80% de recollida selectiva amb el porta a porta a Collbató

22/02/2020 - 08:00

Un any després de la posada en marxa del nou servei de recollida de residus a Collbató el balanç és molt positiu.

La implantació de la recollida selectiva porta a porta de les 5 fraccions ha demostrat ser una bona opció, ja que la recollida selectiva ha augmentat, del 60 al 80%, i s’ha reduït la fracció resta gairebé a la meitat, del 40 al 20%.

Gràcies a la col·laboració de la població de Collbató, s’està aconseguint donar compliment als objectius marcats per aquest nou servei. S'han millorat els resultats de recollida selectiva de totes les fraccions, tant en quantitat com en qualitat, s'ha corresponsabilitzat aquella part de la ciutadania que fins ara no participava correctament en el servei de recollida selectiva i s'ha millorat l’aspecte dels carrers, retirant els contenidors de la via pública i recuperant nous espais per a la ciutadania.

 

La millora de resultats en dades

Aquest primer any del porta a porta ja ha començat a donar el seus fruits. Si fins al 2018, Collbató era uns dels municipis de Catalunya amb més bons índexs de recollida selectiva, ara encara ho fem una mica millor!

Aquest any s’ha recollit més quantitat de les fraccions matèria orgànica, envasos lleugers, paper i cartró i vidre, i menys quantitat de resta (fracció no recuperable que es destina a abocador).

 

Campanya de reforç de la recollida porta a porta

Durant els mesos de febrer i març es durà a terme una campanya per reforçar el servei de recollida porta a porta, aportant més informació a la ciutadania per poder solucionar aquells aspectes detectats al llarg del primer any de servei.

Aquesta campanya s’adreça tant a les llars com a les activitats econòmiques generadores de residus, les quals rebran un díptic informatiu recordant què hem de llençar a cada fracció i com fer-ne el lliurament al carrer, el calendari de recollida, i unes recomanacions de bones pràctiques. Així mateix, un educador ambiental contactarà amb les llars i amb els comerços i activitats que hagin tingut incidències en el servei per resoldre dubtes i treballar per a la millora del servei. També s’habilitaran punts informatius a la deixalleria per promoure’n un correcte ús.

Un altre objectiu de la campanya serà treballar amb aquelles llars que actualment no participen del servei de recollida porta a porta, per tal de veure amb quins inconvenients s’estan trobant i buscar mesures per solucionar-los. Les primeres dades disponibles apunten que hi ha marge de millora en la participació al servei, sumant-hi més llars per assolir encara millors resultats de recollida selectiva.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

El servei es posarà en marxa a partir del 17 de juny al barri del Molí de la Torre i part de Vilafortuny. També s’amplia la recollida porta a porta comercial i s’implanta el sistema d’identificació personal voluntari als contenidors de tot el municipi. 

Notícia

L’Ajuntament de Girona inicia la implementació dels sistemes de recollida de residus amb diferents fases i campanyes informatives

Notícia

Durant els dos primers mesos de l’any, però, el rebuig generat ha augmentat un 6% en relació al 2021 i, per contrarestar-ho, l’Ajuntament endegarà un seguit de campanyes de conscienciació

Butlletí