuncis s’inclou una peça que informa que mascaretes, guants i tovalloletes humides s’han de dipositar al rebuig. També recorda que, si és possible, s’utilitzin mascaretes reutilitzables per prevenir la generació de residus.

La crisi sanitària ha generalitzat la utilització de mascaretes i guants, un material que la ciutadania no està acostumada a gestionar un cop esdevé residu.

És per això que l’Agència de Residus de Catalunya ha considerat oportú adreçar un missatge aclarint-ho. És important saber que els guants que es llencen a terra, a més de generar brutícia, són un risc de contagi per a la població.

Pel que fa a les tovalloletes humides, si es llencen al vàter embussen canonades i generen grans sobrecostos en el sanejament d’aigües residuals.
 

 


Cada residu, al seu lloc

Una de les idees centrals de la campanya és que “el contenidor gris”, el que hi ha en la major part de municipis que tenen contenidors de superfície situats a la via pública, “no és el contenidor pels que no volen reciclar”, com es diu en els anuncis. La major part dels residus que la ciutadania, les empreses i les institucions llencem al contenidor de la fracció resta no hi han d’anar. Degut a l’ús que se li ha estat donant, el gris ha anat adquirint un significat al llarg dels anys que la campanya vol traure-li, reposicionant-lo com el que és, un element més de la correcta separació en origen. La campanya busca difondre una imatge negativa d’aquest contenidor per animar la ciutadania a utilitzar-lo només en casos molt concrets, i a llençar els residus al contenidor de la fracció corresponent.

L’any passat es van generar a Catalunya 3,9 milions de tones de deixalles, que corresponen a 1,4 quilos per habitant i dia (523 kg/hab/any). Dels 3,9 milions de tones, 1,66 milions es van recollir selectivament, xifra que va representar un augment respecte l’any anterior del 8,4%. La recollida selectiva de totes les fraccions ordinàries va augmentar. La que ho va fer en major mesura va ser la dels envasos (+9,6%), seguida de l’orgànica (+7,5%), el paper i cartró (+6,5%) i el vidre (+6,3%).

 

Diferents accions comunicatives

La campanya inclou una acció de comunicació amb un equip de persones que informaran en alguns mercats sobre la necessitat de  recollir selectivament els residus orgànics. En l’acció es distribuiran 30.000 rotlles de 10 bosses compostables que duen escrit quins residus són fracció orgànica i quins no.

Per recollir la fracció orgànica cal utilitzar preferentment bosses compostables, que es degraden amb les restes de menjar durant el procés de compostatge. Si es fan servir bosses de plàstic per recollir els residus orgànics, aquest s’integra en la cadena de producció del compost encarint-ne el procés que, a més, resulta en un compost de pitjor qualitat.

“Reciclem bé. Separem bé.” compta amb el suport dels Sistemes Integrats de Gestió Ecoembes i Ecovidrio, i de l’Agència de Residus de Catalunya, i té un cost global d’uns 2 milions d’euros (IVA inclòs), dels quals en aquesta segona onada s’inverteixen 413.000 €, entre adaptació de creativitat i mitjans.

La primera onada de la campanya “Reciclem bé. Separem bé.” es va difondre del 20 de desembre de 2019 al 15 de gener de 2020.


 

Categories: 

Relacionats

Article

#ReciCLAR és la nova campanya que impulsa la Generalitat de Catalunya amb @ecoembes i @ecovidrio. És clar, és massa evident per no fer-ho. Diposita cada residu on toca.

Article

El Consorci del Bages per a la gestió de residus ha iniciat una campanya de vídeos amb imatges de la il·lustradora Maria Picasso

Notícia

Les dades del 2023 del Consorci del Bages per a la gestió de residus apunten una bona progressió de la gestió de residus en els municipis consorciats (Bages i part del Moianès)

Butlletí