Irma Soldevilla: "A partir de 2019 Barcelona Energia podrà donar servei a 20.000 famílies"

Ambientòloga, especialitzada en comunicació i ecodisseny. anavillagordo.com
28/09/2018 - 14:27

Barcelona ja compta amb una comercialitzadora energètica: Barcelona Energia (BE). Aquesta basa la seva activitat en la transparència, la proximitat, l'apoderament i l'increment de la cultura energètica, i en esdevenir un instrument per facilitar la transició energètica. La ciutat ha iniciat el seu procés cap a un model basat en renovables on l'estalvi, l'eficiència energètica i el consum racional esdevinguin els pilars principals, col·locant les necessitats de les persones al centre del mateix. Parlem amb Irma Soldevilla, directora de projectes de l’Agència d’Energia de Barcelona per saber tots els detalls de funcionament de Barcelona Energia!

"El gran objectiu de la transició energètica és passar d’un món que actualment funciona i s’abasteix a partir de combustibles fòssils i d’energia nuclear cap a un model basat en l’ús d’energies renovables"

Des de l’Ajuntament de Barcelona s’aposta clarament per la transició energètica. Però, una transició cap a quin model? Ara mateix, Barcelona consumeix 15.627 GWh/any i, d’aquests, només prop de 146 GWh es produeixen amb energies renovables i residuals.

La transició energètica, per nosaltres, és el canvi necessari que cal fer a l’hora de plantejar el model energètic que volem per a la nostra ciutat. És un canvi en profunditat que aplica tant a la manera de consumir-la com de generar aquesta energia i que ens implica a tots: administració, ciutadania i sector privat.

El gran objectiu de la transició energètica és passar d’un món que actualment funciona i s’abasteix a partir de combustibles fòssils i d’energia nuclear cap a un model basat en l’ús d’energies renovables, on es prioritzi l’estalvi, l’eficiència energètica i l’ús racional de l’energia. Però aquest canvi de moden no el podem fer sols des de l’Ajuntament, sinó que cal un canvi general en la manera de fer de la ciutadania, on hi hagi consciència energètica i on l’energia prengui un paper central i estigui a l’abast de tothom.

Estem parlant de conèixer quant i com consumim, d’on prové l’energia que consumim (és a dir, com i on es genera), quin és l’impacte derivat, si ho estem fent bé o no, i com podem millorar. En definitiva, donar les eines i la informació necessària per a què cadascú es pugui gestionar i decidir com i de quina manera vol consumir o generar la seva pròpia energia.

L’energia és necessària per al nostre dia a dia, però cal fer-la servir de manera racional, sense malbaratar-la. Energia, la justa, ben gestionada i amb el mínim impacte ambiental. Necessàriament les renovables han de prendre un paper rellevant i protagonista en el model energètic desitjat.

"És clau la formació, l'assessorament, i l'impuls d'accions que demostrin que una manera diferent de fer en termes energètics és possible"

I com es pretén aconseguir aquesta implicació ciutadana?
Per assolir aquest repte, cal fer accessible i entenedora la informació a tothom, alhora que implicar i fer partícep a la ciutadania d'aquesta necessària transició i corresponsabilitzar-la de la necessitat d'un canvi d'hàbits que derivi en un consum més responsable. Per tant, és clau la formació, l'assessorament, i l'impuls d'accions que demostrin que una manera diferent de fer en termes energètics és possible. L’Administració ha de donar exemple i ha de posar a l’abast de la ciutadania i del sector privat les eines i instruments necessaris per a provocar aquest canvi. Estem parlant de formació, punts d’assessorament en matèria energètica, eines i informació via web i presencial, però també de normativa i incentius que facin de palanca per a promoure aquesta transició.

"Des de l’Ajuntament de Barcelona hem impulsat la posada en marxa d’una comercialitzadora pública d'energia elèctrica, com una eina que ha d’ajudar a impulsar aquesta transició energètica"

L’Ajuntament ja compta amb una comercialitzadora pública d’energia elèctrica. Això quines implicacions té? És a dir, què vol dir? Per què aquesta mesura ajuda a assolir una veritable transició energètica?
Així és. Des de l’Ajuntament de Barcelona hem impulsat la posada en marxa d’una comercialitzadora pública d'energia elèctrica, com una eina que ha d’ajudar a impulsar aquesta transició energètica. Aquest instrument, la comercialitzadora, es va concebre amb l’objectiu d’impulsar el creixement d’instal·lacions de generació renovable tant a nivell municipal com també a la ciutat, buscant el vehicle que ens permetés “lligar” la generació d’energia amb el consum. Estem en un moment en el que cal recuperar la confiança en el sector de les renovables i crear les condicions per canviar percepcions i generar seguretat.  Els diferents canvis normatius que s’han anat produint en el sector de les renovables han afectat molt el desenvolupament de noves instal·lacions, sobretot fotovoltaiques.

A partir del plantejament inicial de disposar d’una comercialitzadora que pogués gestionar l’energia excedentària generada per les instal·lacions de generació fotovoltaica quan no existia un autoconsum directe, és com s’ha anat traçant el que esdevé actualment Barcelona Energia.

Ara tenim una eina que ens permet, a banda de promoure i incrementar la generació d'energia renovable i local, també subministrar energia a edificis, equipaments i instal·lacions de l'Ajuntament i ens dependents (actualment ja ho fa), amb previsió de donar servei properament a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a la ciutadania.

"A partir de 2019 la comercialitzadora obrirà el servei a la ciutadania de Barcelona i l'àrea metropolitana fins a un topall d'unes 20.000 famílies"

I la ciutadania, de moment, no podrà consumir energia subministrada per aquesta comercialitzadora pública?
A partir de 2019 la comercialitzadora obrirà el servei a la ciutadania de Barcelona i l'àrea metropolitana fins a un topall d'unes 20.000 famílies, atesa la limitació que la llei de contractes imposa a les empreses que tenen la condició de mitjà propi d'una administració, com és el cas de Barcelona Energia, a l'hora d'obrir la seva activitat a tercers.

La comercialitzadora opera sota els valors de proximitat i transparència, garantint el màxim accés a la informació sobre els costos i l'origen de l'energia (únicament subministrarà energia amb certificat de garantia d'origen renovable), i posicionant a la ciutadania al centre, ajudant a conèixer quin és el consum que tenen, i què poden fer per millorar, procurant donar la màxima informació per tal que la ciutadania estalviï energia sense perdre confort i optimitzant la seva facturació per tal que no es pagui més del que és necessari per cobrir les necessitats d'energia elèctrica de les llars. Alhora, donarà resposta a la llei 24/2015, garantint el subministrament d'energia.

Per tant, la posada en marxa de la comercialitzadora és una mesura important per assolir la transició energètica però no l’única que cal fer. Cal continuar treballant per prioritzar l’estalvi, l’eficiència energètica i l’ús racional de l’energia i per incrementar les instal·lacions de generació renovable i local, apropant generació i consum, tot conscienciant a la ciutadania que l’energia cal generar-la, que generar-la té un cost i un impacte ambiental derivat i que està en mans de totes i tots canviar les coses.

"Barcelona Energia (BE) només comercialitza energia d'origen renovable, acreditada a través dels corresponents certificats de garantia d'origen emesos per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)"

Quan us referiu a Barcelona Energia parleu d'energia 100% verda. Però, què enteneu per verda?
Quan parlem d’energia 100% verda ens referim a energia d’origen renovable, tant la pròpia gestionada per BE (que volem que incrementi ja que un aspecte important de la transició energètica és la proximitat i l’autoconsum) com aquella que es compra al mercat amb la certificació de garantia d’origen adequada. Barcelona Energia (BE) només comercialitza energia d'origen renovable, acreditada a través dels corresponents certificats de garantia d'origen emesos per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Les garanties d'origen són les acreditacions que asseguren que un determinat volum d'energia elèctrica produïda en una central en un temps determinat ha estat generada a partir de fonts d'energia renovable. BE, a través de l'adquisició d'aquests certificats, assegura que tot el volum d'energia que comercialitza és d'origen renovable garantit.

Quines fonts renovables destaquen a la ciutat de Barcelona i quin percentatge del total del consum d’energia elèctrica de la ciutat arriben a cobrir ara mateix?
A la ciutat, el principal recurs energètic renovable que tenim és el sol. En aquest sentit, l’aposta és per incrementar el nombre d’instal·lacions solars (tant tèrmiques com fotovoltaiques) a la ciutat.

Si ens centrem en la generació elèctrica, el percentatge actual que es genera a la ciutat amb energia renovable (sobretot fotovoltaica, però també biomassa, biogàs i mini hidràulica) respecte el total del consum és molt baix, no arriba a l’1% del consum total d’energia elèctrica de la ciutat que, per l’any 2016 va ser de l’ordre de 6.700 GWh. Si considerem addicionalment l’electricitat generada a partir d’energia residual, aquest percentatge augmentaria lleugerament, fins a l’ordre del 3,8%.

Per tant, queda molt recorregut a fer per tal que la ciutat incrementi el seu percentatge de renovables i l’aposta que es fa és principalment per l’energia solar, i per fer créixer la presència d’aquest tipus d’instal·lacions tant en edificis nous com existents i també a l’espai públic.

Llavors, l’energia provinent de la incineradora del Besòs, per exemple, no s’incorpora en aquest còmput? Què es fa amb aquesta energia?
Barcelona Energia el que fa és aportar al mercat aquesta energia com a representant.

Així doncs, l’objectiu és que Barcelona arribi a ser autosuficient generant la seva pròpia energia a partir d’energies renovables?
Sí, així és. Aquesta és la transició energètica que volem i que la nova comercialitzadora ha d’ajudar a impulsar  a partir d’ara.


 

 

 

 

 

 

Categories: 
Municipis: 

Relacionats

Article

Les Nacions Unides han reconegut MES Barcelona com la col·laboració publicoprivada més sostenible d’un total de 70 models que optaven a aquest mèrit.

Notícia

L’Ajuntament de Barcelona s’incorpora al projecte PRIMA, que ubicarà una plataforma d’integració d’energies renovables i emmagatzematge a Barcelona per millorar la competitivitat de la indústria del sector energètic. El conveni atorga 300.000 euros a l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) per desenvolupar aquest projecte, que s’alinea amb el compliment de l’Agenda 2030.

Notícia

Per oferir una tarifa adaptada a les necessitats de la situació post-covid-19, Barcelona Energia aplicarà una rebaixa en els preus de les tarifes fixes del 8% de mitjana, un estalvi anual d’entre 40 i 60 euros en la factura de la llum. La comercialitzadora pública d’energia de l’àrea metropolitana de Barcelona, que dona servei a més de 1.800 usuaris i usuàries, ofereix una nova tarifa per a comerços i petites empreses.

Butlletí