FACSA, ICRA i ABM desenvolupen una nova tècnica que detecta infiltracions en els col·lectors del clavegueram

Font: ICRA

18/09/2018 - 12:35

L'equip del projecte GESTOR ha creat una nova tècnica de localització que permet detectar entrades d'aigua externa a la xarxa de sanejament urbana. La tècnica emprada permet conèixer exactament el punt on s'està produint una entrada d'aigua externa per poder anul·lar-la i millorar així el funcionament del col·lector. La infiltració d'aigües freàtiques o de pluja en els col·lectors d'aigua, produïts per fallades estructurals en el clavegueram, és una de les principals problemàtiques en la gestió de les xarxes de sanejament.

L'equip del projecte GESTOR, format pel consorci FACSAInstitut Català de Recerca de l'Agua (ICRA)ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting SL, ha creat una nova tècnica de localització que permet detectar entrades d'aigua externa a la xarxa de sanejament urbana.

La infiltració d'aigües freàtiques o de pluja en els col·lectors d'aigua, produïts per fallades estructurals en el clavegueram, és una de les principals problemàtiques en la gestió de les xarxes de sanejament.

D'una banda, els col·lectors no estan dissenyats per poder recollir quantitats elevades d'aigua, fet que pot produir inundacions en carrers i descàrregues d'aigua no tractada en rius, llacs i altres mitjans naturals. I, de l'altra, l'augment del volum d'aigua a tractar, produeix increments de consum d'energia i té un efecte negatiu en la capacitat i eficiència de tractament de les estacions de tractament d'aigua residual (EDAR).

La tècnica emprada permet conèixer exactament el punt on s'està produint una entrada d'aigua externa per poder anul·lar-la i millorar així el funcionament del col·lector. Aquesta actua com un sensor lineal al llarg de tot el col·lector i permet poder situar qualsevol entrada d'aigua externa en tota la longitud del col·lector estudiat.

La tècnica va ser provada i avaluada durant diversos mesos en un col·lector d'aigües residuals de Benicàssim, a la zona sud de la població, que compta amb una xarxa separativa, en la qual les aigües pluvials i les aigües residuals s'evacuen per diferents conductes. Els resultats van permetre localitzar infiltracions d'aigua freàtica i entrades d'aigua de pluja en el col·lector d'aigües residuals, i trobar els punts exactes on es produïen aquestes entrades.

El projecte GESTOR té com a objectiu final desenvolupar una plataforma avançada de gestió preventiva i per a l'eficiència de recursos hídrics en infraestructures de sanejament urbà. La iniciativa ha estat cofinançada pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en la convocatòria Reptes-Col·laboració del Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.


 

Categories: 

Relacionats

Article

El projecte PECT “Girona, regió sensible a l’aigua” s’erigeix per fer front al risc quantitatiu i qualitatiu de les aigües del Baix Ter.

Article

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria del Cicle Integral de l'Aigua, treballa per a convertir-se en espai 100% lliure de botelles d'aigua de plàstic d'un sol ús. Esta mesura pretén no sols potenciar el consum d'aigua de l'aixeta en totes les dependències municipals, sinó servir de contribució mediambiental per a reduir la petjada de carboni que implica beure aigua embotellada respecte de la de l'aixeta i reduir els residus que es produeixen.

Article

L’objectiu és facilitar la recollida selectiva de l’oli de cuina usat amb la col·laboració dels restaurants com a punts de recollida de proximitat i evitar la contaminació de l’aigua

Butlletí