"Les energies renovables poden donar suport a una recuperació equitativa i resilient"

Es presenta el Primer informe global sobre energies renovables d'IRENA

Font: IRENA

18/05/2020 - 08:00

La primera perspectiva mundial de les renovables de l'Agència Internacional de les Energies Renovables (IRENA) mostra que la descarbonització del sistema energètic dóna suport a la recuperació a curt termini després de la COVID-19, alhora que permet crear economies i societats inclusives i resilients.

Avançar en una transformació de l'economia basada en les energies renovables és una oportunitat per complir amb els objectius internacionals sobre el clima, alhora que permetrà impulsar el creixement econòmic, la creació de milions de llocs de treball i millorar el benestar humà amb la perspectiva fins l'any 2050, segons el Primer informe global sobre Renovables (Global Renewables Outlook) per l'Agència Internacional d'Energies Renovables (IRENA).

Si bé un camí cap a una descarbonització més profunda requereix una inversió energètica total de fins a 130 bilions de dòlars, els beneficis socioeconòmics d'aquesta inversió serien massius, segons revela l'Outlook. La transformació del sistema energètic podria augmentar els guanys globals acumulats del PIB per sobre dels business-as-usual per 98 bilions de dòlars entre ara i el 2050. Quasi quadruplicaria els llocs de treball d’energies renovables a 42 milions, ampliarà l’ocupació en eficiència energètica a 21 milions entre d'altres.

El director general d’IRENA, Francesco La Camera, va dir: “Els governs s’enfronten a una difícil tasca de controlar l’emergència sanitària alhora que s’introdueixen importants mesures d’estímul i recuperació. La crisi ha exposat vulnerabilitats profundament incrustades del sistema actual. Les perspectives d’IRENA mostren les maneres de construir economies més sostenibles, equitables i resilients alineant els esforços de recuperació a curt termini amb els objectius a mitjà i llarg termini de l’Acord de París i l’Agenda de Desenvolupament Sostenible de l’ONU ”.

"Cal accelerar les renovables i fer que la transició energètica sigui part integral de la recuperació més àmplia, els governs poden assolir múltiples objectius econòmics i socials en la recerca d'un futur resistent que no deixa a ningú enrere". Francesco La Camera

El Global Renewables Outlook examina els elements que conformem el sistema energètic juntament amb estratègies d’inversió i marcs de política necessaris per gestionar la transició. Explora maneres de reduir les emissions globals de CO2 en almenys un 70 per cent fins al 2050. A més, obre una nova perspectiva sobre una descarbonització més profunda i mostra un camí cap a les zero emissions. Es basa en cinc pilars tecnològics, en particular l’hidrogen verd i l’electrificació d’ús final extensiu, les quals podrien ajudar a substituir els combustibles fòssils i les emissions a la indústria pesada i altres sectors difícils de descarbonitzar.

Les inversions baixes d'emissions obtindrien una remuneració (pay off) significativa, segons l'informe, amb un estalvi vuit vegades més alt que els costos quan es comptabilitza la reducció de les externalitats sanitàries i ambientals. Un camí segur pel clima requeriria inversions energètiques acumulades de 110 bilions de dòlars fins l’any al 2050, però per a l’assoliment de la neutralitat total caldria afegiri uns altres 20 trilions de dòlars.

L'informe també contempla els camins de transició energètica i socioeconòmica a deu regions del món. Malgrat que les rutes son diverses, es preveu que totes les regions puguin augmentar el consum d’energies renovables, ja que el sud-est d’Àsia, Amèrica Llatina, la Unió Europea i l’Àfrica Subsahariana poden arribar a assolir el 70-80 del seu mixenergètic el 2050. L'electrificació d'usos finals com la calor i el transport augmentaria a tot arreu, superant el 50 per cent a Àsia Oriental, Amèrica del Nord i gran part d'Europa. Totes les regions també augmentarien significativament el seu benestar i assenyalarien guanys en termes de llocs de treball nets en el sector energètic malgrat les pèrdues en el sector dels combustibles fòssils. Tanmateix, els guanys en llocs de treball regionals a tota l'economia es distribueixen de manera desigual. Si bé el creixement del PIB regional presentaria una variació considerable, la majoria de les regions podrien esperar beneficis.

El fet d’augmentar les ambicions a nivell regional i de país seràn crucial per assolir els objectius d’energia i clima i també de benestar socioeconòmic. L'informe conclou que cal una coordinació més estricta en els nivells internacionals, regionals i nacionals, i caldrà oferir i assegurar el suport financer quan sigui necessari, inclosos els països i les comunitats més vulnerables. 

Podeu llegir l’ informe Global Renewables Outlook.


 

Relacionats

Article

El Pla per a l’eficiència i la transició energètica té tres eixos d’intervenció: el de les infraestructures; el de l’assessorament i l’acompanyament a les empreses en aquest procés de transició; i el de la fiscalitat a través de diferents bonificacions aplicables a impostos i taxes relacionades amb l’activitat econòmica que inclogui mesures de millora energètica. El Consell Econòmic i Social de Mataró ha prioritzat i donat suport a aquest Pla per la pressió que el sector empresarial està patint pels costos de fabricació i per la inestabilitat a l’alça dels preus dels subministraments, especialment de l’energia i el gas.

Article

La Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 és l'informe que analitza les possibles evolucions del sistema energètic català i defineix les estratègies necessàries per materialitzar la transició energètica. És un exercici prospectiu i una eina indispensable per a definir alguns aspectes clau del nou sistema energètic català a llarg termini. L’estudi es proposa assolir l’escenari objectiu garantint la sobirania energètica, un sistema energètic renovable, la mínima ocupació del territori i uns preus energètics competitius. PROENCAT 2050 permet valorar adequadament les possibles evolucions futures del sistema energètic català, atenent als seus avantatges i inconvenients, tant des del punt de vista tècnic, com econòmic i ambiental.

Notícia

Aquesta setmana ha entrat en funcionament a Sant Boi l'Oficina Municipal d'Energia Sostenible (OMES). El nou servei s'inscriu en l'aposta municipal per reduir els costos energètics de la ciutadania i lluitar contra l'emergència climàtica.

Butlletí