Un mar de canvis

El CADS publica un informe per avançar vers una gestió sostenible del medi marí i costaner

Font: CADS

09/04/2020 - 08:00

L'informe conté recomanacions per fer compatibles la conservació del medi marí i l’activitat socioeconòmica, en la línia del que promou l’Agenda 2030 de Nacions Unides i, en particular, l’ODS 14 dedicat a l’àmbit marí.

L''informe "Una mar de canvis", aprovat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) l'any 2019, ha estat editat recentment. L'informe dirigit per la Dra. Puri Canals i Ventín i la Dra. Isabel Pont Castejón, s’estructura en tres parts ben diferenciades:

  • una descripció del context actual, en termes de valors naturals i impactes;
  • una revisió de les oportunitats per al creixement blau;
  • i una proposta de recomanacions, que fa distinció entre les que tenen relació directa amb les oportunitats i les que són de caràcter més transversal.

El CADS ha elaborat aquest informe partint d’una diagnosi de la situació de la mar i la costa a Catalunya i de l’anàlisi del marc competencial, estratègic i normatiu aplicable. Hi destaquen, com a referents d’escala europea, els principis de la política marítima integrada (PMI) promoguts per la Unió Europea des de finals de 2007, la Directiva marc sobre l’estratègia marina (2008), la Comunicació «Creixement blau: oportunitats per a un creixement marí i marítim sostenible» (2012) i la Directiva sobre l’ordenació de l’espai marítim (2014), i sobretot el referent global de l’Agenda 2030 de Nacions Unides. Com a referent clau a escala catalana, hi tenen un paper principal l'Estratègia marítima de Catalunya 2030, i el pla d'acció 2018-2021, aprovats pel Govern l'any 2018.

El CADS emet aquest informe amb una mirada innovadora, global, atenent directament al medi marí i costaner com a objecte d’anàlisi. El tractament dels reptes i de les oportunitats segueix aquest format, no esmicolat ni constret, com és més habitual, a analitzar una per una i per separat les competències que sobre matèries diverses disposen els múltiples actors públics que incideixen sobre aquest espais. Únicament amb aquesta visió, que vol superar una òptica fragmentada i molt més clàssica, es podrà afrontar decididament i amb totes les dades les actuacions que en cada moment siguin necessàries.


 

Categories: 
Etiquetes: 

Relacionats

Acte
10/04/2024 - 00:00
Barcelona
Acte
08/06/2024 - 00:00
Article

110 nous sensors per reforçar la detecció de fuites i fraus a la xarxa d’abastament d’aigua a Tarragona. Ematsa compta amb un rendiment hidràulic del 85%, la mitjana catalana se situa en el 78%​

Butlletí