27 municipis rebran suport per modernitzar la mobilitat i les xarxes d'energia dels seus polígons industrials

La Diputació de Barcelona ha aprovat el segon paquet d'ajuts del Pla de Modernització de Polígons
08/04/2019 - 08:18

El Pla té l’objectiu de modernitzar els polígons en matèria d’infraestructures, serveis, promoció i actuacions innovadores

La Diputació de Barcelona ha atorgat, en una segona convocatòria, 15 milions d’euros a 27 municipis de la demarcació de Barcelona, dins del Pla de Modernització de Polígons, per tal de modernitzar-los en matèria d’infraestructures, serveis, promoció i actuacions innovadores. En total, la Diputació invertirà 30 milions d'euros per augmentar la competitivitat de 10.000 empreses i 150.000 treballadors.

L’objectiu del Pla és millorar la qualitat dels polígons d’activitat econòmica (PAE) finançant inversions d’alt impacte que permetin transformar-los i, en conseqüència, augmentar la competitivitat de les empreses que s’hi ubiquen, fer-les créixer i crear nous llocs de treball, aconseguint de retruc incrementar el PIB industrial català.

El pla potencia la col·laboració publicoprivada, buscant aliances amb el món local i empresarial perquè aquest últim tingui un paper protagonista i aposti per aquesta transformació integral. En aquesta segona convocatòria, la subvenció cobreix un 70% del cost total dels projectes. Els ens locals i el capital privat aportaran la resta.

El Pla de Modernització de Polígons es concreta en dos tipus d’actuacions. D’una banda, els Plans Integrals, per a polígons que tenen més de 50 hectàrees i més de 100 empreses o més de 1.000 treballadors i disposin d’un pla d’acció concret. I, de l’altra, els Projectes Específics: transformacions puntuals per a polígons de més de 5 hectàrees i més de 10 empreses o més de 100 treballadors. Aquests projectes contemplen intervencions concretes, com fibra òptica, mobilitat, millores d'estalvi energètic, simbiosi industrial o reaprofitament d'aigües, entre d’altres.

Mobilitat i xarxes d’energia, les actuacions més sol·licitades

En aquesta segona convocatòria per a la línia de Projectes Específics, s’hi van presentar 52 projectes, dels quals han rebut subvenció 22. El cost total dels projectes aprovats és de 11.386.475,67 euros, dels quals la Diputació ha aportat 7.498.498,01 euros.

L’aportació del sector privat als projectes atorgats ascendeix a 564.061,53 euros, que representa un 5% del cost total d’aquests. A més, dels 22 projectes subvencionats, 10 disposen d’entitat de gestió privada per als polígons afectats (45,5%), i els altres 12 no (54,5%).

Pel que fa a les actuacions, els àmbits més sol·licitats pels ajuntaments han estat els de mobilitat (inclòs al 86% de les sol·licituds), xarxes d’energia (73%), xarxes de subministrament i evacuació d’aigües (50%), xarxes de telecomunicacions (23%) i sistemes de seguretat anti-intrusió (18%).

Per comarques, del total dels 22 projectes subvencionats, 6 són del Bages i del Baix Llobregat; 4, de l’Alt Penedès;  3, del Vallès Occidental; i 1, del Berguedà, Garraf, i Osona.      

7,5 milions per als Plans Integrals

En aquesta segona convocatòria, 13 projectes van presentar sol·licitud dels quals cinc d’ells: Terrassa, Montcada i Reixac, Manlleu, Vilafranca del Penedès i Palafolls han rebut el suport de la Diputació de Barcelona. El cost total dels plans aprovats és de 10.141.403,85 euros, dels quals la Diputació ha atorgat  7.501.501,99 euros. L’aportació del sector privat ascendeix a 153.748,80 euros, que representa un 1,5% del cost total d’aquests plans.

Els àmbits d’actuació més sol·licitats pels ajuntaments, pel que fa a Plans Integrals, han estat els de mobilitat (inclòs al 100% dels projectes aprovats), xarxes d’energia (100%), xarxes de subministrament i evacuació d’aigües (60%), xarxes de telecomunicacions (40%), construcció, reforma o ampliació centres de serveis (40%), promoció (20%) i sistemes de seguretat aniti-intrusió(20%).

Per comarques, dels 5 projecte subvencionats, 2 són del Vallès Occidental, 1 del Maresme, 1 de l’Alt Penedès i d’Osona.

La demarcació de Barcelona compta, actualment, amb més de 800 polígons d’activitat econòmica (PAES) de més de 0,5 ha, repartits en 196 municipis i amb gairebé 30.500 parcel·les. Uns PAE que aglutinen 35.538 empreses, el 81% del total català, amb una ocupació mitjana superior al 70%. Són dades de l’estudi d”El polígons d’activitat econòmica de la demarcació de Barcelona”, elaborat per la Diputació de Barcelona.

D’aquesta manera, la demarcació de Barcelona aplega 804 polígons, que representen el 56% dels 1.426 polígons catalans que han aportat informació al cens. Aquests 804 polígons estan repartits en 196 municipis, que representen la meitat dels municipis catalans que tenen polígons.

Les cinc primeres comarques de la demarcació de Barcelona amb major nombre de polígons (Vallès Occidental, Baix Llobregat, Vallès Oriental, Osona i Bages), apleguen el 70% dels polígons de la demarcació. Aquestes mateixes comarques encapçalen també el rànquing català, i sumen el 40% del total de polígons catalans. Entre les 10 primeres comarques catalanes també hi ha l’Alt Penedès i el Maresme.

Si voleu més informació sobre aquest estudi cliqueu en aquest enllaç


 

Etiquetes: 

Relacionats

Article

El Barcelona Green Deal és l’agenda urbana i econòmica per fer, en els propers deu anys, una ciutat més competitiva, sostenible i equitativa, adaptada a reptes com les transicions ecològica i digital, que s’han vist accelerats per la pandèmia. El nou full de ruta consta de 38 mesures, entre les quals s’inclouen transformacions urbanes per revitalitzar o crear noves zones estratègiques d’activitat econòmica. Quines són?

Article

El projecte EdiCitNet, finançat per la Unió Europea i amb una durada prevista de 5 anys, va néixer amb l'objectiu de demostrar que la implementació d'infraestructures verdes no ornamentals pot augmentar la producció sostenible d'aliments a nivell local, així com regenerar espais urbans apostant per una millora de la inclusió social.  Sant Feliu és l'únic municipi participant de l'estat espanyol.

Article

Pactes verds en temps de pandèmies s’ha redactat i actualitzat en aquest context complex, inquietant, incert i, per a algunes persones, dramàtic. La seva intenció neix de la certesa que, tot i viure en un moment d’intersecció d’emergències (sanitària, climàtica, ambiental, feminista, etc.) i de restriccions de tot tipus (confinaments totals, parcials, perimetrals, tancaments sectorials, tocs de queda, etc.), cal no ser meres espectadores del futur que ha de venir. Aquesta publicació de l'Observatori del Deute per la Globalització, escrita per Alfons Pérez, és una crítica al GreenNewDeal i vol crear consciència crítica de cara als reptes globals del segle XXI. Es pot aconseguir de manera gratuita a la web de l'ODG.

Butlletí