El sistema de recollida porta a porta compleix el seu primer aniversari a Porqueres

26/04/2019 - 08:02

Amb les dades a la mà, s’observa com a Porqueres ara es reciclen el 78% de tots els residus, a diferència de l’antic sistema on només se’n reciclaven el 37%.

Un canvi motivat principalment per la voluntat d’augmentar la quantitat de deixalles recollides selectivament i disminuir les tones de residus que anaven a parar a l’abocador i podien ser reciclats. Durant la implantació del porta a porta es van repartir 1720 lots de cubells i gràcies al sistema de lectures amb xip es coneix que un 88% dels usuaris utilitzen aquest servei amb regularitat. Això, permet saber quina participació té cada habitatge i són dades que el proper any s’utilitzaran per establir una taxa d’escombraries més justa. Aquest any 2019 s’ha pogut mantenir la taxa, que es va baixar entre 7 i 8 € el 2018.

Amb la recollida porta a porta i àrees tancades en disseminats s’ha recollit gairebé tres vegades més d’orgànica en comparació a l’antic sistema de contenidors, ja que el 2017 es van recollir 138 tones i en aquest primer any de porta a porta s’ha arribat a les 387. Els envasos, el paper i cartró i vidre també han augmentat, i per això s’ha aconseguit disminuir l’entrada de tones de rebuig que es porten a l’abocador passant de les 1.115 a les 344 tones. Finalment, destacar com un dels grans èxits la recollida de trastos que ha passat de les 12,6 tones a les 68,8 aquest primer any. 

Tot i els bons resultats el consistori vol seguir treballant per millorar aquest sistema complex però molt efectiu.  En aquest sentit, s’ha vist la necessitat de canviar una de les recollides que no està funcionant correctament com és la de la roba, adoptant una sèrie de variacions que es donaran a conèixer properament. També, més endavant es preveu poder fer canvis en la flota de camions, ja que es tenen dades de volums i pesos es treballarà per millorar la qualitat del servei i disminuir les incidències.

A la web municipal es diposa de tota la informació així com un calendari mensual dels horaris del servei porta a porta.

La recollida selectiva porta a porta (PaP) consisteix en lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció  (rebuig, FORM –orgànica-, vidre, envasos i paper i cartró).

Els resultats de recollida selectiva assolits en aquests municipis són en general superiors, en general se situen entre el 60 i el 85% de recollida selectiva.  I a la meitat d’impropis generats d’un 8% a un 16% FORM. Molt superior al 40 % actual de Porqueres.

A Catalunya, des de l’any 2000 s’ha anat implantant progressivament el sistema de recollida de residus porta a porta i actualment ja són més de 120 els municipis que el tenen implanta.


 

Categories: 
Municipis: 
Pla de l'Estany

Relacionats

Article
Va ser el primer municipi amb aquest sistema a Catalunya

Actualment, Tiana està posicionat com el poble de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb el percentatge més elevat de recollida selectiva.

Article

El Govern d'Aragó posarà a la comarca del Matarranya com a model a l'hora de complir les directives europees que obliguen a reciclar com a mínim un 51% dels residus sòlids urbans.

Article

Els calendaris 2020 del servei de recollida selectiva porta a porta al Berguedà ja són als domicilis dels 12 municipis on es realitza aquest tipus de recollida.

Butlletí