Les administracions unifiquen el grafisme per informar la ciutadania sobre els episodis per contaminació ambiental

Font: Generalitat de Catalunya, AMB i Ajuntament de Barcelona

31/10/2018 - 08:37

Es presenta el grafisme per informar sobre els episodis de contaminació atmosfèrica

Un codi semafòric indicarà quina és la situació de la qualitat de l'aire. S'oferirà informació de servei i consells de prevenció i sensibilització. Ens cas d'episodi d'alta contaminació per diòxid de nitrogen, s'avisarà i informarà de les restriccions de circulació a la ZBE Rondes de Barcelona i de les alternatives de transport.

La Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) faran servir el mateix grafisme per informar sobre els possibles episodis per contaminació ambiental que es produeixin a partir d'ara, tant en casos de partícules (PM10) com per diòxid de nitrogen (NO2), des de la seva declaració fins a la situació de normalitat. D'aquesta manera, les Administracions unifiquen visualment la imatge que oferiran a la ciutadania per facilitar la informació sobre la situació de la qualitat de l'aire perquè les persones puguin conèixer i adaptar els seus hàbits en funció de les limitacions i recomanacions en matèria de mobilitat i medi ambient, sobretot el moments d'elevada contaminació. Tot, segons les previsions de les condicions atmosfèriques que faci la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament de Territori i Sostenibilitat:    

Codi en situació de normalitat

En situació de normalitat, s'oferirà el missatge "Actualment, cap avís preventiu ni cap episodi actiu", en verd.

En el cas que es produeixi un avís preventiu d'episodi d'alta contaminació, l'avís serà groc, amb fum a la part inferior, amb el missatge "Avís preventiu. Episodi d'alta contaminació". La imatge anirà acompanyada d'informació complementària per a la ciutadania. Depenent del lloc on es publiqui es detallaran les causes de la situació, les accions preventives que poden fer per evitar que la contaminació augmenti o es facilitaran consells sobre salut. 

Avís preventiu d'episodi d'alta contaminacióLes mesures preventives de sensibilització ciutadana són:

 • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
 • Utilitzar el transport públic.
 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l'horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).
 • Utilitzar el cotxe compartit.
 • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
 • Regular la climatització de les llars: a l'estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l'hivern baixar-la.
 • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa… evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes.
 • Limitar la crema de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.
Episodi d'alta contaminació per partícules
Quan es produeixi un episodi d'alta contaminació per partícules (PM10) la imatge serà vermella (amb la meitat del fons ocupat per fum gris), i amb el missatge "ALERTA! Episodi d'alta contaminació". En alguns elements de comunicació també s'explicaran les causes de la situació, les accions preventives que poden fer per evitar que la contaminació augmenti, que són les que es difonen en cas d'avís preventiu, o es facilitaran consells sobre salut.

Recordem que, en aquests casos, a més de gestionar la velocitat a les vies ràpides, a través del Servei Català de Trànsit, s'informa la població perquè utilitzi els transports públics si s'ha de desplaçar i s'emeten consells generals a través del CECAT i de l'ATM; a més d'instar a les activitats cimenteres a reduir les emissions i als municipis a restringir les actuacions que generen partícules, com determinades obres.
 
Episodi d'alta contaminació per diòxid de nitrogen
Finalment, en cas d'episodi d'alta contaminació per diòxid de nitrogen (NO2), que comporta restriccions de trànsit, la imatge serà en vermell i inclourà el missatge: "ALERTA! Episodi d'alta contaminació amb restriccions de trànsit".

En aquest cas, a banda dels missatges genèrics per informar la població de les causes de l'episodi, de les mesures preventives que poden dur a terme per reduir-lo i recomanacions de salut, es detallarà els vehicles que tindran l'accés restringit a la zona de baixes emissions (ZBE) Rondes de Barcelona i la previsió de durada de la limitació.

Recordem que en l'àmbit ZBE Rondes de Barcelona, coordinada per l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de la resta de municipis implicats restants, NOMÉS hi podran circular: 
 • Els turismes que disposin del distintiu ambiental de la DGT, duguin l'etiqueta o no adherida al parabrisa. És a dir, els considerats més nets, com els elèctrics, híbrids, o de gas natural, a més dels turismes de gasolina Euro 3 i posteriors (matriculats a partir de l'1 de gener de 2000) i dièsel Euro 4 i posteriors (matriculats a partir de l'1 de gener de 2006).
 • Les furgonetes fabricades a partir de la normativa europea sobre emissions de vehicles Euro 1. És a dir, les matriculades a partir de l'1 d'octubre de 1994.
 • Els ciclomotors, motos, camions, autocars i autobusos. Tanmateix, a partir de l'1 de desembre de 2018, les restriccions s'aplicaran a les motos i als ciclomotors sense etiqueta (anteriors a Euro 2, majoritàriament els vehicles matriculats abans del 2003).
 • Els serveis d'emergències, com la policia, els bombers o les   ambulàncies; els essencials, com els mèdics i funeraris; i els vehicles de persones amb mobilitat reduïda.
 • Les restriccions estaran actives entre les 7 i les 20 hores els dies laborables, de dilluns a divendres, fins que es doni per finalitzat l'episodi de contaminació. Durant aquest temps es farà un reforç del transport públic. A la resta de l'Àmbit-40, els municipis poden establir altres mesures particulars amb el mateix objectiu de millora de la qualitat de l'aire.


L'avís a la ciutadania  de la possibilitat de restriccions es farà 24 hores abans, en funció de la previsió de la qualitat de l'aire.

Informació a l'abast de la ciutadania

Les diferents administracions actuants treballen per informar la ciutadania dels canvis en la gestió del trànsit o d'altres actuacions associades a la reducció de la contaminació en cas d'alta contaminació. La Generalitat inclou en la seva pàgina web principal informació puntual dels avisos. El web del Departament de Territori i Sostenibilitat ofereix informació més detallada sobre els episodis, a més del Canal Salut.

Protecció Civil realitza els avisos a través del canal de Protecció Civil i de l'aplicació mòbil Gencat, disponible gratuïtament. També informa des de la Sala CECAT, de coordinació operativa de Catalunya, les institucions com ajuntaments, Consells Comarcals, i també els grups de població vulnerables.

L'aplicació de mobilitat Mou-te facilita la ubicació d'aparcaments dissuasoris (park&rides).

L'SCT, a través del CIVICAT (Centre d'Informació Viària de Catalunya) comunica missatges relacionats amb els episodis a través dels panells de missatges variables de les vies situades en l'àmbit afectat, i l'ATM a través dels seus espais Transmet de ràdio.

Els comptes de twitter @territoricat, @mediambientcat, @transit, @012, @emergenciescat, @salutcat detallen les novetats en moments d'alta contaminació a través de les etiquetes #airenetCAT i #qualitataire.

També es difondrà un anunci del 012 en diferents mitjans de comunicació i a les xarxes socials. L'Ajuntament de Barcelona n'informa a través dels canals d'informació de la ciutat (web, xarxes socials, servei de premsa), del servei gratuït d'alertes de la contaminació per mail i a través del 010. En el cas d'episodis de contaminació per NO2, que comporten reforços del transport públic i restriccions als vehicles més contaminants, també s'informa amb antelació a través de missatges als panells d'informació variable ubicats dins de la ciutat i a les vies d'accés a la ciutat, i s'instal·la la senyalització vertical a les Rondes i entorns per donar-ne coneixement als conductors de vehicles.  

L'AMB inclourà informació puntual dels avisos a la seva home web. També, de manera permanent, la ciutadania podrà informar-se en l'apartat Qualitat de l'Aire i ZBE Rondes de Barcelona. L'app AMB Mobilitatinformarà dels avisos o episodis, a través de missatgeria push, i ofereix com sempre tota la oferta de transport públic. Des de l'AMB, s'avisarà i s'enviarà el material informatiu als 36 municipis metropolitans perquè, en cas d'alta contaminació, facin difusió a través dels canals de comunicació municipals i mitjans locals. A més, n'informarà a través dels comptes de twitter @Mobilitat_AMB, @Bicibox_AMB , i @sostAMB. 


 

 
Municipis: 
Baix Llobregat
Barcelonès

Relacionats

Article
Article

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat una nova eina web per seguir l’evolució de la qualitat de l’aire a Barcelona.

Notícia

Les ZBE són àrees on es restringeix l'accés i la circulació dels vehicles més contaminants, segons l'etiqueta o distintiu ambiental de cada vehicle, i també depenent dels fenòmens meteorològics que puguin afectar o empitjorar les condicions de qualitat de l'aire. 

Butlletí