La Natura de la Costa Brava: un capital a protegir i augmentar

Membre de Sterna grup de Natura i SOS Costa Brava
26/11/2018 - 13:19

En l’any 1997 Robert Costanza i un nodrit grup d’investigadors va calcular que el valor de la Natura de tot el planeta a l’any 1994 era de 33 bilions (33x1012) de dòlars americans. Posteriorment el mateix grup va calcular que entre l’any 1997 i el 2011 es van perdre uns 20 bilions de dòlars del valor de la Natura a causa de l’explotació dels recursos naturals. Sembla mentida! dona la impressió que el món del negocis i de la política encara no s’han assabentat que el nostre patrimoni natural val molts milions i és el capital social més important i l’únic que tenim tan al País com al planeta.

La Costa Brava és coneguda arreu del món per un grapat de paisatges, uns boscos i mars pletòrics (que malauradament estan minvant) de fauna, plantes, arbres, peixos únics i admirables. Aquest patrimoni natural de la ma d’en Pla i Dalí i d’altres escriptors i artistes, ens ha fet ser coneguts arreu del món i han portat visitants de tots els racons i cultures del planeta. Però vet aquí que la cobdícia, potser la ignorància, però sobre tot la incapacitat del nostres polítics i responsables econòmics per mirar al futur i a les properes generacions, ens estan destruint progressivament, en molts casos irreversiblement, aquesta joia que encara és en determinats indrets la nostra estimada Costa Brava.

"Són els defensors de la Natura els que en absència d’accions polítiques clares i eficients estan assumint  la responsabilitat de preservar el nostre futur i el de les properes generacions"

Sort en tenim encara de tenir una societat civil viva, sensible a aquestes destrosses, disposada a organitzar-se i a lluitar per parar el desastre que significa la destrucció del millor capital social que tenim a Girona. Estem parlant d’amants de la Natura, conservacionistes, amics dels animals i de les plantes, ecologistes, científics i fins i tot advocats, fiscals i jutges que estan disposats a impedir que ens empobrim i condemnem a la pobresa social als nostres descendents. Són els defensors de la Natura els que en absència d’accions polítiques clares i eficients estan assumint  la responsabilitat de preservar el nostre futur i el de les properes generacions.

El 4 d’agost d’aquest any va esclatar a Pals un clam de la societat civil catalana que exigia als Ajuntaments, Diputació i Generalitat que s’aturés la destrucció dels paratges idíl·lics que encara ens queden a la Costa Brava. Al mateix temps es denunciava la destrucció i deteriorament progressius del patrimoni natural: paisatge, sòls, vegetació, fauna, aigües superficials i subterrànies, continentals i marines, recursos i activitats agro-ramaderes i pesqueres tradicionals i tot el patrimoni cultural associat.

Aquest clam es diu: “SOS Costa Brava”  una plataforma que va néixer de la unió de quasi una trentena d’associacions i entitats d’arreu de Catalunya, des de col·lectius ecologistes a ONG’s i associacions que estudien i protegeixen la natura, el paisatge, els boscos i els animals. De fet es tracta d’entitats que porten dècades lluitant contra projectes urbanístics desmesurats i la destrucció del paisatge i la Natura. SOS Costa Brava es constitueix per sumar forces i exigir a les nostres institucions un gir de les polítiques urbanístiques cap a un model que sigui més respectuós i sostenible per al territori de la Costa Brava. Actualment comptem amb l’adhesió, entre d’altres, de l’Associació dels Naturalistes de Girona, Iaeden, Salvem l’Empordà, Depana, Ecologistes en Acció, Salvem el Golfet, Salvem la Cala d’Aiguafreda, Salvem El Crit, SOS Empordanet, Associació Amics de Tossa, Club Unesco, SOS Lloret, Fòrum cívic l’Escala, Associació d’Amics de la Natura de Cadaqués, Salvem la Platja de Pals, Salvem Aigua Xelida, Aturem la C-32, Alerta Sant Feliu, Associació Salvem la Pineda d’en Gori, Defensa de Cadaqués, Salvem Solius i Sterna grup Natura.

Parlem de SOS Costa Brava i la trentena de plataformes que la integren avui, però també de moltes altres modestes associacions que des de fa temps, cadascuna a la seva manera denuncia les destrosses i malifetes del seu poble, de la seva comarca, fins i tot del paratge que ha gaudit amb la seva família des de fa mes de 70 anys. La destrucció del patrimoni natural te efectes negatius i directes en tota la activitat econòmica, però especialment en el turisme, la agroramaderia, la pesca i fins i tot en les infraestructures subministradores d’aigua i energia. La tecnologia no pot substituir en la seva totalitat als valors naturals i quan ho ha de fer el resultat es molt car i de menys qualitat que el sistema natural.

"No podem aspirar al benestar físic i psíquic de les nostres famílies si no podem viure en un entorn natural, saludable i sostenible. Només podrem ser feliços si som sostenibles i serem sostenibles si som feliços com a humans que depenem i vivim de la Natura"

No podem aspirar al benestar físic i psíquic de les nostres famílies si no podem viure en un entorn natural, saludable i sostenible. Només podrem ser feliços si som sostenibles i serem sostenibles si som feliços com a humans que depenem i vivim de la Natura. Aquesta destrucció que volem evitar, ha estat provocada principalment per un desenvolupament urbanístic i d’infraestructures desmesurat i insostenible, que impedirà que transmetem a les futures generacions el patrimoni natural tal i com el que vàrem rebre dels nostres progenitors. Es tracta ni mes ni menys d’aturar l’especulació urbanística del litoral Gironí que està destrossant els paratges que ens han donat reconeixement i prestigi arreu del món.

            ¡¡¡ Ja n’hi prou de talar pinedes emblemàtiques; de privatitzar o modificar les rondes litorals amb benefici de la propietat privada; de construir sense respectar el paisatge; de privatitzar l’espai públic !!!Hi ha tan per protegir i preservar per les futures generacions ! Per exemple volem protegir la construcció en pedra seca, tècnica de construcció tradicional i popular, que consisteix en la utilització de la pedra local, tallada i esqueixada, sense cap mena d’argamassa, que gràcies a la destresa dels constructors ens ha deixat un munt de barraques, murs, arneres, marges, forns, cisternes, aljubs i pou. Els especialistes en aquest sistema constructiu eren els barracaires i paretaires, oficis que malauradament s’estan perdent. L’Alt Empordà és un territori amb un important llegat de pedra seca, especialment la zona de la Garriga d’Empordà, el Cap de Creus i l’Albera. El Municipi de Cadaqués és el que té més metros lineals  de pedra seca, clopers i barraques.

            "A SOS Costa Brava no pretenem destruir ni llocs de treball, ni empreses, ni aturar la creació  de riquesa i prosperitat. Al contrari, exigim que totes aquestes activitats siguin veritablement sustentables per tal que la nostra generació i les futures en  gaudeixin"

            A SOS Costa Brava no pretenem destruir ni llocs de treball, ni empreses, ni aturar la creació  de riquesa i prosperitat. Al contrari, exigim que totes aquestes activitats siguin veritablement sustentables per tal que la nostra generació i les futures en  gaudeixin. També volem manifestar amb tota claredat que les nostres exigències es fonamenten en principis i valors ètics universals i també en la jurisprudència nacional i  internacional.

            L’exercici del dret de la propietat immobiliària cal que estigui (i així ho reconeixen les lleis democràtiques catalanes, espanyoles i europees) delimitat per la seva funció social. Cal doncs, impedir la especulació i a l’hora garantir que la societat (present i futura) gaudeixi de la actuació urbanística pública racional. L’ús i regulació del territori (es a dir el que em diem urbanisme) cal que estigui connectat a l’interès general.

            Entenem que els poders públics estan moralment obligats a regular la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per impedir l’especulació, essent un principi rector que la comunitat participi en les plusvàlues que generi l’acció urbanística. Així ho reconeixen expressament els articles 33.2, 47 i concordants de la Constitució i el conjunt de la legislació catalana, estatal i europea. Per tan, un dels objectius de SOS Costa Brava es interposar demandes legals per denunciar i sancionar les irregularitats urbanístiques que s’estan fent o a punt de fer-se. Actualment ja hem presentat 7 demandes i estem preparant 6 mes. Tota la informació està disponible a la pàgina web www.soscostabrava.cat on també es poden fer donatius per pagar les despeses jurídiques de les nostres al·legacions.  

            Les entitats signants del manifest SOS Costa Brava exigeixen a les institucions competents que prenguin de manera urgents mesures per poder revertir la situació actual. D’aquestes mesures en destaquem iniciar processos de revisió dels planejaments urbanístics, expedients de modificació puntual o fins i tot de desclassificació quan els projectes afectin masses forestals emblemàtiques, es situïn en forta pendent (20%) o quan tinguin un impacte negatiu visual i paisatgístic. També es demana executar tots els trams pendents dels camins de ronda, el compliment de la Llei de costes i la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya, per a l’adquisició pública de terrenys d’alt valor natural que poden ser urbanitzats.

"Les Administracions Públiques han de vetllar per la utilització racional de tots els recursos naturals amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida, defensar el medi ambient amb el suport de la solidaritat col·lectiva, tal i com disposa l’article 45 de la Constitució"

            Tanmateix, les Administracions Públiques han de vetllar per la utilització racional de tots els recursos naturals amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida, defensar el medi ambient amb el suport de la solidaritat col·lectiva, tal i com disposa l’article 45 de la Constitució. La defensa del medi ambient és un valor superior i prevalent del nostre ordenament jurídic. Per tot això, considerem que l’ordenació del territori i l’urbanisme han d’estar vinculats a l’obtenció de l’interès general. Una ordenació del territori i urbanisme que han d’estar al servei de l’interès públic, que han de garantir la sostenibilitat i utilització racional del territori a l’hora que s’impedeix la especulació.

            Els principis irrenunciables  que regeixen les actuacions de SOS Costa Brava són: Transparència (no amaguem el que fem i ho fem públic), Independència (no depenem de grups polítics ni econòmics) i Excel·lència (disposem de bons experts i assessors). A SOS Costa Brava estem exclusivament al servei del bé comú,  l’eco ètica i el bé de les generacions actuals i futures.

¡Us necessitem per que els nostres fills i nets coneguin i gaudeixin de la Costa Brava que nosaltres vam conèixer ! Us demaneu que entreu a www.soscostabrava.cat llegiu el manifest de la campanya i si esteu d’acord el firmeu. Us preguem que ens feu difusió als vostres familiars, coneguts i amics i dins de les vostres possibilitats feu un donatiu que serà destinat a contractar tècnics i advocats i a pagar els tràmits administratius i jurídics que aturin les malifetes que estan a punt de fer-se.


 

Etiquetes: 

Relacionats

Acte
Notícia

El pastoreig és una pràctica habitual al Parc de Collserola, on hi ha ramats de certes dimensions.

Butlletí