La multimodalitat, nou sistema per millorar els desplaçaments

Font: Diputació de Barcelona

19/10/2018 - 13:03
La jornada s’emmarca en la declaració del 2018, any de la multimodalitat per part de la Comissió Europea

La jornada s’emmarca en la declaració del 2018, any de la multimodalitat per part de la Comissió Europea

La sostenibilitat i l’eficàcia en la mobilitat passa per fomentar la multimodalitat, un nou concepte en el sector dels transports que forma part de la dinàmica de canvi que s’està vivint en la societat i que es basa en la combinació de diferents mitjans per a un mateix desplaçament. Sota aquest repte, s’ha celebrat aquest 17 d'octubre es una nova Jornada tècnica de mobilitat organitzada per la Diputació de Barcelona, en la que hi s’han exposat diverses experiències tant en l’àmbit europeu com també en el metropolità, per oferir uns serveis competitius en rapidesa, confort i fiabilitat en els desplaçaments.

En aquesta Jornada, en la que hi ha participat tècnics i responsables de mobilitat, s’emmarca  en la declaració del 2018 com a any de la multimodalitat per part de la Comissió Europea. Entre els participants a la jornada, el professor de Transport i director del Transport Research Institute de la Universitat Edinburgh Napie, Tom Rye, ha centrat la seva intervenció en els avantatges, tant mediambientals com per a la salut de les persones, en la combinació de diferents modalitats de transport en els seus desplaçaments, ja sigui per feina o per oci, ja que redueixen les congestions de vehicles i, conseqüentment, les emissions, i per consegüentment, una millora en l’alternativa d’ús del vehicle privat. En aquest sentit, és important posar tots els elements necessaris per facilitar la multimodalitat en els intercanviadors modals per poder atendre les diverses etapes del desplaçament.

En una línia similar ha estat l’aportació del director tècnic de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Lluís Alegre, que ha volgut ressaltar les accions per facilitar la mutimodalitat en l’àmbit metropolità, amb la creació d’intercanviadors que possibiliten l’ús de diversos mitjans de transport per unj mateix desplaçament, com pot ser el cotxe particular, l’autobús o tren, juntament amb altres vehicles com les bicicletes, les bicis elèctriques o el patinet.

La directora de la Reserva de la Biosfera del Parc Natural del Montseny, Joana Barber, ha presentat el projecte d'accés en transport públic als parcs del Montseny i Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Foto: Diputació de Barcelona

En aquesta línia, és necessari incloure un sistema tarifari que permetre la integració dels serveis facilitant que els usuaris puguin comprar paquets de mobilitat, siguin quins siguin els serveis que els integrin. Un gran repte de les solucions integrades de mobilitat passa per disposar d’informació de qualitat en tots els serveis i, sobretot, informació que també pugui ser integrada i oferir solucions de mobilitat porta a porta, que combinen tots els mitjans de transport que conformen la cadena modal. 

Un altre dels aspectes rellevants per a impulsar la multimodalitat és un marc institucional, sovint publicoprivat, que permeti assegurar el conjunt del servei de mobilitat i també el seu finançament a partir de les aportacions de tots els agents implicats.

En la jornada també s’han presentat algunes experiències en aquesta línia com son intermodalitat cotxe-transport públic: Park & Ride, sisistemes d’aportació a corredors principals, o sistemes d’última milla: tren + bici, amb casos específics com els  aparcaments d’intercanvi metropolitans com el de Castelldefels, l’accés amb transport públics a espais singulars d’alta freqüentació, com són els parcs naturals del Montseny i de Santy Llorenç del Munt i l’Obac, o l’aportació de mobilitat sostenible amb tren i bicicleta a Santa Maria de Palautordera, entre d’altres experiències d’èxit.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Aquesta iniciativa compta amb dos objectius principals: facilitar que els infants i joves puguin anar a peu a l’Institut Escola Els Tres Pins per uns itineraris agradables i segurs, i promoure la pacificació del trànsit a la zona de Mas Morera, reduint la contaminació i el soroll, i fent dels voltants de l’escola un espai de convivència i aprenentatge.

Article

Actualment, Barcelona compta amb 113 espais de subministrament elèctric amb 896 punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Una nova regulació municipal, pionera a l'Estat, te l'objectiu de multiplicar per sis aquests espais en els pròxims deu anys per promoure una mobilitat més sostenible i menys contaminant. Per fer-ho possible, s'ubicaran diferents instal·lacions per la recàrrega o intercanvi de bateries elèctriques en aparcaments en calçada i soterrats, centres comercials, benzineres, tallers o concessionaris d'automòbils.

Notícia

Amb l’entrada en servei dels nous vehicles, la H16 es convertirà en la primera línia d’alta demanda electrificada al 100% d’Espanya

Butlletí